Noteworthy Projects

1. Pembangunan MyGSP: Sumber Atas Talian Bahan Pengajaran Matematik Berbantukan Perisian Geometer’s Sketchpad (GSP) –PAS

2.  Pembagunan Modul Aktiviti Geometri Dalam Persekitaran Perisian Geometri Dinamik – UKM-GUP-2011-077