Program Ponteng Sifar Bersama PM Dr Faizah Abd Ghani

Program Ponteng Sifar telah di adakan pada 17 April 2019 melibatkan 28 orang pelajar iaitu 16 pelajar lelaki dan 12 pelajar perempuan yang terdiri daripada 1 orang pelajar Melayu, 22 orang pelajar Cina dan 5 orang pelajar berbangsa India. Kesemua pelajar ini adalah pelajar yang kerap ponteng dari bulan Januari hingga Mac Penceramah jemputan pada hari tersebut adalah Prof Madya Dr. Faizah Abd Ghani dr Jabatan Asas Pendidikan dan Sains Sosial, Sekolah Pendidikan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. PM Dr Faizah merupakan kaunselor yang mempunyai banyak pengalaman dalam mengendalikan sesi kaunseling secara berkelompok ataupun berseorangan.

Semasa program ini, pengisian selama setengah hari telah diberikan kepada pelajar dengan diselitkan pelbagai aktiviti bagi menyemai rasa cintakan sekolah dan seterusnya minat untuk belajar. Di akhir awal program  saya selaku fasilitator bersama dengan Kaunselor Sekolah iaitu Pn Asiah Ali telah mengedarkan soal selidik berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk ponteng sekolah.

Hasil perbincangan bersama Cikgu Asiah, kami telah bersetuju untuk menjadikan dapatan daripada soal selidik ini sebagai Kajian Tindakan pada tahun 2019. Dapatan dan laporan penuh kajian tindakan di lampirkan bersama laporan Latihan Ikhtisas Ini.

Pelajar yang terlibat semasa program Ponteng Sifar bersama PM Dr Faizah Abd Ghani
Bersama Kaunselor sekolah Pn Asiah Ali yang bersama-sama melaksanakan Kajian Tindakan bagi Program Ponteng Sifar