Penukaran peruntukan pembayaran Gaji & Elaun ( staf Tabung)

KESILAPAN DALAM PELANTIKAN STAF KONTRAK TABUNG

Dalam Penyediaan penyata perubahan pendapatan, KEW 8 ( ROC online) bagi kes pelantikan mungkin akan terjadi kesilapan dalam pemilihan peruntukan  yang digunakan dalam pembayaran gaji ( charge line).

Kesilapan ini mungkin berlaku atas sebab tertentu samaada kurang pengetahuan dalam penyedian roc pelantikan, kurang pengetahuan dalam peruntukan atau kesilapan manusia sendiri sama ada disengajakan atau tidak disengajakan. kesilapan ini kelihatan tiada isu yang besar dalam pelantikan dan maklumat peribadi, namun dari segi kewangan dan peruntukan ianya memberikan impak yang besar.

Untuk makluman pembaca, kesilapan ini akan mengakibatkan staf dibayar menggunakan peruntukan yang salah dan tabung yang digunakan unutk pembayaran gaji tersebut  akan berlaku kekurangan duit ( perbelanjaan negatif) bagi melaksanakan research atau sebagainya. Ini mengakibatkan  Universiti menanggung kerugian atas tindakan yang telah dibuat. 

BAGAIMANA MENYELESAIKAN MASALAH INI?

Untuk menyelesaikan masalah ini tidaklah semudah ABC, namun ianya perlu dibetulkan bagi mengelakan peruntukan negatif atau staf tidak dibayar gaji disebabkan tiada peruntukan.

PENYELESAIAN BAGI PEMBAYARAN GAJI & ELAUN SEMASA / PEMBAYARAN BULAN SEBELUM 

1. Memohon untuk Pejabat Bendahari melaraskan pembayaran yang telah dibuat dari peruntukan yang salah kepada peruntukan yang betul dengan menyatakan 

a-  senarai staf yang terlibat ( No pekerja & Nama)

b- Jumlah gaji dan elaun

c- Peruntukan yang salah ( chargeline)

d-Peruntukan yang sebenar( chargeline)

e- Tempoh kesilapan bayaran

( Pejabat Bendahari akan menyemak semula pembayaran gaji dan elaun staf yang terlibat bagi tempoh yang dinyatakan dan mengambil kira semua perbelanjaan termasuk caruman majikan KWSP & SOCSO  untuk dijurnalkan semula )

2. PSM PTJ dikehendaki mendapatkan salinan jurnal berkenaan dan dimasukan ke dalam file peribadi staf yang terlibat bagi memaklumkan pelarasan bayaran terdahulu yang silap peruntukan (chargeline) telah dibetulkan dan dikemaskini

3. PSM PTJ dikehendaki menamatkan staf tersebut atas kesilapn menggunakan peruntukan (chargeline) dan melantik semula menggunakan chargeline yang sebenar dan menyatakan perkara berkenaan dalam ayat BKRP

”  Ditamatkan kontrak menggunakan chargeline XXXXXXXXXXX atas kesilapan pelantikan dan akan dilantik menggunakan chargeline YYYYYYYYY dan tempoh perkhidmatan tidak berubah. ”

4. Selepas pelantikan semula dibuat staf yang terlibat akan dibayar gaji dan elaun menggunakan peruntukan yang betul

 

 

About ABDUL MUN`IM BIN AMRAN

Unit Emolumen Bahagian Emolumen Pinjaman dan Cuti Belajar Pejabat Bendahari UTM Johor Bahru My Tagline: Kadang-kadang Kita perlu berlari sebelum dapat Berjalan
This entry was posted in Belajar Roc Online. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *