Archives for February 2020

Doa Mustajab untuk Menghadapi Ujian dan Cobaan dari Allah

Kehidupan di dunia tentunya tidaklah panjang. Dunia akan berakhir dan semua yang ada di dunia ini akan hancur. Untuk itu, segala yang ada di dunia ini tidak lain hanyalah berupa ujian dan cobaan yang Allah berikan untuk mengetahui hamba-hambanya yang bertaqwa dan tidak.

Sering kali manusia lupa bahwa hidupnya di dunia sementara. Padahal manusia memiliki tugas untuk mencapai Tujuan Hidup Menurut Islam , Tujuan Penciptaan Manusia , Proses Penciptaan Manusia , Konsep Manusia dalam Islam, dan Hakikat Penciptaan Manusia , yang diusahakan oleh manusia. Terkadang timbul pemikiran seakan-akan manusia selalu hidup di dunia padahal semuanya akan berakhir dan yang kekal hanyalah kehidupan di akhirat.

Untuk itu, sejatinya yang ada di dunia ini adalah ujian untuk manusia. Tidak ada yang kekal dan seluruhnya baik suka ataupun duka akan Allah minta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Lantas bagaimana kehidupan akhirat semuanya bergantung kepada bagaimana manusia bisa menghadapi ujian yang ada selama hidup.

Fungsi Doa dalam Ujian

Setiap ujian Allah sampaikan pasti ada jalan keluarnya. Yang buruk tidak selalu buruk begitupun yang baik tidak selalu baik. Untuk itu, dalam ujian juga sebagai manusia kita membutuhkan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT.

Ada banyak doa yang bisa kita panjatkan misalnya saja Doa Mandi Haid , Doa Menguburkan Jenazah, Doa Puasa Ramadhan, Keutamaan Doa Nurbuat , dan Keutamaan Doa Kanzul Arasyi.

Begitupun doa untuk menghadapi ujian dan meminta kesabaran di dunia. Berikut adalah fungsi doa dalam kita menghadapi ujian kehidupan di dunia.

 1. Menjauhi Rasa Putus Asa

[box title=”” align=”center“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran” (QS Al Baqarah : 186)[/box]

Banyak keutamaan saat melakukan doa untuk menghadapi ujian. Dengan berdoa manusia akan terjauh dari rasa putus asa karena dihadapannya masih ada Allah SWT yang membantu dan memberikan kasih sayangnya. Dengan berdoa kita akan selalu mengingat sebagaimana ayat di atas bahwa Allah akan mengabulkan segala permohonan hambanya yang memohon kepada Allah asalkan mereka meyakini Allah dan berada di jalan kebenaran.

Untuk itu orang-orang beriman akan selalu optimis dalam menghadapi ujian dan tidak ada keraguan akan pertolongan Allah walaupun dari jalan yang tidak disangka sangka.

 1. Mendekatkan Diri Kepada Allah SWT

[box title=”” align=”center“Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya).” (QS An Naml : 62)[/box]

Dengan berdoa maka kita akan selalu mengingat Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang yang merasa hidupnya merasa dalam ujian dan membutuhkan bekal kehidupan akhirat sakan selalu membutuhkan Allah.

Untuk itu, berikut adalah doa yang bisa dipanjatkan saat menghadapi ujian.

[box title=”” align=”center“Robbanaa Afrigh Alainaa Shobron, wa Tsabbit Aqdaamanaa, wanshurnaa ‘Alal Qoumil Kaafiriin.”Artinya: “Ya Tuhan, limpahkan kesabaran pada hati dan diri kami, teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dari orang-orang kafir.”[/box]

Doa yang lain adalah:

[box title=”” align=”center Allahummaj-‘alnii syakuuran, waj-‘alnii shabuuran, waj-‘alnii fii ‘ainii shaghii-ran, wafii a’yunin-naasi kabiiran. Artinya: “Ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur kepada-Mu, sabar menerima cobaan-Mu. Ya Allah, jadikanlah aku kecil dalam pandanganku sendiri, tetapi besar dalam pandangan orang lain.”[/box]

Dalil Al-Quran Mengenai Ujian Hidup Manusia

Di dalam Al-Quran dijelaskan banyak hal mengenai ujian terhadap manusia. Allah menyampaikan berulang-ulang bahwa manusia sejatinya sedang diuji dan kelak manusia akan mendapatkan balasan atas apa yang dilakukannya di dunia. Bahkan nabi-nabi terdahulu pun selalu mendapat ujian dan cobaan yang keras, dan mereka diperintahkan untuk bisa memberikan teladan kepada manusia untuk bisa menghadapi berbagai cobaan tersebut.

Berikut adalah ayat-ayat Allah mengenai ujian hidup terhadap manusia.

 1. Ujian adalah Keniscaayaan

[box title=”” align=”center“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: “Bilakah datangnya pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.” (QS Al-Baqarah : 214)[/box]

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa ujian adalah sebuah keniscayaan dalam hidup. Manusia bisa mendapatkan ujian dalam berbagai bentuk. Hal ini terjadi di setiap zaman kehidupan manusia, yang berbeda hanyalah konteks ujian dan tantangan kehidupannya saja. Di sisi yang lain, manusia harus bisa survive dan bersabar untuk menghadapi berbagai goncangan dalam hidupnya.

Misalnya saja ujian kehidupan di masyarakat satu bisa berupa kekeringan, kelaparan, sedangkan di masyarakat lain bisa jadi tidak ada kelaparan dan kekeringan tetapi terjadinya ujian pemikiran yang memprogandakan kehidupan bebas tanpa Tuhan. Semuanya bergantung kepada masalah yang ada di masing-masing masyarakat dan diri masing-masing manusia.

 1. Apa yang Dicintai adalah Ujian

[box title=”” align=”center“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.(QS Al-Anfal : 28)[/box]

Apa yang manusia cintai sejatinya adalah ujian kehidupan. Sejauh apa kita mencintainya dan apakah sampai kepada meninggalkan perintah Allah? Contohnya seperti harta dan anak-anak yang dimiliki adalah ujian. Setiap manusia pasti bahagia memiliki harta dan anak-anak. Semua itu tentu adalah ujian, apakah fokus kita hanya pada tujuan tersebut atau justru menjadikan harta dan anak-anak sebagai bekal untuk ke akhirat.

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”. (QS Al Baqarah : 155)

Hal ini disampaikan kembali dalam ayat di atas bahwa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, harta, dan jiwa adalah hal-hal yang menjadi ujian. Sering kali ada manusia yang meninggalkan kehidupan akhirat demi mengejar hal tersebut, bahkan menjadikannya sebagai tujuan utama. Sedangkan orang-orang yang bersabar menjalani kehidupan dunia dengan kesederhanaan, ketaqwaan, dan perasaan tawaqal menyerahkan kepada Allah SWT.

 1. Yang Baik dan Buruk adalah Ujian

[box title=”” align=”center“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan.” (QS Al Anbiya : 21)[/box]

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa setiap baik dan buruk adalah ujian. Oleh karena itu dibutuhkan banyak doa untuk menghadapi ujian. Hakikatnya di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang buruk maka hal ini menjadi ujian apakah orang tersebut bisa bersabar sedagkan yang baik tentu menjadi ujian apakah orang tersebut akan berlaku sombong dan angkuh. Semuanya memiliki nilai masing-masing di hadapan Allah dan baik buruk semuanya dihadapan Allah adalah yang paling bertaqwa.

Semoga, dengan berdoa kita selalu dapat meningkatkan kualitas keimanan kita terhadap Rukun Iman, Rukun Islam, Hubungan Akhlak Dengan Iman Islam dan Ihsan, Akhlak Dalam Islam, dan Cara Meningkatkan Akhlak Terpuji.

3 Keutamaan Doa Seorang Ibu yang Paling Mustajab

Doa seorang ibu adalah doa yang selalu dinanti anak-anaknya dan doa yang mujarab. Hal ini karena seorang ibu memiliki banyak keutamaan yang tentunya Allah mengangkat derajat tinggi seorang ibu yang telah berjuang keras dan berjihad untuk membesarkan anak-anaknya dengan ilmu dan kasih sayang.

Akan tetapi ada yang berbeda dengan Doa dari ibu. Doa ibu tentu saja berbeda dengan doa yang dipanjatkan oleh orang lain yang bukan merupakan orang tua atau bagian terpenting dalam hidup kita. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadist bahwa, “Tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi (kemakbulannya), yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian (safar), dan doa orang yang dizalimi.” (HR Abu Daud)

Untuk itu, sangat logis dan rasional jika seorang anak diminta untuk selalu berbakti kepada orang tuanya dan memberikan yang terbaik untuk orang tua yang telah membesarkannya. Hal ini karena orang tua khususnya ibu telah berjasa besar untuk diri kita sehingga bisa memiliki kedewasaan hingga kini.

Dalil dan Penjelasan Tentang Keutamaan Doa Ibu

Di dalam Al-Quran dan informasi dari hadist banyak dijelaskan mengenai keutamaan orang tua khususnya ibu. Keutamaan-keutamaan inilah yang membuat doa seorang ibu menjadi doa mujarab dan doa yang memiliki keistimewaan. Untuk mendapatkan doa seorang ibu, tentu saja kita harus membuat agar ibu benar-benar mendoakan yang terbaik dan berasal dari perasaan yang paling mendalam dari hatinya. Jangan sampai kita membuat ibu kita berdoa hal keburukan atau mengatakan hal yang buruk pada diri kita.

Al-Quran dan Sunnah Rasulullah telah mengajarkan banyak hal tentang keutamaan seorang Ibu. Keutamaan ini yang harus dipahami dan kita ambil hikmahnya. Berikut adalah penjelasannya beserta dalil-dalil yang ada  mengenai sebab keutamaan doa seorang ibu.

 1. Merawat Sejak dalam Kandungan

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo’a: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri ni’mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai. berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” (QS :  Al-Ahqaaf : 15)

Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua khususnya ibu yang telah mengandung. Mengandung selama 9 bulan, memberikan asi, dan membesarkan seorang anak bukanlah hal yang mudah melainkan membutuhkan banyak pengorbanan dan perjuangan yang besar. Untuk itu, betapa kita seorang anak yang durhaka dan berdosa ketika tidak menghiraukan ibu apalagi berbuat baik terhadap ibu.

Untuk itu, kewajiban seorang anak agar mendapat doa yang terbaik dari ibu adalah senantiasa mendoakan kebaikan pula dan menyenangkan hati ibu-nya agar merasakan kebahagiaan. Tentu hal ini akan memberikan dampak yang baik bagi keluarga.

