Day 162 Task – PhD Viva for Lai Yee Qing (Prof Zain’s Student)

PELANTIKAN SEBAGAI PEMBANTU PENGERUSI PEPERIKSAAN LISAN SECARA ATAS TALIAN (ONLINE VIVA-VOCE)

Perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Akademik Pengajian Siswazah UTM telah memperakukan pelantikan YBrs. Dr. sebagai Pembantu Pengerusi Peperiksaan Lisan secara atas talian (ONLINE VIVA-VOCE) sebagaimana butiran berikut :

Tarikh (Hari) : 10 Jun 2020 (Rabu)

Masa : 9.30 pagi

Nama Pelajar : Lai Yee Qing

Program : Doktor Falsafah

Tajuk : ” NEW GRAPHICAL METHODS FOR DIAGNOSIS AND PRAGMATIC RETROFIT OF HEAT EXCHANGER NETWORK ”

Penyelia : Prof. Ir. Ts. Dr. Zainuddin bin Abd. Manan

Pemeriksa Dalam : Prof. Ir. Dr. Haslenda binti Hashim

Pemeriksa Luar : Prof. Ir. Dr. Denny Kok Sum Ng (Herriot-Watt University Malaysia)

3. Pihak Universiti amat menghargai serta merakamkan ribuan terima kasih di atas kerjasama yang akan diberikan. Sebagai Pembantu Pengerusi, YBrs. Dr. akan menerima saguhati sebanyak RM100.00.

Sekian. Terima kasih.

”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

b/p Timbalan Pendaftar Kanan, Fakulti Kejuruteraan.

 

Read all my “1 Official Task Per Day Record Challenge for 2020” —> https://people.utm.my/zakiyamani/category/1-activity-1-day/