Model Easy Digest amatlah memberi keberkesanan kepada pengunaan didalam pembelajaran dan pengajaran. Penggunaan alat bantu mengajar (Model Easy Digest) menarik minat pelajar dalam menjawab soalan mata pelajaran sains/biologi. Moodel organ secara 3D/nyata dan boleh disentuh memberi gambaran secara telus kepada pelajar.  Pengunaan alat bantu mengajar ini dapat memberi kefahaman kepada pelajar.  Di samping itu, kajian ini jugak menunjukkan bahawa minat pelajar didalam subjek ini turut meningkat. Oleh itu, alat bantu mengajar ini telah memberi kemudahan dan keberkesanan kepada pelajar dan guru didalam sistem pembelajaran dan pengajaran.