 1. Telah Melahirkan Anak-Nya

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun . Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS : Luqman : 14)

Ibu telah melahirkan anak-anaknya dengan susah payah dan memberikan ASI selama 2 tahun. Hal ini disampaikan oleh Allah bahwa kita wajib untuk berbuat baik dan tidak menyia-nyiakan orang tua selagi masih ada di dunia. Doa seorang ibu yang memiliki keistimewaan ini membuat kita tentunya akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk itu, sangat mahal doa seorang ibu, khususnya ibu yang benar-benar memberikan kita pendidikan terbaik.

 1. Disebut 3 Kali oleh Rasulullah

“Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, belia berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu.’” (HR Bukhari dan Muslim)

Ibu memiliki keutamaan yang berkali lipat sebagaimana Rasulullah sebut namanya sebanyak 3 baru kemudian ayah. Hal ini menunjukkan bahwa ibu benar-benar memiliki keutamaan yang luar biasa dan membuat kita bisa mendapatkan doa terbaiknya yang mustajab dihadapan Allah SWT.

Untuk itu, mendapatkan doa terbaik seorang ibu hendaknya kita memanjatkan terus doa untuknya, berbuat yang menyenangkan hatinya serta tidak menyakiti hati ibu. Banyak sekali orang-orang yang sering kali melupakan ibu saat dirinya sudah sukses dan berkembang. Padahal, dibalik kesuksesan seorang ibu dan kesuksesan diri kita ada seorang ibu yang benar-benar mendukung dan memberikan banyak pengorbanan untuk kita.

Ada banyak kisah anak durhaka tentang, anak yang melawan dan bersikap sombong terhadap ibunya sendiri. Untuk itu, kisah ini tentu bisa diambil hikmah tersendiri sebagai Pendidikan Anak Dalam Islam dan Keutamaan Mendidik Anak Perempuan Secara Islami yang bisa diajarkan pada anak-anak nantinya.

 1. Memiliki Kekuatan Batin Pada Anaknya

Seorang ibu, karena telah banyak membesarkan, menyusui, dan mendidik anak-anaknya memiliki kekuatan batin dan perasaan pada anak-anaknya. Untuk itu, seorang ibu biasanya benar-benar mengerti dan memahami apa yang terjadi pada anaknya karena memiliki ikatan yang sangat kuat pada anak-anaknya. Untuk itu, doa seorang ibu biasanya benar-benar berasal dari penghayatan dan perasaan yang paling dalam bukan hanya sekedar di mulut saja.

Hal ini yang menjadi keutamaan doa seorang ibu, karena doanya bisa membuat kita benar-benar terdorong dan termotivasi untuk mendapatkan yang terbaik. Untuk itu, bersyukurlah bahwa ibu selalu mendoakan yang terbaik dan mencegah anak-anaknya untuk gagal. Dan bersyukur lagi jika seorang ibu yang selalu mendoakan anaknya untuk kebaikan di dunia dan akhirat, serta selalu mengajarkan rukun iman, rukun islam, Iman dalam Islam, Hubungan Akhlak Dengan Iman Islam dan Ihsan, dan Hubungan Akhlak dengan Iman.

17 Fadhilah Surat Al Waqiah Agar Rezeki Berlimpah

Al-qur’an merupakan kitab suci untuk Islam yang di dalamnya sudah tercantum kalam Allah. Kesucian dari Al-qur’an memang sudah tidak perlu kita ragukan dan menjadi kitab suci yang paling otentik dan juga tidak pernah digubah dari berbagai pihak dari sejak diturunkan Allah pada Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini dan bahkan sampai akhir dunia.

Surat Al Waqiah sendiri merupakan surat ke-56 yang ada di dalam jus ke-27. Dalam Surat Al Waqiah ini terdapat ayat sebanyak 96 dan dinamakan Surat Al Waqiah karena sesuai dengan ayat yang pertama yakni al-waqiah atau memiliki arti kiamat. Sedangkan isi dari Surat Al Waqiah menceritakan tentang bagaimana hari kiamat tersebut akan terjadi dan juga balasan bagi orang mukmin dan juga orang kafir.

Selain itu, tertulis juga di dalam Surat Al Waqiah ini juga terdapat keterangan tentang penciptaan manusia, api dan juga segala jenis tumbuhan yang juga sekaligus menerangkan tentang kekuasaan Allah serta akan adanya hari kebangkitan yang memang benar adanya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, “Barang siapa yang membaca surat al-waqiah setiap harinya maka ia tidak akan ditimpakan kekafiran”. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas secara lengkap mengenai apa sajakah fadhilah yang terkandung di dalam Surat Al Waqiah secara lengkap untuk anda, silahkan di simak berikut ini.

Al-qur’an merupakan kitab suci untuk Islam yang di dalamnya sudah tercantum kalam Allah. Kesucian dari Al-qur’an memang sudah tidak perlu kita ragukan dan menjadi kitab suci yang paling otentik dan juga tidak pernah digubah dari berbagai pihak dari sejak diturunkan Allah pada Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini dan bahkan sampai akhir dunia.

Surat Al Waqiah sendiri merupakan surat ke-56 yang ada di dalam jus ke-27. Dalam Surat Al Waqiah ini terdapat ayat sebanyak 96 dan dinamakan Surat Al Waqiah karena sesuai dengan ayat yang pertama yakni al-waqiah atau memiliki arti kiamat. Sedangkan isi dari Surat Al Waqiah menceritakan tentang bagaimana hari kiamat tersebut akan terjadi dan juga balasan bagi orang mukmin dan juga orang kafir.

Selain itu, tertulis juga di dalam Surat Al Waqiah ini juga terdapat keterangan tentang penciptaan manusia, api dan juga segala jenis tumbuhan yang juga sekaligus menerangkan tentang kekuasaan Allah serta akan adanya hari kebangkitan yang memang benar adanya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, “Barang siapa yang membaca surat al-waqiah setiap harinya maka ia tidak akan ditimpakan kekafiran”. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas secara lengkap mengenai apa sajakah fadhilah yang terkandung di dalam Surat Al Waqiah secara lengkap untuk anda, silahkan di simak berikut ini.

 1. Dilimpahkan Rezeki

Amalan orang sufi agar dilimpahkan rezeki, hendaklah melakukan puasa selama 1 minggu dimulai hari Jumat. Setiap selesai sholat fardhu, maka baca Surat Al Waqiah sebanyak 25 kali sehingga sampai pada malam Jumaat berikutnya. Pada malam Jumaat berikutnya tersebut sesudah sholat Maghrib, maka baca Surat Al Waqiah sebanyak 25 kali,  sesudah sholat Isya dibacakan kembali sebanyak 125 kali diikuti dengan selawat keatas Nabi 1000 kali. Sesudah selesai, maka perbanyak juga sedekah dan amalkan surat ini sekali pada pagi dan petang, maka insyaAllah akan berhasil.

 1. Mempermudah Roh Keluar Dari Jasad

Surat Al Waqiah yang dibacakan saat berada di sisi mayat atau orang yang sedang nazak, maka insyaAllah akan semakin dipermudahkan supaya roh bisa keluar dari jasadnya. Dengan ini, maka orang tersebut tidak akan merasakan sakratul maut terlalu lama.

 1. Diringankan Sakitnya

Apabila Surat Al Waqiah ini dibacakan saat berada di sisi orang yang sedang sakit, maka insyaAllah akan dipermudah untuk kesembuhan dan penyakitnya juga diringankan.

 1. Dipermudah Melahirkan

Apabila Surat Al Waqiah ini di tulis kemudian di pakaikan pada orang yang hendak melakukan persalinan, maka insyaAllah akan segera melahirkan dengan mudah tanpa halangan yang berarti.

 1. Dijauhkan Dari Kefakiran

Dengan mewiridkan Surat Al Waqiah ini sebagai bacaan yang rutin setiap hari dan juga malam, maka Allah akan menjauhkan segala kefakiran untuk selama-lamanya. Sa’d Al Mufti berkata jika hadits ini adalah shahih.

 1. Pelindung Diri Dari Kemudaratan Dunia

Jika Surat Al Waqiah ini dibacakan untuk wanita dan juga gadis, maka akan berguna untuk melindungi diri dari segala macam kemudaratan dunia sekaligus terhindar juga dari kemiskinan yang sesuai dengan hadits Rasulullah ketika selalu membicarakan Abdullah yang sedang sakit tenat.

 1. Diberikan Kesenangan dan Kemudahan

Barang siapa membacakan Surat Al Waqiah ini dan dijadikan sebagai doa wirid, maka orang tersebut akan memperoleh kesenangan dan juga kemudahan untuk selamanya oleh Allah SWT.

 1. Mendapatkan Sepuluh Pahala

Untuk seseorang yang membacakan setiap ayat Surat Al Waqiah maka akan mendapat sepuluh pahala yang sesuai dengan hadits Rasulullah yang diriwayatkan Iman At-tirmidzi. Dalam Al-quran terdapat 325.015 ayat dan dimana jika anda membacanya sampai katam, maka pahala yang akan didapat akan berjumlah 3.250.150.

 1. Tidak Akan Ditimpa Kekafiran

Barangsiapa yang membaca Surat Al Waqiah setiap hari, miscaya ia tidak akan ditimpakan kekafiran. Kekafiran adalah salah satu hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, membaca surat Al-Waqiah setiap hari insya Allah akan menjauhkan kita dari sifat kafir.

Dilansir dari pernyataan Abdullah bin Mas’ud yang mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqi’ah, ia tidak akan tertimpa oleh kefakiran selamanya.” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 5/203).

 1. Merupakan Surat Kekayaan

Sejatinya, Surat Al Waqiah ini merupakan surat kekayaan, oleh karena itu ajarkanlah Surat Al Waqiah ini pada istri – istrimu. Membaca surat Al-Waqiah setiap hari insya Allah dapat memudahkan kita mendapatkan rezeki yang halal, pun nikmat Allah yang terus mengalir.

Dikutip dari Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqi’ah pada malam Jum’at, ia akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, tidak melihat kesengsaraan, kefakiran, kebutuhan, dan penyakit dunia; surat ini adalah bagian dari sahabat Amirul Mukimin (sa) yang bagi beliau memiliki keistimewaan yang tidak tertandingi oleh yang lain.” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 5/203).

Ada pula dari Ibn Mardawaih daripada Anas: Kasyf al-Khafa, bahwa Rasulullah saw bersabda “Surah al-Waqiah adalah surah kekayaan. Hendaklah kamu membacanya dan ajarkanlah ia kepada anak-anak kamu.”

 1. Mendapatkan Syafaat di Hari Kiamat

Bagi orang yang rajin membaca Surat Al Waqiah ini, maka akan mendapatkan syafaat di hari kiamat yang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim.

Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Barangsiapa yang merindukan surga dan sifatnya, maka bacalah surat Al-Waqi’ah; dan barangsiapa yang ingin melihat sifat neraka, maka bacalah surat As-Sajadah.” (Tsawabul A’mal, hlm 117).

 1. Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Raga

Bagi mereka yang membacakan Surat Al Waqiah meski tidak mengetahui artinya, maka akan mendapatkan ketenangan baik dari segi jiwa maupun raganya.

Dalam hal ini, Imam Muhammad Al-Baqir (sa) berkata: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqi’ah sebelum tidur, ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan wajahnya seperti bulan purnama.” (Tsawabul A’mal, halaman 117).

 1. Mengajarkan Tauhid

Dalam Surat Al Waqiah ini memang tidak secara langsung menerangkan ayat tentang kekayaan, rezeki dan hal semacamnya. Akan tetapi di dalam surat ini mengajarkan tentang tauhid yang membuat kita percaya pada Allah dan semakin membuat kita yakin jika semuanya sudah diatur dengan baik oleh Allah SWT termasuk dalam urusan rezeki.

 1. Dijauhkan Dari Kefakiran

Dengan mewiridkan Surat Al Waqiah ini sebagai bacaan yang rutin setiap hari dan juga malam, maka Allah akan menjauhkan segala kefakiran untuk selama-lamanya. Sa’d Al Mufti berkata jika hadits ini adalah shahih.

 1. Pelindung Diri Dari Kemudaratan Dunia

Jika Surat Al Waqiah ini dibacakan untuk wanita dan juga gadis, maka akan berguna untuk melindungi diri dari segala macam kemudaratan dunia sekaligus terhindar juga dari kemiskinan yang sesuai dengan hadits Rasulullah ketika selalu membicarakan Abdullah yang sedang sakit tenat.

 1. Diberikan Kesenangan dan Kemudahan

Barang siapa membacakan Surat Al Waqiah ini dan dijadikan sebagai doa wirid, maka orang tersebut akan memperoleh kesenangan dan juga kemudahan untuk selamanya oleh Allah SWT.

 1. Mendapatkan Sepuluh Pahala

Untuk seseorang yang membacakan setiap ayat Surat Al Waqiah maka akan mendapat sepuluh pahala yang sesuai dengan hadits Rasulullah yang diriwayatkan Iman At-tirmidzi. Dalam Al-quran terdapat 325.015 ayat dan dimana jika anda membacanya sampai katam, maka pahala yang akan didapat akan berjumlah 3.250.150.

 1. Tidak Akan Ditimpa Kekafiran

Barangsiapa yang membaca Surat Al Waqiah setiap hari, miscaya ia tidak akan ditimpakan kekafiran. Kekafiran adalah salah satu hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, membaca surat Al-Waqiah setiap hari insya Allah akan menjauhkan kita dari sifat kafir.

Dilansir dari pernyataan Abdullah bin Mas’ud yang mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqi’ah, ia tidak akan tertimpa oleh kefakiran selamanya.” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 5/203).

 1. Merupakan Surat Kekayaan

Sejatinya, Surat Al Waqiah ini merupakan surat kekayaan, oleh karena itu ajarkanlah Surat Al Waqiah ini pada istri – istrimu. Membaca surat Al-Waqiah setiap hari insya Allah dapat memudahkan kita mendapatkan rezeki yang halal, pun nikmat Allah yang terus mengalir.

Dikutip dari Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqi’ah pada malam Jum’at, ia akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, tidak melihat kesengsaraan, kefakiran, kebutuhan, dan penyakit dunia; surat ini adalah bagian dari sahabat Amirul Mukimin (sa) yang bagi beliau memiliki keistimewaan yang tidak tertandingi oleh yang lain.” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 5/203).

Ada pula dari Ibn Mardawaih daripada Anas: Kasyf al-Khafa, bahwa Rasulullah saw bersabda “Surah al-Waqiah adalah surah kekayaan. Hendaklah kamu membacanya dan ajarkanlah ia kepada anak-anak kamu.”

 1. Mendapatkan Syafaat di Hari Kiamat

Bagi orang yang rajin membaca Surat Al Waqiah ini, maka akan mendapatkan syafaat di hari kiamat yang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim.

Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Barangsiapa yang merindukan surga dan sifatnya, maka bacalah surat Al-Waqi’ah; dan barangsiapa yang ingin melihat sifat neraka, maka bacalah surat As-Sajadah.” (Tsawabul A’mal, hlm 117).

 1. Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Raga

Bagi mereka yang membacakan Surat Al Waqiah meski tidak mengetahui artinya, maka akan mendapatkan ketenangan baik dari segi jiwa maupun raganya.

Dalam hal ini, Imam Muhammad Al-Baqir (sa) berkata: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqi’ah sebelum tidur, ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan wajahnya seperti bulan purnama.” (Tsawabul A’mal, halaman 117).

 1. Mengajarkan Tauhid

Dalam Surat Al Waqiah ini memang tidak secara langsung menerangkan ayat tentang kekayaan, rezeki dan hal semacamnya. Akan tetapi di dalam surat ini mengajarkan tentang tauhid yang membuat kita percaya pada Allah dan semakin membuat kita yakin jika semuanya sudah diatur dengan baik oleh Allah SWT termasuk dalam urusan rezeki.

Itulah beberapa fadhilah yang bisa kita dapatkan dari membaca Surat Al Waqiah yang sangat beraneka ragam. Sudah selayaknya kita sebagai kaum muslim yang beriman untuk mengamalkan sebagai bentuk wasilah memohon rezeki pada Allah. Gunakan cara ini supaya memungkinkan kita untuk mendapatkan istiqomah dalam mengamalkannya dan semoga rezeki bisa kita dapatkan dengan diberi kemudahan oleh Allah SWT, Amin.

12 Doa Cepat Kaya Menurut Islam Paling Mustajab

Setiap manusia memiliki jalan takdirnya masing-masing, mulai dari awal ia hidup hingga nanti menutup usia. Di mana dalam proses kehidupannya Allah telah menjamin apa-apa yang telah menjadi hal mutlak dimiliki olehnya. Takdir sendiri terbagi menjadi dua, yakni takdir yang murni hanya menjadi kehendak Allah dan takdir yang bisa kita upayakan dengan meminta kepada Allah subhana hua ta’ala.

Kekayaan dan rezeki adalah salah satu contoh takdir yang sudah pasti dimiliki oleh setiap manusia namun untuk mendapatkannya harus disertakan dengan doa dan usaha. Ketika seseorang terlahir dalam keluarga yang tidak mampu maka bukan berarti ia akan selamanya menjadi miskin, ia bisa menjadi kaya di kemudian hari jika ia mau berusaha keras dengan cara-cara yang baik tentunya. Selain dengan bekerja keras dan menjalin kerjasama dengan banyak orang, doa juga menjadi hal yang sangat penting dan bahkan sangat mempengaruhi dalam membuka pintu rezeki sehingga dapat menaikkan perekonomian keluarga kita. (Baca juga: Hukum Silaturahmi Menurut IslamEtika Bisnis Dalam Islam)

Do’a Pembuka Pintu Rezeki

Berikut ini akan dibahas mengenai beberapa doa cepat kaya menurut islam yang akan membuat kita jadi lebih cepat kaya:

 1. Al-Maidah ayat 114

Salah satu doa untuk cepat kaya terselip dalam surat al-Maidah ayat 114 dimana ayat ini menceritakan tentang Isa, Putra Maryam yang berdoa untuk memohon rezeki kepada Allah. Ayat ini berbunyi:

“qoola ‘iisabnu maryama Allaahumma rabbanaa anzil ‘alainaa maaidatan minas samaai takuunu lanaa ‘idan liawwalinaa wa aakhirinaa wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raaziqiina”.

Artinya:

“Isa putra Maryam berdoa: Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki Yang Paling Utama.” (QS. Al-Maidah 5: 114)

(Baca juga: Transaksi Ekonomi dalam IslamMeminjamkan Uang Dalam Islam Kepada Orang Lain)

 1. At-Thalaq ayat 3

Surat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka bagi orang tawakkal. Kita bisa menjadikan ayat ini menjadi doa setiap setelah sholat yang berbunyi:

“Wayarzuqhu min haitsu laa yahtasibu waman yatawakkal ‘alallahi fahuwa hasbuhu innallaha baalighu amrihi qad ja’alalahu likulli syai-in qadran”.

Artinya:

“Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS. At-Thalaq:3)

(Baca juga: Pinjaman Dalam IslamManfaat Membaca Al- Qur’an dalam Kehidupan)

 1. Shaad ayat 35

Dalam surat Shaad juga terselip doa memohon rezeki dalam ayat ke 35. Doa ini juga pernah dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman yang berbunyi:

“Qala rabbi ighfir lee wahab lee mulkan la yanbaghee liahadin min ba’dee innaka anta alwahhabu”.

Artinya: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi.” (QS. Shaad : 35)

(Baca juga: Pinjaman Tanpa Riba Menurut IslamHukum Bekerja di Bank Menurut Islam)

 1. Al-Qasas ayat 24

Dalam surat al-Qasas juga terselip doa untuk menjadi cepat kaya yang terdapat dalam ayat 24 dengan bunyi:

“Fasaqa lahuma thumma tawalla ila alththilli faqala rabbi innee lima anzalta ilayya min khayrin faqeerun”.

Artinya:

“Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku”. (QS. Al-Qasas: 24)

(Baca juga: Fungsi Al-quran Bagi Umat Manusia;Keutamaan Puasa Senin Kamis dan Manfaatnya)

 1. Al-Fatihah

Surat al-Fatihah juga bisa dimanfaatkan untuk memohon kekayaan kepada Allah subhna hua ta’ala, seperti dengan cara membacanya sebanyak 41 kali antara Shalat Sunnat Qobliyah dan Shalat Subuh, atau dengan cara lainnya.

 1. An-Naml ayat 19

Kemudian doa untuk menjadi cepat kaya juga terselip dalam surat an-Naml ayat 19 yang berbunyi:

“rabbi awziAAnee an ashkura niAAmataka allatee anAAamta AAalayya waAAala walidayya waan aAAmala salihan tardahu waadkhilnee birahmatika fee AAibadika alssaliheena”

Artinya:

“Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh”.

(Baca juga: Manfaat Beriman Kepada Allah SWTPenyebab Doa Tidak Dikabulkan Allah SWT)

 1. Hadis Ibnu Majah dan Ahmad

Doa-doa untuk menjadi cepat kaya tidak hanya terdapat dalam al-qur’an tapi juga dalam hadis-hadis salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dengan bunyi:

“Allahumma innii as-aluka ‘ilman naafi’a, wa rizqon thoyyibaa, wa ‘amalan mutaqobbalaa.”

