Elaun Lebih Masa

Rasanya Ini la perkara yang mana-mana staf sangat perihatin  apabila membuat kerja lebih masa atau diarahkan oleh pihak Universiti Untuk kerja lebih masa.  Untuk makluman Elaun Kerja lebih masa hanya akan dibayar jika ianya dibayar mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Pihak Universiti dan JPA.

Kerja lebih masa saudara hanya akan dibayar jika dikemukakan tuntutan Ke Pejabat Bendahari UTM mengikut jadual yang ditetapkan. Setiap Tuntutan Perlu mengikut Tarikh Tutp pengahanataran dokemen ke Pejabat Bedndahari. Setiap tuntutan perlu dihantar apabila tamat tarikh bulan tersebut

Contoh :

Ali membuat tuntutan elaun lebih masa bagi Bulan Febuari melalui sistem UTMFin  dan perlu menghantar tuntutan yang telah disahkan oleh penyelia dan diluluskan oleh Ketua Jabatan sebelum 15 Hb setiap bulan berikutnya. Andaikan tuntutan Febuari 2014 maka perlu dihantar dokumen dan tuntutan elaun lebih masa pada atau sebelum 15  Mac 2014. Jika tidak tuntutan tidak akan dibayar

 

 

ABDUL MUN`IM BIN AMRAN (20)

Unit Emolumen
Bahagian Emolumen Pinjaman dan Cuti Belajar
Pejabat Bendahari UTM
Johor Bahru

My Tagline: Kadang-kadang Kita perlu berlari sebelum dapat Berjalan

About ABDUL MUN`IM BIN AMRAN

Unit Emolumen Bahagian Emolumen Pinjaman dan Cuti Belajar Pejabat Bendahari UTM Johor Bahru My Tagline: Kadang-kadang Kita perlu berlari sebelum dapat Berjalan
This entry was posted in Gaji Dan Elaun. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *