ODL web conferencing training course

Rabu 9.00 pagi 29/1/2020 Pengenalan penggunaan webex.utm untuk pelaksanaan online meeting bersama pelajar bagi course yg ditawarkan secara online distance learning Bengkel dikendalikan oleh Dr Norah dan Dr. Nurbiha

Kepentingan Bahan Bantu Mengajar Inovasi Kit FOF

Kit FOF – Friends Of Female dihasilkan sebagai satu alat bantu mengajar yang bertujuan untuk mempelajari topik Kesihatan dan Reproduktif bagi subjek Pendidikan Kesihatan sekolah rendah. Melalui produk ini, murid-murid akan mengetahui organ- organ reproduktif dan...

MODEL EASY DIGEST

Model Easy Digest amatlah memberi keberkesanan kepada pengunaan didalam pembelajaran dan pengajaran. Penggunaan alat bantu mengajar (Model Easy Digest) menarik minat pelajar dalam menjawab soalan mata pelajaran sains/biologi. Moodel organ secara 3D/nyata dan boleh...

iHOLOSHAPE KIT

iHoloShape Kit applied the basic in teaching and learning 3D shapes in mathematics in an interactive and interesting way which could attract student to learn this subject This implementation of technology in such approach can be known as an alternative method for...

TRIGOWHEEL MODEL FOR TRIGONOMETRY TEACHING

TrigoWheel is a good teaching aid to teach trigonometry especially for the beginner’s level. This model will attract the attention of the student because it is so interesting. The using of teaching aids in mathematics makes the teaching and learning more fun and...