Artinya:

“Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rezeki yang halal dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik).” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)

(Baca juga:Macam – Macam Puasa Sunnah dalam Agama IslamBerhutang Dalam Islam)

 1. Hadis Riwayat Muslim

Kemudian doa menjadi cepat kaya juga terdapat dalam hadis riwayat muslim yang berbunyi:

“Allahummaghfirlii, warhamnii, wahdinii, wa ‘aafinii, warzuqnii.”

Artinya:

Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah petunjuk padaku, selamatkanlah aku (dari berbagai penyakit), dan berikanlah rezeki kepadaku”. (HR. Muslim)

(Baca juga: Sifat Sombong Dalam IslamKeutamaan Ayat Kursi Bagi Kehidupan)

 1. Doa dalam riwayat Hadis Ibnus Sunni dan Ibnu Amer

Kemudian doa untuk menjadi cepat kaya adalah dengan membaca doa berikut ini:

“Allahumma baarik lanaa fiemaa rozaqtanaa wakhinaa adzaabannaari “.

Artinya:

“Ya Allah, beri berkatkanlah kepada kami dalam apa yang engkau rezkikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa neraka”. (R. Ibnus Sunni dan Ibnu Amer)

(Baca juga: Pengertian Riba, Jenis dan Larangannya dalam IslamSyarat Penerima Zakat – Zakat Fitrah dan Zakat Mal)

 1. Hadis Riwayat Ahmad

Selanjutnya hadis yang dapat membuka pintu rezeki ada dalam sebuah hadis riwayat ahmad yang berbunyi:

“Robbighfirlii warahmnii, wajburnii, warfa’nii, warzuqnii, wahdinii”.

Artinya:

Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku).” (HR. Ahmad)

(Baca juga: Bahaya Berbohong Dan Hukumnya Dalam IslamPenerima Zakat Dalam Islam)

 1. Hadis riwayat Tirmidzi

Hadis ini memohonkan kepada Allah supaya kita untuk selalu diberi rasa cukup atas kenikmatan halal yang diberikan oleh Allah dan dihindarkan dari apa-apa yang haram. Hadis ini berbunyi:

“Allahumak-finii bi halaalika ‘an haroomik, wa agh-niniy bi fadhlika ‘amman siwaak.”

Artinya:

“Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu.” (HR. Tirmidzi)

(Baca juga: Cara Menghindari RibaManfaat Ucapan Hamdalah (Alhamdulillah) Dalam Kehidupan Sehari-hari)

 1. Asmaul Husna

Selain doa-doa dari alquran dan hadis, asmaul Husna juga bisa bermanfaat untuk membuka serta memperlancar rezeki kita.

Demikanlah beberapa doa yang bisa kita panjatkan untuk membuka pintu rezeki. Dengan rajin berdoa dan berusaha, tidak hanya kekayaan dunia yang akan kita dapatkan tapi juga berkah dan pahala yang nanti bisa menuntun kita sampai ke pintu surga. Semoga artkel ini bisa memberi manfaat positif bagi pembaca sekalian. Aminn.

15 Doa Bahagia Dunia Akhirat yang Mustajab

Kebahagiaan adalah sebuah perasaan dan keadaan yang pasti kita semua inginkan. Sebagai manusia, sangat wajar jika kita selalu berharap untuk hidup bahagia, terlepas dari segala liku-liku kehidupan yang dilalui. Bahkan, banyak dari kita yang menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan hidup atau goal yang ingin kita capai. Bentuk kebahagiaan itu pun bermacam-macam. Ada yang mendefinisikan kebahagiaan dalam bentuk keluarga yang damai dan saling mendukung, ada pula yang mendefinisikan kebahagiaan sebagai kebebasan secara materi yang membuat kita tidak lagi kesulitan saat menginginkan sesuatu.

Kebahagiaan adalah sebuah perasaan dan keadaan yang pasti kita semua inginkan. Sebagai manusia, sangat wajar jika kita selalu berharap untuk hidup bahagia, terlepas dari segala liku-liku kehidupan yang dilalui. Bahkan, banyak dari kita yang menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan hidup atau goal yang ingin kita capai. Bentuk kebahagiaan itu pun bermacam-macam. Ada yang mendefinisikan kebahagiaan dalam bentuk keluarga yang damai dan saling mendukung, ada pula yang mendefinisikan kebahagiaan sebagai kebebasan secara materi yang membuat kita tidak lagi kesulitan saat menginginkan sesuatu.

Namun, tahukah Anda bahwa sesungguhnya dalam Islam definisi bahagia adalah jauh lebih luas daripada itu? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, “yang namanya kaya (ghina’) bukanlah dengan banyaknya harta (atau banyaknya kemewahan dunia). Namun yang namanya ghina’ adalah hati yang selalu merasa cukup”. Maka, sesungguhnya letak kebahagiaan adalah di dalam hati. Mungkin tidak terlihat secara kasat mata, namun bisa kita rasakan.

Sumber kebahagiaan sejati adalah ketenangan yang kita rasakan di dalam hati. Hal ini merupakan anugerah dari Allah yang tidak ternilai harganya. Pasti setiap orang menginginkan jiwa yang tenang, yang bebas dari kekhawatiran. Sayangnya, tidak semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan sejati ini. Hal ini salah satunya dikarenakan banyak orang yang melupakan Allah, Dzat yang memberi kebahagiaan dan menciptakan ketenangan di jiwa yang sebenarnya.

Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al Fath ayat 4 yang berbunyi, “Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Oleh karena itu, jika kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, hendaknya kita mengingat Allah dan senantiasa berdoa memohon kepada Allah. Sungguh tidak ada kebahagiaan sejati yang bisa kita rasakan tanpa rahmat dari Allah. Maka, berikut ini akan dibahas 15 doa bahagia dunia akhirat yang bisa kita amalkan.

 1. Doa Sapu Jagat

Keutamaan doa ini mungkin sudah kita ketahui sejak lama untuk selalu kita baca setiap selesai sholat, terutama sholat fardhu. Bacaan doa ini dalam Bahasa Arab adalah “Rabbanaa aatinaa fiddunnyaa hasanah, waqinaa ‘adzaa ban naar”. Dalam Bahasa Indonesia doa ini memiliki arti, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia serta kebaikan hidup di akhirat dan jagalah kami dari siksa api neraka”.

Dengan membaca doa ini, kita tidak hanya meminta kebahagiaan di dunia, melainkan juga memohon keselamatan kehidupan di akhirat kelak. Memang inilah tujuan hidup seorang muslim yang seharusnya. (Baca juga: Tips Hidup Bahagia Menurut Islam)

 1. Doa memohon kesejahteraan dunia akhirat

Selanjutnya, dia berikutnya adalah doa untuk memohon ampunan serta kesejahteraan. Dalam Bahasa Arab, doa ini berbunyi “Allahumma innaa nas alukal ‘afwa wal ‘aafiyata fiddiini wad dun-ya wal aakhiroti”. Artinya, “Ya Allah, kami mohon ampunan kepada-Mu serta limpahkan kesejahteraan agama dunia serta akhirat”. (Baca juga: Fadhilah Sholawat Fatih)

 1. Memohon keselamatan dari penyakit dan maksiat

Sesungguhnya, seseorang yang tertimpa penyakit maupun melakukan dosa maksiat tidak akan bisa merasakan kebahagiaan dunia akhirat. Oleh karena itu, hendaknya kita memohon pertolongan Allah agar diselamatkan dari penyakit dan maksiat yang mungkin bisa menimpa kita sebagai manusia biasa. (Baca juga: Bahaya Penyakit Ain Dalam Islam)

Doanya berbunyi, “Allahumma ‘aafini fii badanii allahumma ‘aafini fii sam’ii allahumma ‘aafini fii bashorii laa ilaha illa anta”. Artinya, “Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan maksiat sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku dari penyakit dan maksiat sesuatu yang tidak aku inginkan, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau”.

 1. Doa memohon keselamatan dunia akhirat

Doa selanjutnya adalah untuk memohon keselamatan dan meminta keberkahan hidup sekaligus ampunan dari Allah. Anda bisa membaca “Allahumma inaanas ‘aluka salamatan fiddiin wa ‘aafiyatan filjasad wa jizadatan fil ‘ilmi wa barakatan firrizqi wa taubatan kablalmaut wa rahmatan indalmaut wa maghfiratan ba’dalmaut. Allahumma hawwin ‘alaina fii sakaratilmaut wannajaa taminannari wal’afwa ‘indalhisaab, rabbana laa tujighluubanaa ba’daizd hadaitanaa wa hablanaa minladunkarahmatan innaka antalwahhab”.

Artinya, “Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau dari keselamatan agama serta sehat tubuh, berikanlah kami tambahnya ilmu pengetahua, serta keberkahan dalam rezeki, serta diampuni sebelum mati dan mendapat rahmat waktu mati, serta mendapat pengampunan sesudah mati. Ya Allah, mudahkan untuk kami menghadapi sakarotul maut, serta selamatkan dari siksa neraka, hingga pengampunan waktu hisab”.

 1. Memohon kemudahan saat meninggal

Setiap manusia pasti akan mati. Maka, jangan sampai kita juga memohon kemudahan saat meninggal dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Anda bisa membaca doa “Allahumma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil mauti wannajaata minan naari wal ‘afwa ‘indal hisaabi”. Artinya adalah “Ya Allah, mudahkanlah kami ketika saat pencabutan nyawa, dan selamatkan kami dari api neraka hingga mendapatkan kemaafan saat amal diperhitungkan. (Baca juga: Tanda-Tanda Khusnul Khotimah)

 1. Membaca Asmaul Husna

Tidak hanya berdoa, kita juga dianjurkan untuk senantiasa berzikir. Begitu pula saat kita memohon bahagia dunia dan akhirat, dimana keselamatan di dunia dan akhirat juga termasuk bentuk dari kebahagiaan di dunia dan akhirat. Teruslah membaca asmaul husna, khususnya asma Allah ‘As Salaam’ yang berarti ‘Yang Memberi Keselamatan’. Bacalah As Salam sebanyak-banyaknya setiap selesai sholat wajib supaya kita terpelihara dari bencana dan kesusahan yang berat. (Baca juga: Manfaat Membaca Asmaul Husna)

 1. Doa memohon hilangnya kesedihan

Seperti yang dibahas di awal, kebahagiaan itu letaknya di hati. Maka, hati yang sedih akan sulit merasakan kebahagiaan. Rasulullah pun mengajarkan pada kita doa untuk orang yang menderita kesedihan yang mendalam, yaitu “Ya Allah, Rahmat-Mu aku harapkan, janganlah Engkau serahkan segala urusanku kepada diriku sendiri walau sekejap mata, perbaikilah segala urusanku, tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau” (HR. Abu Dawud). (Baca juga: Cara Menghilangkan Kesedihan Menurut Islam)

 1. Doa memohon ketenangan hati

Hati yang tenang adalah hati yang bahagia. Dengan hati yang tenang, tidak ada kekhawatiran dan perasaan ‘kurang’ akan segala sesuatu. Maka, bacalah “Allahumma inni as aluka nafsaan bika muthma-innah, tu’minu biliqaa-ika wa tardhaa bi qadhaa-ika wa taqna’u bi’athaa-ika”. Artinya, “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu jiwa yang merasa tenang kepada-Mu, yang yakin akan bertemu dengan-Mu, yang ridha dengan ketetapan-Mu dan merasa cukup dengan pemberian-Mu”.

