Pelarasan Pendahuluan Gaji

Pendahuluan Gaji yang dimohon melalui Pengurusan Sumber Manusia kepada Pejabat Bendahari UTM perlu diselaraskan semula bagi melaraskan pinjaman duit Universiti yang didahulukan bagi membayar pendahuluan gaji staf yang terlibat.

Pelarasan perlu dibuat melalui penyata perubahan pendapatan ( ROC Online) menunjukan bukti bayaran gaji dibayar bagi bayaran gaji yang didahulukan dengan pendahuluan gaji dan diselaraskan semula bulan berikutnya.

Pelarasan Pendahuluan Gaji diselaraskan seperti berikut :

Maklumat Pendahuluan Gaji
Pendahuluan Gaji Dimohon : Bulan Mac 2015

Details:
Gaji Pokok                                                        RM 3,116.64
Elaun Khidmat Awam                                     RM   300.00
Elaun Bantuan Sara Hidup (COLA)              RM    250.00
Elaun Imbuhan Tetap Perumahan               RM    300.00
Jumlah                                                              RM  3,966.64

Pendahuluan  dibayar oleh Pejabat Bendahari  RM 3,416.64

Pelarasan dibuat pada bayaran gaji April 2015 (PSM PTJ – Melalui ROC) 
Tunggakan Gaji                                                          RM 3,116.64
Tunggakan Elaun Khidmat Awam                           RM   300.00
Tunggakan Bantuan Sara Hidup (COLA)               RM    250.00
Tunggakan Imbuhan Tetap Perumahan                RM    300.00
Gaji Pokok                                                                   RM 3,116.64
Elaun Khidmat Awam                                                RM    300.00
Elaun Bantuan Sara Hidup (COLA)                          RM    250.00
Elaun Imbuhan Tetap Perumahan                            RM    300.00

Pelarasan dibuat pada bayaran gaji April 2015 ( Pejabat Bendahari) 

Potongan Pendahuluan Gaji                                        RM 3,416.64

Mengapa Pejabat Bendahari membayar RM 3,416.64 bukan bayaran RM 3,966.64. Ini kerana bayaran Tunggakan KWSP dan Tunggakan SOCSO perlu dicarum pada bulan april

Situasi 1

En Ahmad tidak menerima gaji dan elaun pada bulan Mac 2015 disebabkan kesilapan dalam penyediaan Penyata perubahan pendapatan oleh PSM PTJ. PSM PTJ telah memohon pendahuluan gaji bagi bulan Mac 2015 seperti berikut :

Gaji Pokok                                                       RM 3,654.41
Elaun Khidmat Awam                                 RM    300.00
Elaun Bantuan Sara Hidup Cola             RM    250.00
Elaun Imbuhan Tetap Perumahan        RM    250.00

Pejabat Bendahari membayar  RM 4,454.41 iaitu jumlah penuh berikutan En Ahmad telah menerima status taraf berpencen.

Pelarasan Pendahuluan Gaji & Elaun ( PSM PTJ – Melalui ROC ) 
Tunggakan Gaji Pokok                                                            RM 3,654.41
Tunggakan Elaun Khidmat Awam                                      RM   300.00
Tunggakan Bantuan Sara Hidup Cola                               RM    250.00
Tunggakan Elaun Imbuhan Tetap Perumahan             RM    250.00
Gaji Pokok                                                                                     RM 3,654.41
Elaun Khidmat Awam                                                               RM    300.00
Elaun Bantuan Saara Hidup Cola                                         RM    250.00
Elaun Imbuhan Tetap Perumahan                                      RM    250.00

Pelarasan dibuat pada bayaran gaji April 2015 ( Pejabat Bendahari) 
Potongan Pendahuluan Gaji                                        RM 4,454.41

Situasi 2

En Abu  tidak menerima gaji dan elaun pada bulan Mac 2015 disebabkan kesilapan dalam penyediaan Penyata perubahan pendapatan oleh PSM PTJ. PSM PTJ telah memohon pendahuluan gaji bagi bulan Mac 2015 seperti berikut :

Gaji Pokok                                                       RM 1,816.32
Elaun Khidmat Awam                                 RM    115.00
Elaun Bantuan Sara Hidup Cola             RM    250.00
Elaun Imbuhan Tetap Perumahan        RM    180.00

Pejabat Bendahari membayar  RM 2441.32 pendahuluan jumlah penuh berikutan En Abu telah menerima status taraf berpencen.

Ketika Pejabat Bendahari ingin membuat pelarasan PSM PTJ tidak  berjaya  menyediakan penyata perubahan pendapatan pada bulan April untuk pelarasan, Maka staf tiada gaji dan pelarasan tidak boleh dibuat oleh Pejabat bendahari . PSM PTJ memohon rayuan pendauluan gaji April 2015.

Pejabat Bendahari membayar RM 2,441.32 pendahuluan penuh bagi bulan April 2015

Pelarasan Pendahuluan Gaji & Elaun ( PSM PTJ – Melalui ROC ) 
Tunggakan Gaji Pokok                                                             RM 3,632.64
Tunggakan Elaun Khidmat Awam                                       RM    230.00
Tunggakan Bantuan Sara Hidup Cola                                RM    500.00
Tunggakan Elaun Imbuhan Tetap Perumahan             RM    360.00
Gaji Pokok                                                                                     RM 1,816.32
Elaun Khidmat Awam                                                               RM    115.00
Elaun Bantuan Saara Hidup Cola                                         RM    250.00
Elaun Imbuhan Tetap Perumahan                                      RM    180.00

Pelarasan dibuat pada bayaran gaji April 2015 ( Pejabat Bendahari) 
Potongan Pendahuluan Gaji                                        RM 5,602.64

Situasi 3

En Ramli tidak menerima gaji bulan April 2015 disebabkan data gaji hilang secara tiba-tiba akibat daripada masalah teknikal. PSM PTJ telah memohon pendahuluan gaji bagi bulan April  2015 seperti berikut :

Gaji Pokok                                                     RM 1,715.55
Elaun Khidmat Awam                                 RM    115.00
Elaun Bantuan Sara Hidup Cola                 RM    250.00
Elaun Imbuhan Tetap Perumahan            RM    180.00

Pejabat Bendahari membayar RM 2,215.55  pendahuluan jumlah penuh berikutan En Ramli telah menerima status taraf berpencen.

Ketika Pejabat Bendahari ingin membuat pelarasan PSM PTJ hanya membuat ROC gaji dan elaun bulan semasa sahaja ( Mei 2015)  tanpa ada tunggakan seperti berikut :

Gaji Pokok                                                       RM 1,715.55
Elaun Khidmat Awam                                 RM    115.00
Elaun Bantuan Sara Hidup Cola             RM    250.00
Elaun Imbuhan Tetap Perumahan        RM    180.00

Pejabat Bendahari akan melaraskan pendahuluan gaji berikutan duit universiti perlu dipulangkan segera. Potongan pendahuluan yang dibuat berjumlah RM 2,215.55 dan staf tidak menerima gaji dan elaun. PSM PTJ membuat rayuan pendahuluan gaji bagi bulan Mei 2015. seperti berikut

Gaji Pokok                                                       RM 1,715.55
Elaun Khidmat Awam                                 RM    115.00
Elaun Bantuan Sara Hidup Cola             RM    250.00
Elaun Imbuhan Tetap Perumahan        RM    180.00

Pelarasan Pendahuluan Gaji & Elaun ( PSM PTJ – Melalui ROC ) 
Tunggakan Gaji Pokok                                                            RM 1,715.55
Tunggakan Elaun Khidmat Awam                                      RM    115.00
Tunggakan Bantuan Sara Hidup Cola                               RM    250.00
Tunggakan Elaun Imbuhan Tetap Perumahan             RM    180.00
Gaji Pokok                                                                                     RM 1,715.55
Elaun Khidmat Awam                                                               RM    115.00
Elaun Bantuan Saara Hidup Cola                                         RM    250.00
Elaun Imbuhan Tetap Perumahan                                       RM    180.00

Pelarasan dibuat pada bayaran gaji April 2015 ( Pejabat Bendahari) 
Potongan Pendahuluan Gaji                                        RM 2,215.55

About ABDUL MUN`IM BIN AMRAN

Unit Emolumen Bahagian Emolumen Pinjaman dan Cuti Belajar Pejabat Bendahari UTM Johor Bahru My Tagline: Kadang-kadang Kita perlu berlari sebelum dapat Berjalan
This entry was posted in Belajar Roc Online. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *