[Bahagian 3] Pentaksiran PISA: Di Mana Kedudukan Malaysia Untuk Literasi Matematik Dalam Kalangan Negara Asia Tenggara?

Sambungan dari https://people.utm.my/halim/bahagian-2-pentaksiran-pisa-di-mana-kedudukan-malaysia-untuk-literasi-matematik-dalam-kalangan-negara-asia-tenggara/

Pic Source: https://www.theewf.org/issues/article/preparing-our-youth-for-an-inclusive-and-sustainable-world-1

6.0 Bagaimana Pencapaian Malaysia Sepanjang Penglibatan Dalam Pentaksiran PISA?

Pada tahun 2009, KPM mendapat kelulusan Mesyuarat Jemaah Menteri untuk menyertai PISA. Peryertaan dalam PISA dapat mengenalpasti kelemahan dalam pendidikan matematik. Objektif utama ialah dapat menunjukkan kualiti pendidikan sesebuah negara berasaskan standard antarabangsa. Negara yang berada di kedudukan terbaik akan menjadi penanda aras terbaik kepada negara-negara lain. Malaysia telah menyertai PISA pada tahun 2009, 2012, 2015 dan 2018. Rajah 2 menunjukkan skor yang diperolehi dalam PISA pada tahun-tahun tersebut.

Pada tahun 2009, sebanyak 74 buah negara telah mengambil bahagian dalam PISA. Pelajar-pelajar di Malaysia telah memperolehi skor purata matematik sebanyak 404 dan ini meletakkan Malaysia di kedudukan ke-57 berbanding negara-negara yang lain. Pada tahun 2012, sebanyak 65 buah negara telah menyertai PISA.Malaysia telah mencatatkan skor purata matematik  sebanyak 421, iaitu ketinggalan jauh di belakang skor purata antarabangsa iaitu 494. Hal ini meletakkan Malaysia di tangga ke- 52 daripada 65 buah negara. Walau bagaimanapun, Malaysia menunjukkan peningkatan berbanding pencapaian tahun 2009. Pada tahun 2015, Malaysia turut menyertai dalam PISA dan  menunjukkan peningkatan sebanyak 25 mata menjadikan skor purata PISA 2015 kepada 446. Namun begitu, Laporan Teknikal PISA 2015 menyatakan bahawa walaupun Malaysia menjalankan pentaksiran PISA mengikut piawaian dan garis panduan operasi yang ditetapkan, kadar tindak balas sampel dari Malaysia hanya 51% iaitu jauh daripada kadar tindakbalas 85% yang telah ditetapkan oleh OECD. Oleh itu, keputusan pentaksiran PISA pada tahun tersebut tidak dibandingkan dengan negara lain atau dibandingkan dengan keputusan PISA Malaysia bagi tahun-tahun sebelumnya. Prestasi Malaysia bertambah baik berbanding tahun 2009 dan 2012 dalam pentaksiran PISA 2018. Malaysia melonjak sebanyak 36 mata daripada 404 pada tahun 2009 kepada 440  pada tahun 2018. Sebanyak 59 peratus pelajar dapat mencapai kemahiran Aras Penguasaan tahap dua dan ke atas dalam Literasi Matematik. Pencapaian ini meletakkan Malaysia di kedudukan 47 daripada 78 negara yang terlibat.

Bersambung…