AJK Kawalan Disiplin, Pertandingan Kawad Kaki Antara Unit-Unit Beruniform

Hari rabu merupakan hari Kokurikulum di sekolah. Oleh itu, Pertandingan Kawad Kaki Antara Unit-Unit Beruniformtelah di adakan pada 24 April 2019 dimana semua unit beruniform perlu menghantar wakil bagi pertandingan kawad kaki yang berlangsung betrmula jam 7.30 pagi sehingga 10 pagi. Sebagai guru penasihat bagi Unit beruniform Pandu Puteri, saya telah terlibat dalam sesi latihan yang telah diadakan pada setiap kali perjumpaan atau setiap petang seperti yang telah dirancangkan. Selain itu, pada hari tersebut saya telah di tugaskan untuk menjaga kawalan disiplin terutama kepada pelajar-pelajar yang tidak mengambil bahagian agar mereka tidak berkeliaran di luar kawasan dataran ilmu.