MYRA Internal Audit for RMC Project Monitoring Division

Before Ramadhan, I was involved with the Centre for Engineering Education (CEE) UTM MYRA internal audit. But today, I was wearing a different hat. I am now attending another MYRA internal audit but wearing a hat as the Deputy Director of Research Management Centre (RMC) UTM, as a team that handles all project and monitoring.

That day our team consisted of Hani, Sapiah, Mazlan, Tariq and Illani. The auditor was PM Dr. Juhana from AMTEC, appointed by KPT.

2021 Day 104 Tasks – Mesyuarat J/K Induk Persediaan Audit Universiti Penyelidikan Bil. 1/2021

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2.    Adalah dimaklumkan bahawa pihak RMC akan mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Persediaan Audit Universiti Penyelidikan Bil. 1/2021. Oleh itu, YBhg. Prof. Datuk/Prof./Dr./saudara adalah dijemput hadir dalam mesyuarat ini. Berikut adalah butiran mesyuarat berkenaan :

Tarikh     :    15 April 2021 (Khamis)
       Masa      :    2.15 petang
       Tempat  :    Dewan Senat Ainuddin Wahid, Bangunan Canseleri

3.    Agenda Mesyuarat :

      i.    Aluan Pengerusi
      ii.   Meluluskan Minit Mesyuarat Bil. 1/2020
      iii.  Jadual Gerak Kerja Pengumpulan Data
      iv.  Pembentangan Pencapaian MyRA UTM Jan-Dis 2020
      v.   Pembentangan Hasil Dapatan dan Markah Audit Dalaman MyRA
      vi.  Persiapan Audit Dokumen dan Audit Tapak
      vii. Hal-hal lain

4. Mohon kerjasama YBhg. Prof./Dr./Saudara sekiranya tidak dapat hadir dalam mesyuarat ini, diminta untuk menghantar wakil. Kehadiran YBhg. Prof. Datuk/Prof./Dr./Saudara ke mesyuarat ini didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Other Highlighted Tasks of the Day:

  • Delivered my Rambling books to my students who won the quiz contest yesterday
  • Submitted 4 Abstracts to ICLCA2021 Conference.
  • Updated SEEM website
  • Attempted to purchase Gravity Plugin form SEEM website.