Archives for May 2, 2023

Senarai Majalah Akademik dan Media Massa Untuk Sumbangan Artikel

Pic Source: Free and Royalty-Free Image

DEWAN MASYARAKAT

Menganalisis isu-isu signifikan yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik di dalam masyarakat Malaysia, di samping memberi perhatian kepada peristiwa dan isu menarik di arena global dan menyoroti pandangan para kolumnis terkenal.

Editor:
Abd Kadir Mohd Ayub

abdkadir@dbp.gov.my

Penolong Editor:

Fatin Syazana Zulkafali

syazana@dbp.gov.my

DEWAN BAHASA

Majalah ini membincangkan isu-isu terkini yang berkaitan dengan bahasa kebangsaan, sama ada di peringkat nasional atau antarabangsa. Selain itu, majalah ini juga menyoroti peranan bahasa Melayu sebagai salah satu agen pembangunan negara yang meliputi pemikiran, masyarakat, pendidikan dan lain-lain.

Editor:
Yusaida Yusof

yusaida@dbp.gov.my

Penolong Editor

Norsuhaila Ibrahim

suhaila@dbp.gov.my

DEWAN KOSMIK

Membincangkan isu-isu semasa berkaitan dengan kemajuan sains dan teknologi yang termasuk penyelidikan dan pembangunan dalam bidang manusia dan alam sekitar, teknologi pendidikan, telekomunikasi, elektronik, farmasi, kejuruteraan, sains perubatan, sains agama, konservasi alam sekitar melalui program WWF, teknologi komputer, dan topik-topik lain yang berkaitan.

Editor:
Norfaranieza Mohd Ariffin

norfaranieza@dbp.gov.my

Penolong Editor:

Nurul Syafika Kasim

syafika@dbp.gov.my

DEWAN SISWA   

Majalah ini merupakan platform untuk pelajar dan remaja Malaysia. Selain menjadi sumber ilmu dan maklumat, majalah ini juga menjadi wadah untuk para remaja mengekspresikan pandangan mereka melalui karya-karya kreatif, dan memberikan ruang untuk karyawan muda menunjukkan kreativiti mereka dalam bidang kesusasteraan.

Editor:
Siti Irni Yuslinda Mosman

sitiirni@dbp.gov.my

Penolong Editor:

Syafiqah Abdul Khalid

syafiqahkhalid@dbp.gov.my

DEWAN BUDAYA 

Menyorot perkembangan nilai, sikap dan pemikiran masyarakat. “Isu”, “Profil”, “Eksklusif”, “Filem” dan “Seni” adalah antara ruangan tetap yang cukup menarik.

Editor:
Muhammad Lutfi bin Zahid

lutfi@dbp.gov.my

Penolong Editor:

Muhammad Mubarak Ismail

mubarak@dbp.gov.my

DEWAN SASTERA

Sebagai peneroka sastera kreatif, majalah ini memuatkan karya-karya sastera yang bermutu tinggi dari dalam dan luar negeri. Sentiasa mencari serta menemukan hasil kesenian dan pemikiran baru yang dinamik. 

Editor:
Muhammad Fadhli Al-Akiti

fadhli@dbp.gov.my

Penolong editor:

Muhammad Rasul Manan

rasul@dbp.gov.my

Rencana Berita Harian (BH)

bhrencana@bh.com.my

Utusan Malaysia (Segmen Pendidikan)

rosalinda.said@mediamulia.com.my

Majalah Sains (Dicaj RM60 per artikel)

editormajalahsains@gmail.com

e-estidotmy 

It is an initiative to bring science and maths closer to the society. It is a portal aimed at creating innovative and inquisitive minds among students by learning and appreciating science and maths, and all things STEM. We hope to democratise science and make it part of everyone’s lifestyle and culture.

TINTA MINDA (BERNAMA)

Pendapat mengenai pelbagai isu semasa daripada peneraju pemikiran, kolumnis dan pengarang.
stratplan.bernama@gmail.com

MalaysiaGazette.Com

editor@malaysiagazette.com