Completed Projects

Principal Researcher (UTM Grant):

1. Mastura Mahfar, Faizah Abd. Ghani, Aslan Amat Senin, Mohd. Nasir Masroom, Halimah Mohd Yusoff, Norashikin Mahmud, Siti Noraishah Mohd Ramlan, Development of SMART Work-Life Module in reducing job stress among UTM support staff. Sponsored by Research University Grantt (RUG) Tier 2 (Budget approved RM10,000). 10th October 2016 – 10th October 2017. Cost Center No: Q.J130000.2629.11J73. Status: Completed.
2. Mastura Mahfar, Faizah Abd. Ghani, Azlina Kosnin, Noriza Abu Bakar. Mediating effect of irrational beliefs in the relationship between stress exposure and reaction of stress among fully residential school teachers. Potential Academic Staff (PAS) Grantt Research, Sponsored by UTM (Budget approved RM20 000). 1st December 2012 – 30th November 2013. Cost Center No: Q.J130000.2729.00K02. Status: Completed.
3. Mastura Mahfar, Ishak Mad Shah & Hamdan Abdul Kadir. Keselarasan personaliti dan persekitaran kursus di kalangan pelajar tahun satu, FKA dan FPPSM UTM berasaskan tipologi kerjaya Holland. Fundamental Research Project under RMC, UTM (No Budget). 1st Mei 2007 – 31st Mei 2008. Status: Completed.

 

Project Member (UTM Grant):

1. Mohd. Nasir Masroom, Siti Norlina Muhamad, Mastura Mahfar, Norashikin Mahmud & Sulaiman Shakib Mohd Noor. Kesihatan jiwa dalam kalangan remaja hamil tanpa nikah di Rumah Tumpangan Baitus Solehah. Sponsored by Research University Grantt (RUG) Tier 2 (Budget approved RM10 000). 01th June 2017 – 31th Mei 2018. Cost Center No: Q.J130000.2729.02K92. Status: Completed.
2. Norashikin Mahmud, Mastura Mahfar, Nasir Masroom, Lily Suriani Mat Ariff, Roziana Shaari & Norakmar Nordin, Health promoting life-style behavior and recommendations on how to promote healthy behaviors. Sponsored by Research University Grantt (RUG) Tier 2 (Budget approved RM7 000). 01th December 2016 – 30th November 2017. Cost Center No: Q.J130000.2629.13J12. Status: Completed.
3. Aslan Amat Senin, Md. Razib Arshad, Zainab Khalifah, Nor Sa’adah Abd Rahman, Mastura Mahfar, Nor Zafir Md Salleh, Mohd Effandi Yusoff, Sariati Azman. Measuring science, technology and innovation activities using patent citation data. Sponsored by RUG Tier 1, UTM (Budget approved RM30 000). 1st October 2016 – 31th March 2018. Cost Center No: Q.J130000.2529.15H55. Status: Completed.
4. Aslan Amat Senin et al., & Mastura Mahfar. The community impact of utm’s innovation and technology transfer. Sponsored by RUG Tier 1 (Flagship), UTM (Budget approved RM45 000). 1st October 2014 – 31th March 2016. Cost Center No: Q.J130000.2429.02G66. Status: Completed.
5. Faizah Abd. Ghani, Mastura Mahfar, Adibah Latiff, Sapiah Sulaiman, Azian Abd. Aziz, Azlina Kosnin, Zaidatun Tasir, Halijah Ibrahim. Pemerkasaan ibu tunggal melalui Terapi Resilience. Sponsored by RUG Tier 1, UTM (Budget approved RM30 000).  1th Mei 2015 – 31st Oktober  2016. Cost Center No: Q.J130000.2729.09H65. Status: Completed.
6. Halimah Mohd Yusoff, Mastura Mahfar, Ishak Mad Shah, Roya Anvari. The impact of emotional intelligence on motivation among UTM students. Potential Academic Staff (PAS) Grantt Research, Sponsored by UTM (Budget approved RM20 000). 1st March 2015 – 07th April 2016. Cost Center No: Q.J130000.2729.01K51. Status: Completed.
7. Roslee Ahmad, Mohd. Shariff Mustaffa, Mastura Mahfar, Adibah Abdul Latif, Hamdan Said, Lokman Hakim, et al. Program Pendidikan Kesihatan Menangani Stres dalam Kalangan Care-giver Pesakit Kanser di HIS. Sponsored by RUG Tier 1, UTM  (Budget approved RM30 000). 1th Mei 2015 – 31st Oktober  2017. Cost Center No: Q.J130000.2506.09H60. Status: Completed.
8. Noriza Abu Bakar, & Mastura Mahfar. Exploring relationships between supply chain management practices and management accounting. Potential Academic Staff (PAS) Grantt Research. Sponsored by UTM (Budget approved RM20 000). 1st August 2012 – 31st July 2013. Cost Center No R.J130000.7729.4P060 Status: Completed.

 

FUNDAMENTAL RESEARCH GRANT SCHEME (FRGS FUND)/ EXPLORATORY RESEARCH GRANTT SCHEME (ERGS)/ CONTRACT RESEARCH – NATIONAL GRANT

Fundamental Research Grant Scheme (FRGS Fund) –National Grant

Project Member:

1. Faizah Abd. Ghani, Mastura Mahfar, Hamdan Said, et al. Helping Pedophilia Victims With I Care, You Deserve Module. Fundamental Research Grantt Scheme (FRGS), Sponsored by MOHE (Budget approved RM53 000). 15th August 2017 – 31st Mei 2020. Cost Center No: R.J130000.7831. 4F977. Status: In Progress.
2. Faizah Abd. Ghani, Mastura Mahfar, Shaharuddin Mohd Salleh, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Hamdan Said, Farahwahida Mohd Yusof. Aplikasi Model Rawatan ACT dalam proses tolong mangsa trauma pasca bencana. Fundamental Research Grantt Scheme (FRGS), Sponsored by MOHE (Budget approved RM70 000). 1th April 2015 – 31st December 2015. Cost Center No: R.J130000.7831. 4F698. Status: Completed.
3. Roslee Ahmad, Mohamed Shariff Mustaffa, Mastura Mahfar, Mohd Daud Abu Yamin & Mohd Khairul Ismail. Pendekatan kaunseling kelompok untuk menangani masalah emosi di kalangan anak yatim di Asrama Pertubuhan Anak Yatim Islam Johor. Fundamental Research Project under RMC, Sponsored by UTM (Budget approved RM40 000). Vot 71944. Status: Completed.

 

Exploratory Research Grantt Scheme (ERGS) – National Grant

Project Member:

4. Roslee Ahmad, Mohd. Shariff Mustaffa, Mastura Mahfar, Lokman Mohd Tahir, Narina A.Samah, Aqel Khan. Kajian penerokaan pola tingkah laku, personaliti dan pendekatan kaunseling Choice Theory bagi menangani pelajar tercicir di kawasan luar bandar. Exploratory Research Grantt Scheme (ERGS), Sponsored by MOHE  (Budget approved RM80 000).1st June 2013 – 31st Mei 2015. Cost Center No:  R.J130000.7831.4L135. Status: Completed.
5. Faizah Abd. Ghani, Mastura Mahfar, Azlina Kosnin, Zaidatun Tasir, Halijah Ibrahim (2012). Latihan Program Smart Life ke Arah Penjanaan Minda Kreatif dan Transformasi Kehidupan Yang Produktif dalam Kalangan Ibu Tunggal di Johor. Exploratory Research Grantt Scheme (ERGS), Sponsored by MOHE (Budget approved RM60 000).15th June 2012 -31st December 2013. Cost Center No: R.J130000.7831.4L045. Status: Completed.

 

Contract Research Project Awarded By Institut Integriti Malaysia (IIM) – National Grant

Project Member:

6. Rosman Yusof, Mastura Mahfar, et al. Kajian Impak Program-program Institut Integriti Malaysia Dalam Melaksanakan Pelan Integriti Nasional. Sponsered by IIM (Budget approved RM198,113.00). 1st January 2012 – 31st December 2013. Cost Center No:  R.J130000.7629.4C034. Status: Completed.