Master students

1. MAIN SUPERVISOR

a. TAUGHT COURSE

On-Going

 1. Roshasfarizan (Educational Techonolgy) – Research Area :Kesediaan Pelajar Menggunakan Google Classroom – Present

 Graduated

 1. Noraida Binti Daut (Educational Techonolgy) – Research Area : Communication Skills in Learning English  – Graduated – 2021
 2. Asante A/p Sanderasaidar (Educational Techonolgy) – Research Area : Game Based Learning in Learning RBT   – Graduated – 2021
 3. Rahim Bin Ab Rahman  (Educational Techonolgy) – Research Area : Kesan Pendekatan Flipped Classroom Menggunakan Google Classroom Terhadap Pencapaian Dan Kemahiran Proses Sains Pelajar Bagi Tajuk Daya – Graduated – 2021
 4. Muhammad Zahhar Mohd Hatta (Educational Techonolgy) – Research Area : Effect Of Online Collaborative Learning Environment With Integration Of Technology Tools Towards Students’ Achievement, Collaborative Skills And Presentation Skills Graduated – 2021
 5. Nur Aqilah Rozali (Educational Techonolgy) – Research Area : Pembelajaran Berasaskan Inkuiri Dengan Integrasi Video Graduated – 2020
 6. Subahshinee a/p Somasundaram  (Educational Techonolgy) – Research Area : Digital Game Based Learning  Graduated – 2019
 7. Syamilah Binti Saliman (Educational Techonolgy) – Research Area : Teknologi Realiti Berperantara  Graduated – 2018
 8. Mohd Firdaus Bin Saad (Educational Techonolgy) – Research Area : Pengintegrasian Teknologi Web 2.0 Graduated – 2018
 9. Nor Fadhilah (Educational Techonolgy) – Research Area : Blended Learning in Frog VLE Graduated – 2018
 10. Mohd Rasdi (Educational Techonolgy) Research Area : Uses of Frog VLE for teachers and students – Graduated – 2017
 11. Effa Elfrida Abu Bakar (Educational Techonolgy) Research Area : BLOSSOMS in Teaching and Learning Chemistry – Graduated – 2016
 12. Amir Jusoh (Educational Techonolgy) Research Area : Personalized Learning in Developing Courseware – Graduated – 2016
 13. Nur Izzati (Educational Techonolgy) Research Area : Interaction in Facebook – Graduated – 2016
 14. Nurfatin Atikah Kamarudin (Educational Techonolgy)  Research Area : Application of Needham Model in Courseware – Graduated – 2015
 15. Lee Boon Kiat (Educational Techonolgy)  Research Area : Developing volleyball courseware (E-Volley) – Graduated – 2015
 16. Rajesh A/L Subramaniam (Educational Techonolgy) Research Area : Developing Blog for learning Mathematics – Graduated – 2014 

b. FULL RESEARCH 

On-Going

 1. Nurul Aini Md Desa (Educational Techonolgy) Research Area : Scientific Creativity in Learning Chemistry – Present
 2. Nazihatul Hasanah Arbain (Educational Techonolgy) Research Area : Metacognition in Online Learning – Present

Graduated

 1. Ong Boon Han (Educational Techonolgy) Graduated – 2015 – Research Area : Developing Courseware for learning Mathematics

c. MIX MODE

On-Going

 1. Mahadi Mahmood (Educational Techonolgy) – Research Area : Computational Thinking in Computer Science Subject 2020 – Present
 2. Rabbiatul Najua Rosman (Educational Techonolgy) – Research Area : Teachers Perception on Augmented Reality in Learning Science 2021 – Present

Graduated

 1. Fathin Suhaya (Educational Techonolgy) Graduated – 2020– Research Area : Blended learning for community of inquiry

2. CO SUPERVISOR

FULL RESEARCH

On-Going

 1. Nazihatul Hasanah Arbain (Co-Supervisor) 2015-present