Select Page

ICC INNOCOMM

INNOvation and COMMercialisation System merupakan satu sistem berasaskan web yang dibangunkan oleh ICC. Ia akan menjadi satu platform staf mendaftarkan penyelidikan yang dibuat. Harta Intelek ini dirangka bagi memudahkan proses pendaftaran, pengesahan, semakan dan pelaporan dibuat. Selain dari itu, ia disediakan sebagai panduan kepada pengguna berkaitan tatacara penggunaan Harta Intelek. Matlamat utama adalah untuk memastikan bahawa setiap kemasukan data memenuhi keperluan seperti yang dikehendaki bagi memastikan sistem beroperasi dengan lancar dan konsisten.

Sekiranya mempunyai sebarang masalah mengenai capaian sistem atau reset kata laluan atau sebarang pertanyaan dalam INNOCOMMS bolehlah email kepadaihelpdesk@icc.utm.my

Download User Manual here.

https://innocomms.utm.my:8443/iccmenu/