Penghasilan & Pembentangan Poster

Untuk kursus UHIS1022: Falsafah dan Isu Semasa pada semester ini, antara tugasan yang diberi kepada pelajar ialah menghasilkan poster. Ini antara persoalan yang berlegar di fikiran pelajar apabila kali pertama mereka diminta  untuk menghasilkan poster.

Kenapa poster? Untuk mempamerkan hasil kajian secara jelas ringkas dan padat di samping boleh menarik minat untuk mengetahui dan  berbincang lebih lanjut mengenai kajian yang telah dijalankan. Poster lebih catchy berbanding tulisan berjela dalam laporan kajian.

Apa yang perlu diletakkan dalam poster? Tentu sahaja bukan  penjelasan panjang lebar seperti yang ada dalam laporan kajian.  Secara mudah, your poster must grab the eyeballs! Mesti menarik perhatian.  Poster yang bagus akan kelihatan seperti berkata: “Pandanglah Saya! Bacalah Saya! Tanyalah! (bukan tanya saya, tapi sila tanya team yang menghasilkan saya)”

Jadi anda perlu letakkan yang penting-penting sahaja, yang boleh memberi gambaran ringkas kepada keseluruhan kajian anda. Antara yang penting ialah:

 1. Tajuk kajian
 2. Nama kumpulan, ketua dan ahli
 3. Kursus dan Seksyen
 4. Abstrak (jika ada)
 5. Pengenalan
 6. Metodologi (jika ada)
 7. Dapatan Kajian & Perbincangan
 8. Kesimpulan
 9. Rujukan
 10. Penghargaan (jika perlu).

Apa kebaikan poster? 

 1. Pembentangan kajian  dalam masa yang singkat . Antara 5-10 minit sahaja.
 2. Mengasah kemahiran komunikasi
 3. Berkongsi idea
 4. Menggunakan kreativiti
 5. Kolaborasi dengan ahli kumpulan

Tips

 1.  Infografik/visuals, jangan banyak tulisan. A picture  is worth a thousand words
 2. Seimbangkan tulisan dan gambar.
 3. Gunakan font yang jelas dan mudah dibaca seperti Times New Roman, Tahoma, Verdana, Arial, Garamond.
 4. Jangan guna artistic font  seperti Brush Script walaupun anda sangat suka font tersebut
 5. Guna font yang sama
 6. Saiz paling kecil ialah 16 pt.
 7. Pastikan ada jarak, tidak nampak terlalu padat.
 8. Pilih warna yang sesuai dan tidak menyakitkan mata. Padanan gabungan warna perlu harmonis. Jangan guna terlalu banyak warna. 3 pilihan warna sudah memadai.
 9. Gunakan bullet

Persediaan Pembentangan

 1. Your first sentence will give a first impression to audience.
 2. Rancang apa yang perlu diterangkan untuk setiap segmen yang dimasukkan dalam poster
 3. Rancang masa pembentangan (5-10 minit)
 4. Rancang apa yang perlu diucap sewaktu transisi untuk setiap segmen.
 5. Be excited and confident about your presentation. Bersemangat.
 6. Jangan lupa yang anda sedang bentang poster. Sekali sekala kena tunjukkan kepada  poster terutamanya sewaktu menerangkan rajah atau gambar.
 7. Jangan hafal.
 8.  Berlatih. Berlatih. Berlatih.
 9. Spot soalan-soalan yang mungkin ditanya. Bersedia dengan jawapan.
 10. Air muka biar manis. Jangan tunjuk muka ‘ketat’.

 

Free Online Apps untuk Digunakan

 1. https://www.canva.com/create/posters/
 2. https://piktochart.com/formats/posters/
 3. https://www.posterini.com/
 4. https://www.lucidpress.com/pages/examples/free-online-poster-maker

You may suggest more apps in the comments. All the best.

CONTOH POSTER YANG BOLEH DIJADIKAN PANDUAN
scientific poster ideas how to make poster for conference ...

Undergraduate Research | TEXAS Undergraduate Studies

Poster Guidelines - 2014.igem.org

Tips Penulisan Ulasan Artikel

Hand Keep Rod - Free image on Pixabay

“Dr. , panjangnya kami nak kena tulis ulasan.. Apa kami nak tulis?”. Seorang pelajar mengeluh. Kemudian disokong oleh seorang dua kawan yang lain. The rest remained silent. Sama ada redha dan pasrah, atau memang tiada masalah pada mereka.

Ok, guys.. Here are some tips for all of you. Jangan susah hati, in sha’ Allah anda boleh hasilkan ulasan artikel yang bagus.

A. Fasa Pra Penulisan

 1. Baca artikel tersebut.
 2. Buat catatan, ulasan seharusnya melampaui perkara yang ditemui dalam kandungan.
 3.  An Article Review is neither summary nor report of the article.
 4. Penekanan juga perlu dberikan kepada kekuatan dan kelemahan artikel yang diulas.
 5. Catat petikan yang ingin dimasukkan dalam ulasan.

 

B. Fasa Penulisan

 1. Senaraikan informasi asas berkaitan artikel. Sebelum membaca, perhatikan tajuk artikel dan apa yang cuba disampaikan.
 2. Cari sedikit maklumat mengenai objektif penulis menulis artikel tersebut. Maklumat ini boleh didapati dalam abstrak.
 3. Baca artikel dengan teliti. Hasilkan satu pandangan menyeluruh terhadap artikel tersebut sebagai thesis statement anda.
 4. Lihat catatan anda dan lihat apa yang bersesuaian dengan thesis statement ini. Buang yang tidak berkaitan. Ya, BUANG. Anda perlukan yang penting dan bersesuaian sahaja. Ulasan tidak perlu kepada ayat yang meleret-leret.
 5. Anda boleh merangka outline dan seterusnya menulis ulasan artikel
 6. Ulasan artikel perlu mengandungi perkara berikut:
  1. PENDAHULUAN/PENGENALAN : nama pengarang, tajuk,  tema utama, objektif penulis, thesis statement.
  2. ISI : Kembangkan thesis statement anda. Terangkan kekuatan dan kelemahan artikel tersebut. Analisis kandungan, gaya, struktur dan sebagainya. Satu perenggan untuk satu idea bagi menyokong thesis statement anda. Jangan cerita keseluruhan kandungan. No spoiler please.
  3. PENUTUP: Ulasan perlu diakhiri dengan kesimpulan yang menyatakan tanggapan keseluruhan anda terhadap buku tersebut, apakah kebaikan dan kelemahannya. Jangan cadangkan idea baru di bahagian kesimpulan

C. Fasa Akhir

 1. Pastikan isi penting jelas dan menyokong thesis statement anda.
 2. Elak pengulangan walaupun untuk tujuan penekanan. Nyatakan idea dan jelaskan kenapa ia penting.
 3. Murnikan ayat yang tidak jelas dan tampak pelik. Jika terlalu panjang, pecahkan kepada ayat-ayat  pendek.
 4. Pastikan koheren antara ayat dan perenggan.
 5. Semak ejaan dan tatabahasa.

 

Tidak susah kan  untuk mengembangkan penulisan ulasan artikel? Silap hari bulan melebihi had jumlah perkataan yang saya berikan kepada anda.  🙂 Semoga dipermudahkan, selamat menulis.