FASILITI

Ruang

Fasiliti/Kemudahan berkeadaan baik

 • Ruang Pejabat
 • Bilik mesyuarat
 • Pantri

Mekanikal

Fasiliti/Kemudahan berkeadaan baik

 • Penghawa dingin
 • Pencegah Sistem Kebakaran
 • Perpaipan

Awam

Fasiliti/Kemudahan berkeadaan baik

 • Siling
 • Tanda Arah
 • Pintu

Peralatan

Fasiliti/Kemudahan berkeadaan baik

 • Komputer
 • Meja
 • Kerusi

Elektrikal

Fasiliti/Kemudahan berkeadaan baik

 • Soket
 • Lampu
 • Papan Suis

Jawatankuasa Kelestarian
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
UTM Kuala Lumpur
No. Tel: +603-2615 4350
Email: redzuan.kl@utm.my