KESEJAHTERAAN 🠧

Borang Penilaian – Bahagian 6 (Kesejahteraan)

6.1 Inisiatif Bagi Golongan Kelainan Upaya / Special Need

6.2 Kesejahteraan

Jawatankuasa Kelestarian
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
UTM Kuala Lumpur
No. Tel: +603-2615 4350
Email: redzuan.kl@utm.my