 1. Doa agar hati tenang

Bacalah, “Allahumma innii a-udzuubika minalhamma walkhujni, wal ajri, wakasal, walbujli, walhubni, wadhalidaini, walghabatirrajali”. Doa ini memiliki arti “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari (hal yang) menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang”.

 1. Bacaan istighfar

Tidak jarang kita merasa tidak bahagia akibat banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Maka, kita diajarkan untuk selalu beristighfar agar hati tenang dan hidup kita bahagia. Bacalah Ästaghfirullaahal ‘adhiim” yang berarti “Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung”. (Baca juga: Amalan Istighfar)

 1. Doa memohon ketenangan batin

Bacalah ‘Allahumma tsabitnii waj’alnii haadiyan mahdiyyan’ untuk memohon ketenangan hati dan petunjuk dari Allah untuk segala yang kita lakukan. Artinya, “Ya Allah, tenangkanlah hatiku dan jadikanlah aku orang yang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk”. Sungguh, dengan mendapat petunjuk dari Allah, hati kita akan merasa tenang atas apa-apa yang kita lakukan dan kita pun akan merasa bahagia.

 1. Doa memohon kesenangan akhirat

Jika kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia, maka jangan lupa untuk membaca doa “Allaahumma kamaa farrahtanaa fii haadzi hid dun-yaa fa farrihnaa fil aakhirati”. Doa ini memiliki arti “Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan kesenangan kepada aku di dunia, maka berilah aku kesenangan di akhirat”.

 1. Doa mohon keberuntungan

Anda juga bisa membaca doa memohon keberuntungan, “Allaahumma inni as-alukal fauza ‘indalqaaa-i washshabra ‘indalqadhaa-i wamanaazilasysyuhadaa-i wa ‘aisyassu’adaa-i wannashra ‘alal a’daa-i wa muraafaqatal anbiyaa’” yang artinya “Yaa Allah, aku mohon kepada-Mu akan keberuntungan pada waktu bertemu dengan orang banyak, dan sabar ketika datang ketentuan dan pada tempat orang yang mati syahid, kehidupan orang-orang yang beruntung dan kemenangan mengalahkan musuh-musuh dan berteman dengan para Nabi”.

 1. Doa keluarga bahagia

Kebahagiaan dunia tentu tidak ingin kita rasakan sendiria, melainkan kita juga ingin keluarga kita merasakan kebahagiaan tersebut. Bacalah “Robbanaa hablanaa min aswaajinaa wadurriyyatinaa qurrota ‘ayyuuni waj’alnaa lil muttaqiina imam” yang artinya “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (Baca juga: Tips Keluarga Bahagia dalam Islam)

 1. Doa agar suami-istri bahagia

Keluarga bahagia tentu berawal dari suami dan istri yang bahagia. Untuk itu berdoalah kepada Allah dengan doa “Qul in kuntum tuhibbuunallaha fattabi’uuni yuhbibkumullahu wayaghfirlakum dunuubakum wallahu gafururrahiim”. (Baca juga: Kunci Rumah Tangga Bahagia)

Artinya, “Katakanlah (wahai Muhammad): Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu serta mengampuni dosa-dosamu. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani”. Doa ini ada dalam surat al Imran ayat 31.

Semoga doa kita diperkenankan oleh Allah, aamiin ya rabbal ‘aalamiin.

12 Doa Agar Terlihat Cantik Setiap Hari dalam Islam

Bisa terlihat cantik merupakan impian setiap wanita dan menjadi hal yang sangat manusiawi karena naluri seorang wanita akan selalu ingin terlihat cantik secara raga dan jasmani. Agar bisa terlihat cantik setiap hari, banyak wanita yang melakukan perawatan, membeli alat kosmetik lengkap dan bahkan menyisihkan uangnya untuk membeli baju terbaru. Akan tetapi sebenarnya, para wanita juga bisa tampil cantik dengan karomiah dan juga doa yang dipanjatkan. Berikut ini adalah beberapa doa yang bisa dipanjatkan agar bisa terlihat tetap cantik setiap hari.

Di dalam surga, terdapat bidadari-bidadari- bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb-mu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan biadadari itu permata yakut dan marjan.” (Qs. Ar-Rahman: 56-58)

Beliau menjawab, “Karena shalat mereka, puasa dan ibadah mereka kepada Allah. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka, tubuh mereka adalah kain sutra, kulitnya putih bersih, pakaiannya berwarna hijau, perhiasannya kekuning-kuningan, sanggulnya mutiara dan sisirnya terbuat dari emas. Mereka berkata, ‘Kami hidup abadi dan tidak mati, kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali, kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali, kami ridha dan tidak pernah bersungut-sungut sama sekali. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya. ‘.” (HR. Ath Thabrani)

“Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka membuatmu kagum. Dan jika mereka berkata-kata, kamu mendengarkan mereka. Mereka seakan-akan  kayu yang tersandar” (QS.Al Munafiqun:4)

“Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhisannya adalah wanita shalehah” (HR.Muslim, Ibnu Majah dan An Nasai)

Ketika ALLAH menyebut cantik Hiasan dalam Al Qur’an, ALLAH menyebut sebagai sifat bidadari: ”Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik.” (QS.Ar Rahman:70)

 1. QS Al-Waqiyah Ayat 35-38

Doa ini dibacakan sesudah shalat fardhu atau sesudah dzikir apabila ingin aura kecantikan keluar seperti layaknya bidadari. Doa ini juga memiliki karomah untuk anda yang selalu ingin terlihat awet muda.

Innaa insaanaa hunna insaa a. Faja’alnaa hunna abkaaro. ‘uruban atroobaa.

Artinya: Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. penuh cinta lagi sebaya umurnya.

 1. QS Yusuf Ayat 4

Doa ini dipercaya mempunyai karomah untuk tampilan wajah bersinar dan menjadi permohonan supaya cahaya wajah Nabi Yusuf AS yang terkenal sangat tampan bisa tertular pada orang yang membacakan doa ini.

“Idz qoola yuusufu liabihi yaa abati, inni roaitu ahada asyro kaukaban wasyamsu walqomaro roaituhum lii waajidiin”.

Artinya: Ingatlah ketika Yusuf berkata pada ayahnya: “Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat sebelas bintang, matahari ,dan bulan. Aku lihat semuanya sujud kepadaku”.

 1. QS Thaha Ayat 39

Doa ini merupakan bentuk dari permohonan supaya Allah SWT bisa menjaga tingkah laku diri kita dan juga kebaikan yang ada dalam diri kita termasuk kecantikan dari pengawasan-Nya. Sehingga, karena kecantikan yang sudah kita miliki tidak akan menimbulkan malapetaka.

Wa alqoytu alaika mahabbatam manna walitushna’a ‘alaa aini.

Artinya: Dan Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang, yang datang dari-Ku, agar kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku.

 1. Amalan Wirid Pertama

Bismillahirrahmanirrahim nur Allah nur Muhammad. Cahaya Allah cahaya Muhammad cahaya maryam siti fatimah.

Cara Mengamalkan:

Saat akan keluar dari rumah atau bertemu orang yang disukai seperti suami atau kekasih atau sebagainya adalah dengan membacakan doa diatas sebanyak tiga kali sambil menahan nafas lalu tiupkan kedua telapak tangan dan usap ke muka anda.

 1. Amalan Wirid Kedua

Bismilahirohmanirohhim, holakodunya minanuuri walakho adama wa’tini cahaya nur Muhammad

Cara mengamalkannya:

Sesudah selesai menunaikan shalat wajib lima waku, bacalah doa ini sebanyak 33 kali secara istiqomah.

 1. Amalan Wirid Ketiga

Bismilahirohmanirohhim, holakodunya mianuuri walakho adama wa’tini cahaya nur Muhammad.

Cara Mengamalkannya:

Saat membasuh muka dengan air wudhu, bacakan doa ini sebanyak tiga kali secara istiqomah. Doa ini akan membuat wajah terlihat berseri dan cerah, bisa menarik perhatian bagi orang yang memandangnya dan orang yang memandang akan simpati pada diri anda.

 1. Doa Agar Terlihat Cantik Bercahaya

Doa ini diambil dari ayat 15 dimana bisa ditujukan supaya bisa menggerakkan hati seseorang yang dituju supaya bisa mencintai dan menyayangi serta tampil cantik.

Walau ana qur’aanan suyi’rat, bihil jibaalu alu quth thi’at, bihil ardhu aw kullima bihil, mautaballilahil amru jamii’a

Sebutkan nama yang dituju sebanyak dua kali dan sebutkan keinginan sebanyak satu kali dan amalan bacaan ini sebanyak tujuh kai sesudah shalat fardhu. Lakukan selama tujuh kali shalat fardhu.

 1. Doa Mebangkitkan Inner Beauty

Allaahumma baa’id baini wa baina khathaayaaya, kamaa baa’adta bainal masyriqi wal maghrib.

Doa ini diamalkan sesudah selesai shalat fardhu sebanyak 21 kali. Apbila anda memiliki undangan yang melibatkan anda untuk bertemu dengan banyak orang, maka berwudhu lebih dulu lalu bacakan doa ini sebanyak tujuh kali dan Isnya Allah, orang yang melihat anda akan terpesona atau kagum pada diri anda.

Doa ini tidak dimaksudkan untuk menampilkan kecantikan kulit luar wajah atau tubuh saja, namun juga sampai ke dalam hati, perilaku dan sebagainya. Apabila diresapi dengan baik maknanya, maak juga akan terlindungi dari perbuatan dosa dan dijauhkan dari kesalahan masyrik dengan maghrib yang berarti dijauhkan dari kesalahan diri sendiri dan juga kesalahan orang lain yang mengotori kecantikan kita sejauh antara arah Timur dan Barat.

