Pengurusan Risiko

Pelan Tindakan Kecemasan (Kebakaran) & Prosedur Tindakan Kecemasan (Kebakaran)
Pejabat TNCPIKL

First Aid di Pejabat TNCPIKL

Latihan Pengungsian Bangunan Blok J3, UTMKL
23 Disember 2022

Jawatankuasa Kelestarian
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
UTM Kuala Lumpur
No. Tel: +603-2615 4350
Email: redzuan.kl@utm.my