PENGIKTIRAFAN & ANUGERAH

2023

Penglibatan – Green Leaf 2022

Penarafan 5 Bintang
– Audit Pengurusan Rekod Jabatan 2023

Penarafan 3 Bintang
Inspektorat Keselamatan Perlindungan 2023

Anugerah Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (AKKP) – CITRA KARISMA 2023

2022

Anugerah Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (AKKP) – CITRA KARISMA 2022

Penarafan 5 Bintang
– Audit Pengurusan Rekod Jabatan 2022

Anugerah Khas MASTI
– MASTI 2022

Penarafan 5 Bintang
Anugerah Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (AKKP) 2021

Penarafan 5 Bintang
– Audit Pengurusan Rekod Jabatan 2021

Kebun Bandar Sg. Bunus
– Anugerah Kebun Kejiranan Bandar Kuala Lumpur 2019

Anugerah Khas Juri
– Anugerah Kebun Kejiranan Bandar Kuala Lumpur 2019

Jawatankuasa Kelestarian
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
UTM Kuala Lumpur
No. Tel: +603-2615 4350
Email: redzuan.kl@utm.my