Apakah yang saya pelajari untuk subjek Fizik

Jumaat – 12 Ogos 2022 – Medan Elektrik & Arus Elektrik

Sabtu – 20 Ogos 2022 – Rintangan & Tenaga dan Kuasa

Sabtu – 27 Ogos 2022 – Kapasitor & Transistor

Kursus ini memperkenalkan konsep asas fizik berkaitan kuantiti fizik iaitu kuantiti asas, kuantiti terbitan, simbol dan unit SI. Pengukuran asas seperti pengukuran kuantiti asas, kejituan, kepekaan, kepersisian, sisihan relatif dan ralat juga diperkenalkan. sumber-sumber tenaga. 

Amali fizik bertempat di Makmal Pengajaran Optik 2 (C20) Bilik 207

Jumaat 14 Oktober 2022