Select Page

 

Bhg. Datuk Naib Canselor mengadakan lawatan dan sesi engagement bersama Pengurusan dan semua staf Fakulti Kejuruteraan Awam