Awards

      Date             :            Awards/Achievement

 • June 1997     :        Dean List Award, Fakulti Ukur dan Hartanah, UTM
 • July 1998      :        Anugerah Haji Ahmad DaudLembaga Jurukur Tanah                                         (LJT)
 • Oct. 2007     :        Hadiah Skim Latihan Akademik Bumiputra (SLAB)                                                     JPA/KPT/UTM Peringkat Pengajian PhD
 • April 2008    :       Anugerah Perunding Kategori Berkumpulan.
 •                                  Kumpulan Projek Development of National Coastal
 •                                  Vulnerability Index Study. Citra Karisma UTM 2008
 • April 2012     :       Anugerah Perhidmatan Cemerlang 2011, UTM.
 • August 2014 :       Anugerah Kualiti (Khas ePPP) FKA, UTM 2013
 • August 2015 :       Anugerah Kualiti FKA 2014 Penghargaan Khas                                                                  Pengurusan Harta Tetap Unit Ukur, FKA, UTM
 • June 2018    :        Gold Award: 5th International Innovative Practices in Higher                                            Education Expo 2018 (I-PHEX 2018)
 • June 2018    :        Silver Award: New Academia Learning Innovation                                                                (NALI) 2018 Exibition
 • June 2018    :        UTMlead Award of Excellence – Active Blended Learning
 •                                 for SKAB1023 Engineering Surveying, Semester 2 20182019
 • Nov 2019      :        Penghargaan Perkhidmatan Cemerlang SKA                                                                 Fakulti Kejuruteraan, UTM Skudai Tahun 2018.
 • Mac 2019     :        Anugerah Naib Canselor 2019 Kumpulan Penyelidik dan CSR                                      Projek Vortex Hydro Kampung Orang Asli, Lemoi, Perak
 • Oct. 2019      :       Gold Award: Teaching & Learning Innovation Festival                                                       (TLIF) 2019
 • June 2019    :        UTMlead Award of Excellence – Active Blended Learning
 •                                 for SEAA1023 Engineering Surveying,                                                                                Sec 1, 2 % 3, Semester 1 & Semester 2, Session 20192020
 • Oct 2020      :        Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2019, SKA, FE,
 •                                 Citra  Karisma UTM 2020.
 • August 2021:        UTMlead Award of Excellence – Active Blended Learning
 •                                 for SEAA1023 Engineering Surveying,                                                                                Section 1, 2 & 3, Semester 1 & Semester 2 . Session 20202021
 • August 2021:        UTMlead Award of Excellence – Active Blended Learning
 •                                 for SKAB3022 Integrated Design Project 1 (IDP1),                                                        Section 03 & 06, Semester 2 Session 20202021
 • Jan. 2022     :        Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2020, Majlis                                                     Anugerah Gemilang Fakulti Kejuruteraan, UTM 2021