Keterlihatan dan Kesedaran

Teknovasi MYSI-21-383 : Pemindahan Teknologi Dan Kemahiran Panel Solar Kepada Komuniti B40 Menerusi Projek Teknovasi Simenbiosis SMART (Sejahtera, Mampan, Resilient Dan Pintar) PPR Seri Semarak

Jawatankuasa Kelestarian
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
UTM Kuala Lumpur
No. Tel: +603-2615 4350
Email: redzuan.kl@utm.my