Peruntukan Pembayaran Gaji & Elaun

PERUNTUKAN PEMBAYARAN GAJI & ELAUN

Untuk Makluman Pembaca peruntukan pembayaran gaji dan elaun adalah bergantung kepada jenis pelantikan sama ada pelantikan jawatan tetap/kontrak universiti/ kontrak tabung/ sambilan dan sebagainya

Peruntukan bagi bayaran gaji dan elaun adalah seperti berikut :

Lantikan Tetap Universiti  = Peruntukan Mengurus (U)

Lantikan Kontrak Universiti = Peruntukan Mengurus (U)

Lantikan Kontrak Tabung/ sambilan  =Peruntukan Tabung

(Q) – Tabung Research

(R) – Tabung Research

(A) – Tabung amanah

(D) – Tabung Pembangunan

Untuk menyediakan Penyata Perubahan Pendapatan (Kew8 – ROC Online) sub modul pelantikan, pembaca perlu memahami jenis lantikan dan peruntukan yang digunakan bagi pembayaran gaji dan elaun dan pusat Tanggungjawab staf berkhidmat. Sebagai

Lantikan Tetap Universiti Bagi Peruntukan Mengurus (U)  

– Menggunakan peruntukan sedia ada umum dan SODO B11101

U. J03000.0100.000 B11101

U                   – peruntukan mengurus

J03000        – Pusat tanggungjawab/ Pusat Kos

0100.0000  – peruntukan sedia ada umum

B11101         – Sodo

 Lantikan Kontrak Universiti Peruntukan Mengurus (U) 

– Menggunakan peruntukan one off dan Sodo B29000

U.J02000.0300.B29000

U                             – Peruntukan Mengurus

J020000               – Pusat Tanggungjawab / Pusat Kos

0300.0000         – Peruntukan One Off

B29000                – Sodo

 Lantikan Tabung Peruntukan Tabung (Q) , (A), (R), (D)

Menggunakan peruntukan projek yang ditetapkan dan Sodo B11101

Q.J130000.21A2.00000

Q                                   – Peruntukan Tabung Research

J1300000                   – Pusat Tanggungjawab

21A2.000000             -Peruntukan projek

B11001                         – Sodo

 

ABDUL MUN`IM BIN AMRAN (20)

Unit Emolumen
Bahagian Emolumen Pinjaman dan Cuti Belajar
Pejabat Bendahari UTM
Johor Bahru

My Tagline: Kadang-kadang Kita perlu berlari sebelum dapat Berjalan

About ABDUL MUN`IM BIN AMRAN

Unit Emolumen Bahagian Emolumen Pinjaman dan Cuti Belajar Pejabat Bendahari UTM Johor Bahru My Tagline: Kadang-kadang Kita perlu berlari sebelum dapat Berjalan
This entry was posted in Belajar Roc Online. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *