Classes

SEMESTER 2021/2022 – 1
a. Postgraduate
MPPP1403 – Persekitaran Pembelajaran Inovatif
b. Undergraduate
SHPP1042 – Teknologi Pendidikan
SHPP 1032 – Telekomunikasi Dan Rangkaian
SEMESTER 2020/2021 – 2
a. Postgraduate
MPPP1423 – Amalan Terbaik Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Media Baharu
MPPP1223 – Sistem Gubahan
MPPP 1393 – Produksi Teknologi Animasi
b. Undergraduate
SPPP 2333 – Bahasa Gubahan dan Pembangunan Aplikasi Mudah Alih
SEMESTER 2020/2021 – 1
a. Postgraduate
MPPP1403 – Persekitaran Pembelajaran Inovatif
b. Undergraduate
SHPP1042 – Teknologi Pendidikan
SHPP1032 – Telekomunikasi Dan Rangkaian
SEMESTER 2019/2020 – 1
MPPP1403-01 – Persekitaran Pembelajaran Inovatif (Innovative Learning Environment)
SHPP1042 – Teknologi Pendidikan (Educational Technology)
SHPP1032 – Telekomunikasi Dan Rangkaian Komputer (Telecommunication And Computer Network)
MPPU1003 – Inovasi Dalam Pembelajaran Dan Pengajaran (Innovations In Learning And Teaching)
SPPP2333 – Bahasa Gubahan Dan Pembangunan Sistem (Authoring Language And Mobile Apps Development)
SPPP2333 – bahasa gubahan dan pembangunan sistem(authoring language and mobile apps development)
SEMESTER 2018/2019 – 1
MPPP1223 – Sistem Gubahan
SEMESTER 2017/2018 – 1
MPPP1313 – Pembangunan Aplikasi Pembelajaran Mudah Alih
MPPP1423 – Amalan Terbaik Pengajaran dan Pemebalajaran dalam Media Baru
MPP1223 – Sistem Gubahan (AUTHORING SYSTEM)
MPP1413 – Interaksi Penggunaan di Media Baru
SEMESTER 2016/2017 – 1
a. Postgraduate
MPPP1423 – Amalan Terbaik Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Media Bahar
MPPU1074 – Kaedah Penyelidikan dan Analisis Data Dalam Pendidikan
MPPU1003 – Inovasi Dalam Pembelajaran dan Pengajaran
MPPU1060 – Kaedah Penyelidikan dan Analisis Data
b. Undergraduate
SPPM1013 – Telekomunikasi dan Rangkaian
SEMESTER 2014/2015 – 2
a. Postgraduate
MPPU1070 – Kritikal Analisis
SEMESTER 2013/2014-1
a. Postgraduate
MPT 1393 – Web-Based Multimedia Development
MPT1383- Video and Animation Technology Production
b. Undergraduate
SEMESTER 2012/2013-2
a. Undergraduate
SPPM 1012 – Telecommunication And Networking
SPPM 1013 – Telecommunication And Networking
b. Postgraduate
SPM 1002 – Instructional and Learning Technology