Tulisan di Ruangan Muka Sepuluh Berita Harian 30 Mac 2024

Dalam Berita Harian hari ini.

Ada sedikit point penting yang saya lupa nak masukkan.

Tahap Penguasaan (TP) dilihat terlalu padat untuk setiap penerangannya. Umpamanya dalam TP 5, sebagaimana saya rujuk dalam DSKP Matematik KSSR, iaitu menyelesaikan masalah rutin yang kompleks dalam kehidupan seharian dengan menggunakan pelbagai strategi penyelesaian masalah. Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah rutin yang

kompleks. Sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam proses

pengajaran dan pembelajaran.

Ada tiga domain dalam setiap TP; kognitif, psikomotor dan afektif.

Bagaimana guru dapat mentaksir murid yang mungkin bersikap positif namun lemah dari aspek kognitifnya? Bagaimana pula dengan murid yang kognitifnya cemerlang, namun sebenarnya tidak berminat dalam matematik?

Trend ini kita boleh lihat dalam keputusan pentaksiran TIMSS yang mana murid Malaysia rata-ratanya bersikap positif terhadap Matematik, namun pencapaiannya masih lemah.

Sehubungan itu, TP ini wajar dilihat semula dan sekiranya perlu, aspek kognitif, psikomotor dan afektif dapat diasingkan.

Speak Your Mind

*