Libatsama Sumbangan Penyelidikan dan Inovasi

Ask Dr Concrete: Minggu Sains Negara
Tempat: Sekolah Kebangsaan Datuk Keramat 1 & 2
Tarikh: 04/08/2022

Jawatankuasa Kelestarian
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
UTM Kuala Lumpur
No. Tel: +603-2615 4350
Email: redzuan.kl@utm.my