Conference Proceedings

 • Sofiah Mohamed, Kamarul Azmi Jasmi, Ahmad Marzuki Mohamad, Akmaliza Abdullah. “ Teaching and Learning of Islamic Education Preschool Teachers in the Classroom: A Preliminay Study.” Asia Academia Conference. Academia Society and Industry Alliance (ASIA) & Universiti Teknologi Malaysia. 5th-6th December 2015.
 • Akmaliza Abdullah, Buerah Tunggak, Adibah Muhtar, Abdul Latif Samian. “Analisis Perbandingan mengenai Konsep Khilafah fi’l-Ard dan Faham Penguasaan ke atas Alam (Dominion over Nature)”. Joint International Seminar Green Religion, Science and Technology: Prospect and Challenge,UIN Wali Songo Semarang, 18-20 November 2015.
 • Mohd Fauzi Abu, Akmaliza Abdullah, Nasrul Hisyam Nor Muhamad, Nurazamallail Marni, Kamaruzaman Yusoff. “ Jurnal Pengajian Islam dan Penggunaan Aplikasi Online: Perlaksanaan dalam Jurnal UMRAN.” Persidangan Kebangsaan Penerbitan Jurnal Berimpak Tinggi 2015, Universiti Pendidikan Sultan Idris. 2-4 September 2015.
 • Akmaliza Abdullah, Adibah Muhtar, Maznah Ali, Abdul Latif Samian. “Manifestasi Akhlak Menerusi Unsur-Unsur Alam Dalam Beberapa Karya Raja Ali Haji”, Joint International Seminar Islam, Science, And Civilization: Prospect And Challenge For Humanity. UIN Wali Songo Semarang, 3 October 2015.
 • “Persepsi Pelatih Wanita Terhadap Program Keagamaan: Kajian Di Ccrc Bachok (Kelantan), Aadk Besut, Aadk Kemaman Dan Ccsc Kuala Terengganu (Terengganu).” Seminar Antarabangsa Pencegahan Dan Rawatan Pemulihan Dadah (Prevent 2014). Universiti Sains Islam Malaysia. 15-16 Oktober 2015.
 • Maznah Ali, Norma Alias, Buerah Tunggak, Akmaliza Abdullah. “Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Perkhidmatan Institusi Kewangan.” 23rd Conference Of International Association Of Historians Of Asia 2014 (IAHA 2014). 23-27 Ogos 2014
 • Adibah Muhtar, Akmaliza Abdullah. Revisiting The Muslim Feminists’ Discourse On Gender Equality. 9th International Academic Conference. International Institute of Social And Economics Sciences. 13-14 Oktober 2014.
 • Akmaliza Abdullah, Khairiah Abdul Jamil, Adibah Muhtar. “Waqf and Education in the Ottoman Egypt”, dibentangkan di World University Islamic Philanthrophy Conference 2013 anjuran IKAZ UiTM, Bank Islam pada 4-5 Disember 2013 di Menara Bank Islam, Kuala Lumpur.
 • Aminuddin Ruskam, Mifedwill Jandra, Akmaliza Abdullah. “Transformasi Pengajian Tinggi: Pembudayaan Sains Inovasi” Seminar Antarabangsa FTI UTM dan UIN Sunan Kalijaga, 22-23 Oktober 2014, Convention Hall UIN Sunan Kalijaga.
 • Akmaliza Abdullah, Abd. Latif Hj. Samian, Maznah Ali, Adibah Muhtar. “Hubungan antara Akhlak dan Bahasa berdasarkan Beberapa Karya Raja Ali Haji”, The Technology, Science, Social Science and Humanities (TESSHI), UiTM Kedah, 14-15 November 2012, One Hotel Helang, Langkawi, Kedah.
 • Maznah Ali, Buerah Tunggak, Norma Alias, Akmaliza Abdullah. “Cadangan Penyeragaman Program Kewangan dan Perbankan Islam di IPTA”, The Technology, Science, Social Science and Humanities (TESSHI), UiTM Kedah, 14-15 November 2012, One Hotel Helang, Langkawi, Kedah.
 • Zarina Muhammad, Akmaliza Abdullah. “Kerangka Keilmuan dalam Penulisan Raja Ali Haji: Satu Analisa Awal”, International Conference on Humanities 14 Jun 2011, Universiti Sains Malaysia.
 • Megat Mohammad Ghazali b. Megat Abdul Rahman, Asiah Othman, Husin Salamon, Nasrul Hisyam Nor Muhamad, Adibah Muhtar, Akmaliza Abdullah. “ Pembangunan Tanah Wakaf: Isu, Prospek dan Strategi”. Konvensyen Wakaf Kebangsaan 2006, 12th-14th Spetember 2006, Hotel Legend, Kuala Lumpur.
 • Hishamuddin Mohd Ali, Husin Salamon, Nasrul Hisyam Nor Muhamad, Adibah Muhtar, Akmaliza Abdullah. (2006). “ Pelaburan Wakaf: Strategi dan Rangka Kerja Perundangan Islam”. Konvensyen Wakaf Kebangsaan 2006, 12th-14th Spetember 2006, Hotel Legend, Kuala Lumpur
 • Maznah Ali, Norma Alias, Akmaliza Abdullah. Penerapan Kemahiran Komunikasi, Kerja Berkumpulan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat menerusi Kaedah PBL. Satu Pengalaman dalam Pengajaran TITAS. Seminar Kebangsaan Pengajian Umum (SKPU 2006), 13th-14th June 2006, Hotel Hyatt, Johor Bahru.
 • Ahmad Kilani Mohamad, Akmaliza Abdullah. Logika Al-Quran dalam Membicarakan Kewujudan Hari Kebangkitan. Seminar al-Quran Peringkat Antarabangsa, 19th-20th September 2005, Hotel Pan Pacific, Kuala Lumpur.
 • Pembentukan Jati Diri Wanita Islam dalam Era Globalisasi. Paper Presented at the International Seminar on Muslim Women, 2nd-3rd April 2005.
 • “Sumbangan Tamadun Islam Andalusia dalam Bidang Sains Perubatan dan Farmasi” in MINDA (no 6, vol.4). Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial UTM.