Select Page

EIU Incubator Activities

On 30th of September 2015, we had a fruitful meeting with the ICC UTM represented by Prof Dr Sevia and Mrs Azlin. They visited our PA3 building to help AIS to manage it as incubators.

20150930_161905

  • Cadangan Prof Dr Sevia agar menjalinkan program kerjasama ICC-AIS bagi membangunkan konsep UTM Sprinter Incubator di AIS adalah dipersetujui oleh Pengerusi, merangkap Dekan AIS, dengan menekankan objektif bersama:
    • Penjanaan pendapatan yang stabil
    • Branding PTJ
    • Kelestarian projek-projek kerjasama dengan industri
    • Kesedaran keusahawanan dalam kalangan staf dan pelajar