Books and Book Chapters

 • Iktibar Syair Siti Siyanah dalam Pemerkasaan Akal Budi Wanita Melayu. Dalam Inspirasi Muslimah: Ke Arah Matlamat Pembangunan Mapan. Nurhafilah Musa & Najah Nasiah Amran (Eds.). Shah Alam: Persatuan Ulama Malaysia. Pp. 215-230.
 • Adibah Muhtar, Akmaliza Abdullah,Siti Suhaila Ihwani, Norhafizah Musa. (2019). Peranan Keluarga Luas (Extended Family) sebagai Sistem Sokongan Integratif untuk Wanita Muslim Berkerjaya. Dalam Inspirasi Muslimah: Ke Arah Matlamat Pembangunan Mapan. Nurhafilah Musa & Najah Nasiah Amran (Eds.). Shah Alam: Persatuan Ulama Malaysia. Pp. 211-222.
 • Wacana Kesetaraan Gender oleh Feminis Muslim: Satu Tinjauan Ringkas.
 • Pengurusan Dakwah Islamiah dan Cabarannya. Dakwah dan Cabaran Semasa. Skudai: UTM Press.
 • Jurnal Pengajian Islam dan Penggunaan Aplikasi Online: Perlaksanaan dalam Jurnal UMRAN.
 • Cadangan Awal Penyeragaman Program Kewangan Dan Perbankan Islam Di Institusi Pengajian Tinggi Awam (Ipta) Malaysia. Synergy 3 TESSHI 2012 Chapters on Social Sciences And Technology. Merbok: Perpustakaan Sultan Badli Shah.
 • ”Waqf and Education in The Ottoman Egypt”. Islamic Philanthropy: for Ummah Excellence(2013). Shah Alam: Institut Kajian Zakat (IkaZ). 503-510. ISBN 9789834494872.
 • ”Hubungan Akhlak dan Bahasa: Analisis berdasarkan Beberapa Karya Raja Ali Haji”. Synergy 1 TESSHI 2012 Chapters on Humanities and Social Sciences. Merbok: UiTM Kedah (2013) ISBN 9789670314136.
 • ”Kelahiran dan Perkembangan Tamadun” in Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Skudai: UTM Press (2008)
 • “Feminisme dan Gender” in Modul Islam dan Isu-isu Semasa (2005). Skudai:Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial UTM.
 • “Jihad dan Terrorisme” in Modul Islam dan Isu-isu Semasa (2005). Skudai:Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial UTM.
 • “Kelahiran dan Perkembangan Tamadun” in Modul Tamadun Islam dan Tamadun Asia (2005). Skudai:Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial UTM.