9. Doa Memancarkan Aura Wajah Bercahaya

Robbana at-mimlana nuurona waghfirlana innaka ala kulli syai’in qadir

“Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”

Doa memancarkan aura wajah bercahay ini dibacakan sesudah shalat fardhu sebanyak sebelas kali dan yang paling utama adalah sesudah shalat subuh. Dengan izin dari Allah SWT, maka akan menjadikan aura kecantikan diri semakin terpancara sehingga anda akan dikelilingi cahaya.

Surat Yusuf Ayat 31

Falamma roainahuu akbarnahuu wa qoth-tho’na aidiyahnuna wa qulna haasya lil-lahii maa haadzaa basyaroo,in haadzaa illa malakun kariim

“Ketika perempuan perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada (keelokan rupa) nya, dan mereka (tanpa sadar) melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, “Maha Sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Ini benar-benar malaikat yang mulia”

Istiqomahkan dan baca surat Yusuf ayat 31 tersebut secara terus menerus sesudah selesai shalat hajat dan juga shalat subuh sebanyak seratus kali dalam tujuh hari berturut turut. Sesudah tujuh hari, amalkan doa ini sesudah selesai shalat wajib tujuh kali dengan selesai membacakan surat tersebut maka usapkan tangan anda ke wajah.

11. Doa Supaya Cantik Saat Bercermin

Al hamdulillaahi kamaa hassanta kholqii fahassin khuluqii

Artinya: Segala puji bagi Allah, baguskanlah budi pekertiku sebagaimana Engkau telah membaguskan rupa wajahku.

Doa ini dibacakan saat bercermin untuk terlihat cantik setiap hari dan pangkatnya adalah sunnah yang jika dilakukan atas dasar Islam akan menambah pahala bagi seeorang yang melaksanakannya.

12. Doa Bersinar Di Seluruh Tubuh

Bismilahirahmanirahim robbana at’mimlana nurrona waghfirlana innaka ala kulli syai’in qadir.

Cara Mengamalkan:

Baca doa ini sebanyak tiga kali dan tahan nafas setiap akan pergi mandi, cuci muka dan juga menyisir. Untuk cara mengamalkan doa tersebut saat amndi, bisa dibaca sambil menyiram seluruh tubuh dengan air begitu pula saat mencuci muka dan menyisir rambut. Lakukan cara ini secara rutin supaya aura kecantikan selalu terpancar di tubuh anda setiap hari.

Demikian ulasan yang bisa kami berikan mengenai doa agar terlihat cantik setiap hari dan juga amalan ibadah yang sebaiknya dilaksanakan. Amalkan beberapa doa diatas ecara terus menerus supaya kecantikan wajah, tubuh dan hati anda selalu terpancar setiap hari tanpa henti. Semoga bisa diamalkan seluruh panduan yang sudah kami berikan dan wajah anda bia mengeluarkan kecantikan serta hati yang bersih layaknya muslimah sejati, semoga bisa bermanfaat.

15 Doa Awet Muda Nabi Yusuf yang Mustajab

Nabi Yusuf alaihissalam merupakan salah satu Nabi yang dikaruniai ketampanan luar biasa oleh Allah SWT. Oleh karena ketampannya tersebut, Zulaikha yang merupakan wanita bangsawan Mesir menjadi sangat terpana padanya. Tidak hanya Zulaikha, namun banyak wanita Mesir lain yang terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf dan sampai tidak percaya jika mereka melihat seorang manusia sehingga mengira Nabi Yusuf adalah seorang malaikat dan akhirnya mengiris tangan mereka sendiri tanpa sadar.

Doa awet muda Nabi Yusuf memiliki manfaat untuk membuat wajah terlihat selalu berseri dan juga mendapatkan kecantikan kulit secara alami. Rahasia doa ini dari waktu ke waktu semakin diyakini mempunyai banyak sekali manfaat untuk seseorang yang dengan tulus ikhlas mengamalkannya. Berikut ini adalah beberapa doa awet muda Nabi Yusuf selengkapnya yang bisa diamalkan supaya memiliki tampilan yang terlihat lebih menarik untuk tujuan yang baik juga.

 1. Surat Yusuf Ayat 4

Idz qaala yusufu li abiihi yaa abati inni ra aitu ahada asyara kaukabauw wasy syamsa wal qamara ra aituhum lii sajidin

Arti: Ingatlah Yusuf berkata ayahnya, “Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari, bulan semua bersujud kepadaku [QS: Surat Yusuf Ayat 4]

 1. Surat Thaahaa Ayat 39

Wa Alqaytu alayka mahabbatan minnii walitushna a’laa ‘ainii

Arti: Dan aku telah melimpahkan padamu kasih sayang yang datang dariku. Supaya kamu di asuh di bawah pengawasanku [QS: Thaha Ayat 39]

Cara Mengamalkan:

 • Bacakan surah Thaahaa sebanyak tiga kali kemudian sapukan pada wajah
 • Amalan ini baik dilakukan untuk mereka yang berat jodoh.
 1. QS Waqiah: 35-38

Innaa annsyaa naahun-na innsyaa-a faja’alnaahuuna abkaaroo ‘uruban atroobaa li-ash haabil yamiin

Cara mengamalkan:

 • Niatkan dalam hati untuk mengamalkannya
 • Ambil satu gelas air putih dan baca surah Al Fatihah satu kali
 • Lanjutkan dengan membaca ayat kursi satu kali
 • Terakhir bacakan surat Al Waqiah diatas sebanyak tujuh kali
 • Tiupkan pada gelas berisi air putih untuk diminum dan amalan sesudah shalat shubuh dan shalat Isya.
 1. Doa Buka Aura Nabi Yusuf

Falamma roainahuu wa qoth-tho’na aidiyahnuna wa qulna haasya lillahii maa haadzaa basyaroo. In haadzaa illa malakun kariim

Cara Mengamalkan:

 • Baca doa buka aura Nabi Yusuf ini saat akan bertemu dengan seseorang yang ingin anda taklukan.
 • Bisa dibaca juga sesudah sholat fardhu sebanyak tiga kali saja.
 • Sesudah selesai membaca doa pengasihan Nabi Yusuf, usapkan pada wajah secara menyeluruh.
 • Tidak hanya untuk pasangan, bisa juga digunakan untuk menaklukan menantu, mertua, atasan atau bawahan, karyawan, teman, klien dan sebagainya.
 1. Doa Awet Muda Kedua

“Bismillahirrahmanirrahim”. “Nur Allah Nur Muhammad, Nur kucinta tiada berubah, Cahaya Allah Cahaya Muhammad, Cahaya Maryam Siti Fatimah”

Cara Mengamalkan:

 • Baca doa pengasihan awet muda ini sebanyak tiga kali saat akan keluar rumah
 • Tiupkan pada kedua telapak tangan dan usapkan pada wajah
 • Khasiat dari doa ini akan menjadikan wajah berseri serta sangat mustajab untuk menarik perhatian orang lain saat melihat anda pertama kali
 • Apabila dibacakan dengan rutin sesudah shalat tahajud malam hari sebanyak sebelas kali maka akan membuat siapapun jatuh hati pada anda.
 1. Surat Yusuf Ayat 4

Idz qaala yusufu li abiihi yaa abati inni ra aitu ahada asyara kaukabauw wasy syamsa wal qamara ra aituhum lii sajidin

Arti: Ingatlah Yusuf berkata ayahnya, “Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari, bulan semua bersujud kepadaku [QS: Surat Yusuf Ayat 4]

 1. Surat Thaahaa Ayat 39

Wa Alqaytu alayka mahabbatan minnii walitushna a’laa ‘ainii

Arti: Dan aku telah melimpahkan padamu kasih sayang yang datang dariku. Supaya kamu di asuh di bawah pengawasanku [QS: Thaha Ayat 39]

Cara Mengamalkan:

 • Bacakan surah Thaahaa sebanyak tiga kali kemudian sapukan pada wajah
 • Amalan ini baik dilakukan untuk mereka yang berat jodoh.
 1. QS Waqiah: 35-38

Innaa annsyaa naahun-na innsyaa-a faja’alnaahuuna abkaaroo ‘uruban atroobaa li-ash haabil yamiin

Cara mengamalkan:

 • Niatkan dalam hati untuk mengamalkannya
 • Ambil satu gelas air putih dan baca surah Al Fatihah satu kali
 • Lanjutkan dengan membaca ayat kursi satu kali
 • Terakhir bacakan surat Al Waqiah diatas sebanyak tujuh kali
 • Tiupkan pada gelas berisi air putih untuk diminum dan amalan sesudah shalat shubuh dan shalat Isya.
 1. Doa Buka Aura Nabi Yusuf

Falamma roainahuu wa qoth-tho’na aidiyahnuna wa qulna haasya lillahii maa haadzaa basyaroo. In haadzaa illa malakun kariim

Cara Mengamalkan:

 • Baca doa buka aura Nabi Yusuf ini saat akan bertemu dengan seseorang yang ingin anda taklukan.
 • Bisa dibaca juga sesudah sholat fardhu sebanyak tiga kali saja.
 • Sesudah selesai membaca doa pengasihan Nabi Yusuf, usapkan pada wajah secara menyeluruh.
 • Tidak hanya untuk pasangan, bisa juga digunakan untuk menaklukan menantu, mertua, atasan atau bawahan, karyawan, teman, klien dan sebagainya.
 1. Doa Awet Muda Kedua

“Bismillahirrahmanirrahim”. “Nur Allah Nur Muhammad, Nur kucinta tiada berubah, Cahaya Allah Cahaya Muhammad, Cahaya Maryam Siti Fatimah”

Cara Mengamalkan:

 • Baca doa pengasihan awet muda ini sebanyak tiga kali saat akan keluar rumah
 • Tiupkan pada kedua telapak tangan dan usapkan pada wajah
 • Khasiat dari doa ini akan menjadikan wajah berseri serta sangat mustajab untuk menarik perhatian orang lain saat melihat anda pertama kali
 • Apabila dibacakan dengan rutin sesudah shalat tahajud malam hari sebanyak sebelas kali maka akan membuat siapapun jatuh hati pada anda.
 1. Doa Awet Muda Kedelapan

Bismillahirrahmanirrahim Nur Allah Nur Muhammad Nur kucinta tiada berobah Cahaya Allah Cahaya Muhammad Cahaya Maryam Siti Fatimah 3x

Cara Mengamalkan:

 • Bacakan doa ini disaat akan melangkahkan kaki keluar dari rumah
 • Sesudah doa dibacakan, tiupkan pada kedua telapak tangan dan usapkan pada wajah serta seluruh tubuh yang terjangkau dengan tangan.
 1. Amalan Hizib Nabi Yusuf
 • Syahadat tiga kali
 • Astagfirullaahal ‘azhiim min kulli dzanbin wa atubu ilaih [tiga kali]
 • Sholawat [tiga kali]
 • Subhanallah wal hamdulillaah walailaaha illallah wallaahu akbar laa haula wa laa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘adziim [tiga kali]

Setelah itu, dilanjutkan lagi dengan mengirimkan surat Al Fateha pada:

 1. Ilaa hadratin nabi muhammad sholallaahu ‘alaihi wassalam
 2. Ilaa hadratin Malaikat Jibrail, wa Mikail, wa Isroil wa Izrail
 3. Ilaa hadratin Abu Bakrin, wa Umar , wa Ustman , wa Ali radiyallahu anhum
 4. Ilaa hadratis Syaikh Abdul Qodir Jaelani
 5. Orang yg dituju [fulanah binti fulanah]

Cara Mengamalkan:

 • Bismillahirrohmanirrohiim.
 • Falamma roainahuu akbarnahuu wa qoth-tho’na aidiyahnuna wa qulna haasya lil-lahii maa haadzaa basyaroo,in haadzaa illa malakun kariim.
 • Dibaca setelah sholat hajat minimal 313X dan setelah sholat subuh 100X selama 7 hari. Setelah 7 hari setelah sholat 5 waktu dibaca 7X. Setelah membaca tiupkan ke 2 telapak tangan dan sapukan ke wajah.
 1. QS. At Tahrim: 8

Robbana at-mimlana nuurona waghfirlana innaka ala kulli syai’in qadir

Arti: Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Qs.At-Tahrim :8).

Cara Mengamalkan:

 • Niatkan di dalam hati saat akan mandi besar
 • Ambil napas sedalam mungkin dan tahan sambil menyiram air ke kepala, bacakan doa ini sebanyak satu kali
 • Lanjutkan dengan menyiram air dari kepala sampai ke sekujur badan dan lakukan sebanyak tujuh kali
 • Hindari mandi di kamar mandi yang terdapat WC karena doa atau ayat ini tidak bisa dibacakan pada kamar mandi tersebut.
 1. Doa Menaikkan Seri Wajah

Surah Al Baqarah Ayat 165

Yuhibbunahum kahubbi lillah; walla zhi na amanuu ashaddu hubbanlillha

Cara Mengamalkan:

 • Surah ini dibacakan sebanyak tiga kali setiap akan membasuh muka atau memakai bedak di wajah
 • Lakukan dengan niat yang suci dan ikhlas serta niat zikkrullah
 • Jadikan ianya sebati dalam diri.
 1. Kitab Syifaul Qulub Juz 2

Bismillahirrahmanirrahim. Allohumma ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Muhammad Ya Muhammad Ya Muhammad

Cara Mengamalkan:

 • Bacakan doa ini sebanyak seratus kali lalu usapkan pada wajah
 • Selain itu, perbanyak juga menyebar salam dan senyum seperti yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW

Demikian ulasan dari kami mengenai beberapa doa awet muda Nabi Yusuf yang bisa diamalkan supaya bisa tampil lebih menarik dan membantu kelancaran segala urusan anda. Gunakan doa awet muda ini hanya untuk tujuan atau niat yang baik sehingga bisa berjalan dengan lancar.

25 Zikir Harian Nabi Muhammad SAW dan Keutamaannya

Zikir harian Nabi Muhammad Saw wajib dijadikan contoh dan suri tauladan bagi kehidupan sehari – hari. Dengan harapan akan menentramkan hati dan jiwa sehingga bisa tetap berfikir positif serta senantiasa berhuznudzon. Isilah waktu luang anda untuk memperbanyak dzikir, bukan untuk melamun atau membicarakan keburukan orang lain.

Keutamaan Zikir Harian Nabi Muhammad SAW

Berikut ini terdapat keutamaan melakukan dzikir yang dijelaskan melalui firman Allah di dalam Al Quran dan sabda Rasulullah Saw di dalam hadits :

“Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang.” (QS. Al Ahzab : 41-42)

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat) -Ku.” (QS. Al Baqarah : 152)

“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al Jumu’ah : 10)

“Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah (dengan menyebut) Allah, sebagaimana kamumenyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia”, dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat. 201- Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”.202- Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.” (QS. Al Baqarah : 200-202)

“Aku tergantung pada persangkaan hambaKu. Dan Aku bersamanya jika ia mengingat Aku. Jika dia mengingatKu dalam hatinya, Akupun mengingatnya dalam HatiKu. Jika ia mengingatKu dalam suatu majelis, Akupun mengingatnya dalam suatu majelis yang lebih baik dari mereka. Dan jika ia mendekatiKu sejengkal, Aku akan mendekatinya sehasta. Dan Jika ia mendekatiKu sehasta, Aku akan mendekatinya sedepa. Dan jika ia mendekatiKu dengan berjalan, Aku akan mendekatinya dengan berlari.” (HR Bukhari, Muslim , Ahmad)

” Maukah kuberitahukan kepadamu suatu amalan yang paling baik dan paling suci disi Tuhanmu, dan paling menaikan derajatmu, dan lebih baik bagimu daripada menginfakan emas dan perak, serta lebih baik bagimu daripada berjuang melawan musuh, kamu membunuh musuh atau musuh membunuhmu ,” para sahabat menjawab “ya” Sabda beliau saw “ Dzikrullah” (HR Ahmad, Tarmidzi, Ibnu Majah)

Pada artikel kali ini saya akan membahas mengenai zikir harian Nabi Muhammad Saw yang akan diulas lebih dalam, yuk kita simak bersama – sama penjelasannya sebagai berikut :

Dzikir Setelah Melaksanakan Shalat

Berikut ini dzikir yang biasa dilafadzkan Rasulullah SAW sesaat setelah melaksanakan shalat baik shalat sunnah maupun shalat fardhu, antara lain:

 • Istighfar (Astagfirullah) 3 Kali
 • Tasbih (Subhanallah) 33 Kali
 • Tahmid (Alhamdulillah) 33 Kali
 • Takbir (Allahu Akbar) 33 Kali
 • Laa Ilaaha Illallaahu Wahdahuu Laa Syariika Lah, Lahul Mulku Wa Lahul Hamdu Wa Huwa’Alaa Kulli Syai’in Qadhr. “Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Yang Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Dialah yang mempunyai kekuasaan dan kerajaan yang memerintahkan, bagi-Nya segala puji-pujian yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.”
 • Allaahumma antas salaamu wa minkas salaamu wa ilaika ya’uduus salaamu fa hayyinaa rabbanaa bis salaami wa adkhinal- jannata daaras salaami tabaarakta rabbanaa wa ta’aalaita yaa dzal jalaali wal ikram. “Ya Allah Engkau adalah Dzat yang mempunyai kesejahteraan dan daripada- Mulah kesejahteraan itu dan kepada- Mulah akan kembali lagi segala kesejahteraan itu. Ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan sejahtera. Dan masukkanlah kami ke dalam surga kampung kesejahteraan. Engkaulah yang kuasa memberiberkah yang banyak dan Engkaulah Yang Maha Tinggi, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan.”
 • Wa ilaahukum ilaahuw waahidun laa ilaaha ilaa huwar rahmaanur rahiim. “Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”
 • Allaahumma laa maani’a limaa a’thaita wa laa mu’thiya limaa mana’ta wa laa radda limaa qadhaita wa laa yanfa’u dzal-jaddi minkal-jaddu. “Ya Allah, tidak ada yang menghalangi segala apa yang Engkau berikan. Dan tidak ada yang dapat memberikan segala yang Engkau larang. Dan tidak ada yang menolak segala apa yang Engkau putuskan. Dan tidak bermanfaat kepada orang yang kaya di sisi Engkau segala kekayaannya.”
 • Allaahu akbar kabiiraw wal-hamdu lillaahi katsiiraw wa subhaanallahi bukrataw wa ashiila. Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa’alaa kulli syai’in qadiir. “Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaran-Nya. Segala puji bagi Allah dengan puji yang banyak. Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Yang Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Dialah yang mempunyai kekuasaan dan kerajaan yang memerintahkan, bagi-Nya segala puji- pujian yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.”
 • Wa laa haula wa laa quwwata illaa billaahil-‘aliyyil ‘azhiim. Astagfirullaahal-‘azhiim. “Dan tidak ada daya upaya dan kekuataan melainkan dengan pertolongan Allah Maha Tinggi lagi Maha Mulia. Saya mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung.”

Dzikir tambahan setelah selesai shalat :

 • Yaa rabbanaa lakal-hamdu kamaa yambagii li jalaali wajhika wa’azhiimi sulthaanik.
 • Allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammadin.
 • Allaahumma rabbanaa taqabbal- minnaa shalaatanaa wa shiyaamana wa rukuu’anaa wa sujuudanaa wa qu’uudanaa wa tadharru’anaa wa takhasysyu’anaa wa ta’abbudanaa wa tammim taqshiiranaa yaa Allaah yaa rabbal-‘aalamiin.
 • Allaahumma a’innaa ‘alaa dzikrika wa syukrika wa husni ibaadatik.
 • Rabbanaa zhalamnaa anfusanaa wa in lam taghfir lanaa wa tarhamnaa lanakuunanna minal-khaasiriin.
 • Rabbanaa laa tu’aakhidznaa in nasiinaa au akhtha’naa.
 • Rabbanaa wa laa tahmil-‘alainaa ishran kamaa hamaltahuu ‘alal- ladziina min qablinaa.
 • Rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bihii wa’fu ‘annaa wagfir lanaa warhamnaa anta maulana fanshurnaa ‘alal qaumil-kaafiriin.
 • Allaahumma innaa nas’aluka salaamatan fid-diin, wa ‘aafiyatan fil jasadi, wa ziyaadatan fil-‘ilmi, wa barakatan fir-rizqi, wa taubatan qablal-mauut, wa rahmatan ‘indal- mauut, wa magfiratam ba’dal- mauut, Allaahumma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil-mauut, wan- najaata minan-naar, wal ‘afwa ‘indal-hisaab.
 • Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idz hadaitanaa wahab lanaa min ladunka rahmatan innaka antal- wahhab.
 • Rabbanaghfir lanaa wa li waalidiinaa wa li jamii’il- muslimiina wal-muslimaati wal- mu’miniina wal mu’minaati al- ahyaa’i minhum wal-amwaat, innakaa’alaa kulli syai’in qadiir.
 • Rabbana hab lanaa min azwaajinaa wa dzurriyyatinaa wa qurrata a’yuniw waj’alnaa lil-muttaqiina imaamaa.
 • Rabbanaa aatinaa fid-dun-yaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa ‘adzaaban- naar. Allaahummagfir lanaa dzunuubanaa wa kaffir ‘annaa sayyi’aatinaa wa tawaffana ma’al-abraar.
 • Rabbij’alnii muqiimash –shalaati wa min dzurriyatii rabbanaa wa taqabbal du’aa’.
 • Wa adkhilnal-jannata ma’al- abraar, yaa ‘aziizu yaa gaffaru yaa rabbbal-‘aalamin.
 • Subhaana rabbika rabbil-‘izzati ‘amma yashifuun, wa salaamun ‘alal-mursaliina wal-hamdu lillaahi rabbil-‘aalamiin.

