PKP Diperketatkan UTM ditamatkan

PKP diperketatkan di seluruh kawasan Univerisiti Teknologi Malaysia akan di tamatkan berkuatkuasa pada 3 Jun 2021