4 Original Books (In Press)

Mastura Mahfar. Kaunselor Satu Profesion: Kualiti Peribadi dan Isu-isu Menolong Klien. (2020). 1-390 ms. Category: Reference Book (Status: In press by Penerbit UTM Press)

SINOPSIS BUKU:
Mastura Mahfar. Asas Kaunseling: Aplikasi Teori, Kemahiran dan Proses. (2020).          1- 402 ms. Category: Reference/Text Book (Status: In press by Penerbit UTM Press)

SINOPSIS BUKU:

Mastura Mahfar. Profesionalisme Kaunselor: Amalan Etika dan Peningkatan Kompetensi (2020). 1- 437 ms. Category: Reference Book (Status: In Press by Penerbit UTM Press)

SINOPSIS BUKU:

Mastura Mahfar.  Pelbagai Aplikasi Kaunseling: Panduan, Strategi Intervensi dan Teknik. (2020). 1- 413 ms. Category: Reference/Text Book. (Status: In Press by Penerbit UTM Press)

SINOPSIS BUKU: