TANDA-TANDA YANG MENYUMBANG KEPADA TINGKAHLAKU BUNUH DIRI: