Books and Book Chapters

Editor in Book Chapters (Edited Book)

1. Mastura Mahfar. Aplikasi Pelbagai Teori Kaunseling (2017). 1-117. (UTM Press: ISBN 978-983-52-1471-4).
2. Mastura Mahfar & Halimah Mohd Yusof. Psychological Issues in the Workplace (2017). 1-157. (UTM Press: ISBN 978-983-52-1453-0).
3. Mastura Mahfar. Isu-isu Psikologi dalam Bidang Keguruan (2016). 1-157. (UTM Press: ISBN 978-983-52-1238-3).

 

Author in Book Chapters

1. Mastura Mahfar & Khoo Hui Xian (2017). Teachers’ Irrational Beliefs and their Relationship to Distress. Psychological Well-Being at Workplace. 15-41. (UTM Press: ISBN 978-983-52-1538-4)
2. Mastura Mahfar, Aslan Amat Senin, Norhashimah Mohd Yusof, Azman Manas, Nurul Iman Abdul Jalil (2017). Aplikasi Terapi Realiti dalam Perhubungan Kaunseling. Aplikasi Pelbagai Teori Kaunseling.  23-44. (UTM Press: ISBN 978-983-52-1471-4).
3. Nurul Iman Abdul Jalil & Mastura Mahfar (2017). Aplikasi Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku (REBT) dalam Pekerjaan. Aplikasi Pelbagai Teori Kaunseling.  45-66. (UTM Press: ISBN 978-983-52-          1471 -4).
4.

 

Mastura Mahfar & Ng Mei Ling (2017). Personality and Organizational Commitment among Employees. Psychological Issues in the Workplace. 15-41. (UTM Press: ISBN 978-983-52-1453-0).
5. Aslan Amat Senin, Mastura Mahfar & Md Mohar Mohamad (2017). Factors influencing women participation in small and medium industries. Financing and Managerial Issues in Malaysian Small and Medium Industries. 23-30. (UTM Press: ISBN 978-983-52- 1463 -9).
6. Mastura Mahfar & Nur Adila Ahmad (2016). Hubungan antara Tret Personaliti Big Five dan Stres dalam kalangan Guru SMK (P) Methodist Klang, Selangor. Isu-isu Psikologi dalam Bidang Keguruan. 39-68. (UTM Press: ISBN 978-983-52-1238-3)
7. Mastura Mahfar, Aslan Amat Senin & Quaratul Ain Rosli (2016). Hubungan antara Burnout dan Komitmen Kerja dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah Agama di Seremban. Isu-isu Psikologi dalam Bidang Keguruan. 69-94. (UTM Press: ISBN 978-983-52-1238-3)
8. Mastura Mahfar & Nur Syakilah Ibrahim (2014). Hubungan antara penerimaan terhadap ganjaran ekstrinsik dan intrinsik dengan komitmen kerja. Isu-isu Psikologi dalam Organisasi. 39-63. (UTM Press: ISBN 978-983-52-0962-8)