Apakah yang saya pelajari untuk subjek Biologi

13 Ogos 2022 – Biologi Sel & Hormon Tumbuhan

20 Ogos 2022 – Fotosentesis & Garam galian tumbuhan dan pengangkutan

Jumaat- 09 September 2022 -Pengkelasan Tumbuhan

Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pengetahuan biologi asas. Pemahaman prinsip biologi asas ini akan memaksimumkan penghayatan khususnya dalam mengendalikan kelas amali. Tajuk-tajuk yang dibincangkan adalah seperti sel sebagai asas kehidupan, fotosintesis dan respirasi, pengkhususan dan perkembangan sel, genetik perwarisan dan molekular, juga genetik populasi.

Amali Biologi bertempat Makmal Pengajaran Mikrobiologi 1, Jabatan Biosains, Fakulti Sains

Sabtu -15 Oktober 2022