Penilaian Webometrics (Bonus 5%) eLPPT Staf Akademik

Semua staf akademik di Fakulti, RA dan CoE digalakkan untuk melengkapkan laman web peribadi masing-masing untuk mendapatkan bonus 5% untuk ELPPT tahun 2016.
Berikut adalah pautan kepada Panduan mengisi Online Penilaian Webometrics (Bonus 5%) eLPPT Staf Akademik : http://www.utm.my/webometrics/
Skema Pemarkahan bagi tahun 2016 adalah seperti berikut (berdasarkan jumlah bilangan webpage milik staf di *.utm.my/* yang berjaya diindeks oleh Google search engine):
1. 2000 dan ke atas = 5%
2. 1000 – 1999 = 4%
3. 500 – 999 = 3%
4. 250 – 499 = 2 %
5. 100 – 249 = 1%
6. 100 dan ke bawah = 0%
Perhatian: Alamat selain *.utm.my tidak akan dinilai Selain itu, staf boleh mengisi sehingga 5 item maksimum dan akan dinilai secara kumulatif per individu.
Contoh:
Ali bin Rashid
1. civil.utm.my/alirashid – 100 pages
3. ikg.utm.my/alirashid – 500 pages Jumlah = 800 = 3% bonus eLPPT bagi Ali bin Rashid.
Sebarang masalah bagi mengisi online, saudara/i boleh merujuk kepada Laman Rasmi Webometrics UTM di pautan berikut:
Harap maklum. Terima kasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *