Completed Projects

  • Dana Pembangunan Pengajaran (DPP), Pembangunan Kemahiran Insaniah Pelajar Universiti Teknologi Malaysia menerusi Penerapan Khidmat Komuniti dalam Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Project Leader, 01/07/2014-30/06/2016)
  • Research University Grant (RUG), Profiling The Teaching & Learning of The Comparative Study of Religion in Malaysian IPTAs (Team Member, 1st July 2014-30th June 2015)
  • Research University Grant (RUG), Persepsi Pelajar Asia Barat terhadap Perkhidmatan Pendidikan di Universiti Teknologi Malaysia (Team Member, 1st April 2014-30th June 2015)
  • Pembangunan Model Sukan Islam di Kementerian Belia dan Sukan Malaysia .(Team Member, 1st April 2014 -31st March 2015)
  • AADK Research Grant, “Keberkesanan Rawatan dan Pemulihan Dadah yang Menggunakan Pendekatan Keagamaan: Kajian dalam kalangan Pelatih Wanita di CCRC Bachok (Kelantan), Besut, Kemaman dan Kuala Terengganu (Terengganu). (Team Member/ 13th September 2012 – 13th February 2013)