ALAM SEKITAR 🠧

Borang Penilaian – Bahagian 5 (Alam Sekitar)

5.1 Infrastruktur

5.1.1 Ekosistem

Penanaman beberapa pokok ulaman & herba di sebelah Makmal Tanah Blok P

Penanaman beberapa pokok ulaman & herba di sebelah Makmal Geomatik Blok K

5.1.2 Budaya & Warisan Seni (SDG 11)

Akses awam percuma ke kawasan hijau

5.2 Pengurusan Tenaga (SDG 7, 13)

5.2.1 Carta Organisasi Ahli Jawatankuasa Kelestarian Pejabat TNCPIKL

5.2.3 CCTV

5.2.7 Kempen kecekapan tenaga

5.2.9

  • Suhu hawa dingin disetkan 24*C ke atas
  • Lampu akan ditutup ketika waktu rehat

5.3 Pengurusan Sisa (SDG 9, 12)

5.3.1
Tong pengumpulan sisa kitar semula

5.4 Pengurusan Air

5.4.1
Perlaksanaan penjimatan air

5.5 Pengangkutan

5.5.1.1 

  • Menyediakan basikal untuk Staf OSHE Pejabat TNCPIKL memantau keadaan persekitaran
  • Menyediakan tempat letak basikal untuk Staf OSHE Pejabat TNCPIKL di Blok K101

Jawatankuasa Kelestarian
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
UTM Kuala Lumpur
No. Tel: +603-2615 4350
Email: redzuan.kl@utm.my