TES dimansuhkan berkuatkuasa mulai tahun 2023

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti Bil. 6/2023 bertarikh 21 Mac 2023 telah bersetuju agar komponen penilaian bagi sistem LPPT dilihat semula dengan mengambil kira keperluan semasa dan penilaian berasaskan kompetensi staf. Sehubungan dengan itu, berkuat kuasa mulai tahun 2023,penggunaan sistem penilaian kualiti pengajaran iaitu Teaching Excellent System adalah dimansuhkan.