Kadar Cukai Pendapatan ( Bagi Tiada Pendapatan Lain Selain Emolumen)

Kadar Cukai Pendapatan individu bagi staf yang tiada pednapatan Lain

DOWNLOAD HERE 

Tahun taksiran 2013 dan 2014

Banjaran Pendapatan Bercukai

Pengiraan (RM)

Kadar %

Cukai(RM)

0-2500

2,500 pertama

0

0

2,501-5,000

2,500 berikutnya

0

0

5,001-10,000

5,000 pertama
5,000 berikutnya

2

0
100

10,001-20,000

10,000 pertama
10,000 berikutnya

2

100
200

20,001-35,000

20,000 pertama
15,000 berikutnya

6

300
900

35,001-50,000

35,000 pertama
15,000 berikunya

11

1,200
1,650

50,001-70,000

50,000 pertama
20,000 berikutnya

19

2,850
3,800

70,001-100,000

70,000 pertama
30,000 berikutnya

24

6,650
7,200

Lebih 100,000

100,000 pertama
Setiap ringgit berikutnya

26

13,850
……….

 

Tahun taksiran 2010, 2011 dan 2012

Banjaran Pendapatan Bercukai

Pengiraan (RM)

Kadar %

Cukai(RM)

0-2500

2,500 pertama

0

0

2,501-5,000

2,500 berikutnya

1

25

5,001-10,000

5,000 pertama
5,000 berikutnya

3

25
150

10,001-20,000

10,000 pertama
10,000 berikutnya

3

175
300

20,001-35,000

20,000 pertama
15,000 berikutnya

7

475
1,050

35,001-50,000

35,000 pertama
15,000 berikunya

12

1,525
1,800

50,001-70,000

50,000 pertama
20,000 berikutnya

19

3,325
3,800

70,001-100,000

70,000 pertama
30,000 berikutnya

24

7,125
7,200

Lebih 100,000

100,000 pertama
Setiap ringgit berikutnya

26

14,325
……….

 

Tahun Taksiran 2009

Banjaran Pendapatan Bercukai

Pengiraan (RM)

Kadar %

Cukai(RM)

0-2500

2,500 pertama

0

0

2,501-5,000

2,500 berikutnya

1

25

5,001-10,000

5,000 pertama
5,000 berikutnya

3

25
150

10,001-20,000

10,000 pertama
10,000 berikutnya

3

175
300

20,001-35,000

20,000 pertama
15,000 berikutnya

7

475
1,050

35,001-50,000

35,000 pertama
15,000 berikunya

12

1,525
1,800

50,001-70,000

50,000 pertama
20,000 berikutnya

19

3,325
3,800

70,001-100,000

70,000 pertama
30,000 berikutnya

24

7,125
7,200

100,001-150,000

100,000 pertama
50,000 berikutnya

27

14,325
13,500

150,001-250,000

150,000 pertama
100,000 berikutnya

27

27,825
27,000

Lebih 250,000

250,000 pertama
Setiap ringgit berikutnya

27

54,825
……….

 

Tahun Taksiran 2008

Banjaran Pendapatan Bercukai

Pengiraan (RM)

Kadar %

Cukai(RM)

0-2500

2,500 pertama

0

0

2,501-5,000

2,500 berikutnya

1

25

5,001-10,000

5,000 pertama
5,000 berikutnya

3

25
150

10,001-20,000

10,000 pertama
10,000 berikutnya

3

175
300

20,001-35,000

20,000 pertama
15,000 berikutnya

7

475
1,050

35,001-50,000

35,000 pertama
15,000 berikunya

13

1,525
1,950

50,001-70,000

50,000 pertama
20,000 berikutnya

19

3,475
3,800

70,001-100,000

70,000 pertama
30,000 berikutnya

24

7,275
7,200

100,001-150,000

100,000 pertama
50,000 berikutnya

27

14,475
13,500

150,001-250,000

150,000 pertama
100,000 berikutnya

27

27,975
27,000

Lebih 250,000

250,000 pertama
Setiap ringgit berikutnya

28

54,975
……….

ABDUL MUN`IM BIN AMRAN (20)

Unit Emolumen
Bahagian Emolumen Pinjaman dan Cuti Belajar
Pejabat Bendahari UTM
Johor Bahru

My Tagline: Kadang-kadang Kita perlu berlari sebelum dapat Berjalan

About ABDUL MUN`IM BIN AMRAN

Unit Emolumen Bahagian Emolumen Pinjaman dan Cuti Belajar Pejabat Bendahari UTM Johor Bahru My Tagline: Kadang-kadang Kita perlu berlari sebelum dapat Berjalan
This entry was posted in Cukai Pendapatan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *