Warning: The magic method Gallery_Img::__wakeup() must have public visibility in /opt/www/people.utm.my/httpdocs/wp-content/plugins/gallery-images/gallery-images.php on line 97

Deprecated: Function add_custom_background is deprecated since version 3.4.0! Use add_theme_support( 'custom-background', $args ) instead. in /opt/www/people.utm.my/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6078
Biographical Dictionaries of Eminent Women in Islamic History | AKMALIZA BINTI ABDULLAH

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /opt/www/people.utm.my/httpdocs/wp-content/themes/genesis/lib/functions/image.php on line 116

Biographical Dictionaries of Eminent Women in Islamic History

Dalam legasi kepustakaan Islam, terdapat banyak kitab-kitab yang memuatkan biografi ringkas wanita-wanita terkemuka dalam sejarah Islam, dan sekaligus menjadi bukti penafian terhadap dakwaan bahawa Islam menindas kaum wanita. Sebaliknya, menerusi kitab-kitab ini, kita akan dapati bahawa Islam benar datang membawa rahmat kepada seluruh alam. Transformasi status wanita telah berlaku seawal kedatangan Islam sehinggakan ramai tokoh-tokoh wanita yang menjadi terkenal sebagai  ilmuan-ilmuan yang berpartisipasi secara aktif dalam aktiviti-aktiviti intelektual, menjadi guru-guru kepada ulama’ terkenal seperti al-Khatib al-Baghdadi, Ibn ‘Asakir dan sebagainya.

 

Berikut adalah senarai kitab-kitab yang boleh dijadikan rujukan untuk menyoroti ketokohan wanita sepanjang sejarah Islam:

  1. ‘Abd al-Rahman al-Mistawi. A’lam al-Nisa’. Beirut: Dar al-Ma’rifah
  2. ‘Umar Rida Kahhalah. n.d. A’lam al-Nisa fi ‘ Alamay al-‘Arab wa al-Islam. 5 vols.
  3. Jum’ah, A.K. 2000. Nisa’ fi Qusur al-Umara’. Damascus: Dar al-Yamamah.
  4. Tayfur, Ahmad Ibn Abi Tahir. Balaghat al-Nisa’.
  5. al-Suyuti, Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman. n.d.Nuzhat al-Julasa’ fi Ash’ar al-Nisa’. Ed. ‘Abd al-Latif ‘Ashur. Cairo. Maktabah al-Qur’an.
  6. Al-Dabi, al-‘Abbas b. Bakkar.  1983. Akhbar al-Wafidat min al-Nisa’  ‘ala Mu’awiyah b. Abi Sufyan. Ed. Sukaynah al-Shihabi. Beirut: Mu’assasah al-Risalah

 

[senarai akan ditambah dari masa ke semasa]

Speak Your Mind

*