Technical Reports and Other Publications

RESEARCH BOOK (BUKU PENYELIDIKAN)

1. Mastura Mahfar.  Pengurusan Tekanan Pelajar: Aplikasi Modul SMART Berfikir Berdasarkan REBT (2019). 1-316 ms. Category: Research Book. (Status:  To be published)

ORIGINAL BOOK (BUKU KARYA ASLI)

1. Mastura Mahfar. Kaunselor Satu Profesion: Kualiti Peribadi dan Isu-isu Menolong Klien. (2019). 1-390 ms. Category: Reference Book (Status: To be published)
2. Mastura Mahfar. Asas Kaunseling: Aplikasi Teori, Kemahiran dan Proses. (2019).   1- 402 ms. Category: Reference/Text Book (Status: To be published)
3. Mastura Mahfar. Profesionalisme Kaunselor: Amalan Etika dan Peningkatan Kompetensi (2019). 1- 437 ms. Category: Reference Book (Status: To be published) 
4. Mastura Mahfar.  Pelbagai Aplikasi Kaunseling: Panduan, Strategi Intervensi dan Teknik. (2019). 1- 413 ms. Category: Reference/Text Book. (Status: To be published)

TECHNICAL REPORT

1. Aslan Amat Senin, Kamariah Ismail, Nor Sa’adah Abd Rahman, Umar Haiyat Abdul Kohar, Mastura Mahfar (2018). Measuring Science, Technology and Innovation Activities Using Patent Citation Data.

Others (Report/Media)

1. Mastura Mahfar, Kecemerlangan Perkhidmatan Kaunseling di Sekolah, Buletin Kaunselor,Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA), Januari – Mac 2006.
2. Mastura Mahfar, Tips Pelajar Baru Menyesuaikan Diri di UTM, Buletin Pengajian  Pra-Siswazah, 2007.