Guru Rumah Sukan Jingga

Sebagai guru Rumah Sukan Jingga, saya telah bersama-sama membantu dalam latihan rumah sukan yang di adakan pada setiap petang sebagai persediaan kepada Hari Sukan yang telah di adakan pada 7 Mac 2019. Antara tanggungjawab yang di galas adalah bersama-sama dalam setiap latihan yang telah di adakan termasuk persediaan khemah dan menjaga kebajikan pelajar rumah sukan Jingga pada hari kejohanan.

Perjumpaan pertama rumah Jingga di adakan pada 9 Januari 2019
Perjumpaan pertama rumah Jingga di adakan pada 9 Januari 2019
Bersama guru-guru Rumah Jingga SMKTDS
Harimau merupakan “Haiwan Simbolik” kepada rumah Jingga