[FAKTA 7] Tujuh Fakta Menarik Daripada Kajian TIMSS 2019 Subjek Matematik Dalam Kalangan Murid Gred 8 (Tingkatan Dua) Malaysia

Sambungan dari https://people.utm.my/halim/fakta-6-tujuh-fakta-menarik-daripada-kajian-timss-2019-subjek-matematik-dalam-kalangan-murid-gred-8-tingkatan-dua-malaysia/

Fakta Ketujuh

Murid-murid di Asia Timur menduduki tempat tertinggi di peringkat global dalam untuk subjek matematik dalam kajian antarabangsa TIMSS. Singapura, Taiwan, Korea Selatan, Jepun dan Hong Kong adalah antara negara tersebut. Tetapi menariknya, walaupun berpencapaian tinggi, murid-murid Asia Timur berasa kurang yakin dan mempunyai minat yang lebih rendah daripada murid-murid yang sebaya mereka dari negara-negara lain dalam mempelajari matematik. Contohnya, walaupun murid Korea Selatan, Jepun dan Taiwan mendapat skor yang agak rendah pada minat dan keyakinan, purata skor keseluruhan mereka adalah sangat positif. Begitu juga dengan Singapura yang mana hanya 22% murid gred lapan mereka mengatakan bahawa mereka ‘sangat suka belajar matematik’. Manakala hanya 8% murid sekolah menengah Korea Selatan berkata mereka ‘sangat yakin dalam matematik’.

Penekanan kepada nilai-nilai Confucian boleh menjadi faktor kejayaan muridAsia Timur. Negara-negara Asia Timur yang mendahului negara-negara lain adalah negara-negara yang dipengaruhi Budaya Warisan Confucian (BWC). Oleh itu, negara-negara seperti China, Hong Kong, Jepun, Korea Selatan, Singapura dan Taiwan sangat menekankan aspek pendidikan.Ibu bapa di negara-negara tersebut sanggup membelanjakan wang tambahan untuk menghantar anak mereka ke kelas tuisyen untuk memastikan anak-anak mereka cemerlang dalam peperiksaan. Penulis telah melaksanakan kajian mengapa murid Korea Selatan amat cemerlang dalam matematik walaupun mereka mempunyai sikap negatif terhadap subjek tersebut. Rakyat Korea Selatan yang mengikuti tradisi Confucianism telah menghormati pendidikan sejak zaman awal lagi. Falsafah Confucian telah memasuki Korea Selatan dari China lebih daripada lima belas abad yang lalu. Confucianism secara tradisi menyediakan cara yang tepat untuk murid, yang melibatkan penanaman diri yang berterusan melalui pendidikan. Konfusianisme, sebagai ideologi negara dan agama amat mempengaruhi aspek politik, ekonomi, masyarakat, budaya dan pendidikan. Dengan menggunakan idea-idea Confucian, individu merit dipilih melalui peperiksaan regional dan nasional yang sangat kompetitif, yang berfungsi sebagai cara pemilihan untuk jawatan kerajaan yang berprestij. Sistem peperiksaan bertindak sebagai mekanisme pemilihan utama untuk jawatan kerajaan yang terhad dan impaknya, pendidikan formal merupakan persiapan untuk peperiksaan. Tambahan pula, Korea Selatan telah mengalami ledakan ekonomi, berikutan kejayaan pelaksanaan rancangan pembangunan ekonomi negara, dan educational fever (semangat) yang berdasarkan nilai sosial Confucian menyebabkan sistem pendidikan lebih berorientasikan kepada peperiksaan.

Selain itu, guru-guru matematik di Korea Selatan tidak mementingkan pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS. Mereka juga tidak memberikan soalan-soalan matematik mengikut format atau bentuk kedua-dua pentaksiran antarabangsa tersebut. Pencapaian murid dalam ujian dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap ujian, dan hal ini turut melibatkan kajian perbandingan antarabangsa. Murid Korea Selatan dibesarkan dalam budaya Confucian, diajar untuk mengambil ujian dengan serius. Sikap mereka terhadap pentaksiran TIMSS mungkin telah dipengaruhi oleh sikap serius terhadap ujian dan seterusnya memberikan pencapaian yang cemerlang.

Confucian Philosopher Mencius
Pic Source: https://education.nationalgeographic.org/resource/confucianism/

Tamat