Current Projects

  • Dana Pembangunan Pengajaran (DPP), Penilaian Keberkesanan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Tekno Hafiz di Universiti Teknologi Malaysia¬†(Team Member/1st June 2015-31st May 2017)
  • Dana Pembangunan Pengajaran (DPP), Pembangunan Kemahiran Insaniah Pelajar Universiti Teknologi Malaysia menerusi Penerapan Khidmat Komuniti dalam Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)(Project Leader/1st July 2014-30th June 2016)