Makmal Hidup (Living Lab) / Synergi

Program Pembangunan Modal Insan Melalui Trasformasi Ekonomi Dan Pendidikan kearah Kecemerlangan Komuniti Orang Asli
Tempat: Pos Betau, Pahang
Tarikh: 25-28 Januari 2022

Jawatankuasa Kelestarian
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
UTM Kuala Lumpur
No. Tel: +603-2615 4350
Email: redzuan.kl@utm.my