Dzikir pada Waktu Pagi dan Sore

Selain melakukan dzikir setelah selesai Shalat, Rasulullah juga sering melafadzkan dzikir di waktu siang dan sore. Berikut ini beberapa dzikir yang bisa dipanjatkan, antara lain:

 • Baca A’uudzu billahi mina syaitooni rrojim. ” Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk.”
 • Baca surat Al Fatehah. “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di Hari Pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni’mat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” (QS. Al-Fatehah : 1-7)
 • Baca surat An-Naas. “Katakanlah, Aku berlindung kepada Rabb (yang memelihara dan menguasai) manusia. Sembahan manusia, Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada-dada manusia. Dari golongan jin dan manusia.” (QS. An-Naas : 1-6)
 • Baca surat Al-Falaq. “Katakanlah Aku berlindung kepada Rabb Yang menguasai (waktu) shubuh dari kejahatan makhluk-Nya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.” (QS. Al-Falaq : 1-5)
 • Baca surat Al Ikhlas. “Katakanlah, Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah (Rabb) yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya.” (QS.Al-Ikhlas)

Dapat diambil kesimpulan bahwa artikel mengenai zikir harian Nabi Muhammad Saw di atas yang diulas secara detail dan dikemas dengan menarik, diharapkan bisa membantu memudahkan dalam mempelajari serta memahaminya lebih dalam lagi.

Sehingga nantinya mungkin bisa dijadikan sebagai bahan referensi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari –hari dan menambah wawasan bagi anda. Sampai disini dulu ya artikel kali yang membahas mengenai zikir harian Nabi Muhammad Saw. Semoga bisa bermanfaat bagi anda dan terima kasih sudah meluangkan sedikit waktu untuk membaca artikel saya ini.

20 Doa Pengampunan Dosa dalam Islam

Setiap manusia pastinya memiliki dosa dan kesalahan yang sangat banyak selama hidupnya sehingga memang sudah sepantasnya kita selalu memohon pengampunan atas semua kesalahan yang sudah kita lakukan pada Allah SWT. Memohon ampun pada Allah SWT merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Allah SWT sendiri juga sudah memberi perintah pada setiap manusia untuk memohon ampunan dosa seperti yang tertulis dalam Al Quran, “Mintalah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia itu adalah Ghaffar (Maha Pengampun).” [QS Nuh: 10].

Dalam ayat yang berbeda, Allah SWT juga berfirman, “Rabb kalian berkata, “Berdoalah kalian kepada-Ku, maka Aku akan memperkenankan doa kalian.” [QS Al Mukmin: 60]. Untuk membersihkan segala dosa yang sudah pernah kita lakukan, berikut ini, kami akan membagikan beberapa doa pengampunan dosa dalam Islam yang bisa anda bacakan setiap hari untuk mendapatkan pengampunan dari Allah SWT sebab tidak hanya memanjatkan doa di bulan Ramadhan saja yang penting, namun juga doa setiap hari.

 1. HR Al Bukhari (834)dan Muslim (2705)

Abu Bakr Ash Shiddiq radhiallahu ‘anhu berkata pada Rasulullah SAW agar diajarkan sebuah doa yang bisa dibacakan dalam shalat-nya dan Rasulullah SAW berkata:

“Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dengan kezhaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang mengampuni kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan pengampunan-Mu dan kasihanilah aku. Sesungguhnya Engkau adalah Al Ghafur (Maha Pengampun) dan Ar Rahim (Maha pemberi rahmat).”

 1. HR Al Bukhari (1120) dan Muslim (769)

Abdullah bin Abbas radhiallahu ‘anhu berkata, jika Nabi bangun di malam hari untuk melakukan shalat tahajjud, maka beliau membacakan doa sebagai berikut:

“Ya Allah, segala pujian hanya bagi-Mu: Engkau adalah pengurus langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya. Segala pujian hanya bagi-Mu: Hanya milik-Mu kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya.

Segala pujian hanya bagi-Mu: Engkau adalah cahaya langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya. Segala pujian hanya bagi-Mu: Engkau adalah raja langit dan bumi. Segala pujian hanya bagi-Mu: Engkau adalah Al Haq (Yang Maha Benar), janji-Mu adalah benar, pertemuan dengan-Mu adalah benar, perkataan-Mu adalah benar, surga itu adalah benar, neraka itu adalah benar, para nabi itu adalah benar, Muhammad itu adalah benar dan hari kiamat itu adalah benar.

Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah diri, hanya kepada-Mu aku beriman, hanya kepada-Mu aku bertawakkal, hanya kepada-Mu aku kembali dari dosa, hanya karena-Mu aku berbantah, dan hanya kepada-Mu aku berhukum, maka ampunilah untukku dosa yang pernah aku lakukan di awal dan di akhir, dosa yang pernah kulakukan secara tersembunyi dan yang secara terang-terangan.

Engkau adalah Al Muqaddim (Yang Maha mendahulukan sesuatu) dan Al Muakhkhir (Yang Maha mengakhirkan sesuatu). Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Engkau.”

 1. HR Al Bukhari (6399)

Abu Musa Al Asy’ari radhiallahu ‘anhu berkata jika Rasulullah SAW pernah memanjatkan doa memohon ampunan dosa sebagai berikur:

“Ya Allah, ampunilah untukku kesalahanku, kebodohanku, sikap berlebihanku di dalam urusanku, dan segala sesuatu yang Engkau lebih mengetahuinya daripada diriku. Ya Allah, ampunilah dosa perbuatan yang kulakukan secara tidak sungguh-sungguh, yang kulakukan dengan sungguh-sungguh, yang kulakukan dengan tidak sengaja, dan yang kulakukan dengan sengaja. Semua hal itu ada pada diriku.”

 1. HR Muslim (216)

Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata jika Rasulullah SAW pernah berdoa di dalam sujudnya dalam memohon ampunan dosa sebagai berikut:

“Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya, baik yang kecil maupun yang besar, yang pertama maupun yang terakhir, yang tampak maupun yang tersembunyi.

 1. HR Muslim (2697)

Thariq bin Asyam radhiallahu ‘anhu berkata jika apabila ada seseorang yang masuk untuk memeluk Islam, Rasulullah akan mengajarkan shalat padanya sekaligus memerintahkan orang tersebut untuk membaca doa pengampunan dosa sebagai berikut:

“Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, tunjukilah aku, selamatkanlah aku, dan berikanlah rezeki kepadaku.”

 1. HR Al Bukhari (6306)

Syaddad bin Aus radhiallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda jika sayyidul istighfar atau doa istighfar yang paling utama ialah engkau yang mengucapkan sebagai berikut:

Ya Allah Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau , Engkaulah yang menjadikan aku , dan aku adalah hamba-Mu, aku akan selalu menepati janji-Mu sekemampuan-Ku, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang aku perbuat. Aku kembali kepada-Mu dengan nikmat yang telah Engkau berikan telah Engkau berikan. Aku kembali kepada-Mu dengan dosa, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau.

Barangsiapa yang mengucapkannya di pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal pada hari itu sebelum malam tiba, maka dia termasuk golongan penghuni surga. Barangsiapa yang mengucapkannya di malam hari dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal pada malam itu sebelum pagi tiba, maka dia termasuk golongan penghuni surga.”

 1. Doa Memohon Ampunan Menampilkan Aurat

Salah satu penyebab doa tidak dikabulkan Allah SWT adalah karena tidak diikuti dengan pertaubatan. Doa ini bisa dipanjatkan untuk para wanita yang pernah penampilkan aurat yang seharusnya tidak boleh dilihat lawan jenis kecuali yang merupakan muhrimnya dan bukan pada tempat yang seharusnya.

Ya man ‘afa ‘anni wa ‘amma khalautu minas sau`ati fî baitî wa ghairi baiti, ya man lam yu`akhidznî birtikabil ma‘ashi, ‘afwaka ‘afwaka ya karimu ‘afwak.

Wahai Tuhan yang memaafkanku, serta memaafkan dosa (tampaknya) aurat-auratku pada waktu aku menyendiri di rumahku dan pada tempat yang lain yang bukan tempat tinggalku, wahai Tuhan yang tidak menyiksaku karena melakukan berbagai kemaksiatan, aku mohon maaf-Mu maaf-Mu, wahai Tuhan yang maha mulia, aku mohon maaf-Mu.

 1. Doa Memohon Ampun Atas Keburukan

Doa ini bisa anda panjatkan khususnya bagi seseorang yang sudah melakukan banyak keburukan di dunia dan tidak mensyukuri atas segala kebaikan yang pernah Allah SWT berikan dalam kehidupan.

Ilahi lau sa`altani hasanati lawahabtuka laka ma‘a faqrî ilaiha, wa ana ‘abduka fakaifa la tahabu lî sayyi`ati ma‘a ghinaka ‘anha wa anta rabb.

Wahai Tuhanku, kalaulah Engkau memintaku akan kebaikan-kebaikanku, niscaya aku berikan kepada-Mu sekalipun aku sangat butuh kepadanya, dan aku adalah hamba-Mu maka bagaimanakah Engkau tidak memberiku (maaf bagi) keburukan-keburukanku bersama kekayaan-Mu darinya dan Engkau adalah Tuhan yang maha mengatur

 1. Doa Mohon Ampun Atas Semua Dosa

Doa di pagi hari dalam Islam dan bisa dibacakan kapanpun juga ini bisa dibacakan setiap hari untuk memohon segala ampunan dari Allah SWT atas semua kelalaian yang sudah dilakukan sehari hari karena tidak mensyukuri keindahan dunia yang sudah diberikan Allah SWT dan juga kelalaian diri yang mungkin pernah mengabaikan dan tidak menghargai keagungan serta kemuliaan Allah SWT.

Ya allahu ya rahmanu ya rahim, ya hayyu ya qayyum, ya badî‘as samawâti wal ardh, ya dzal jalali wal ikram, u‘fu ‘anni.

Ya Allah wahai yang maha pemurah, wahai yang maha pengasih, wahai yang hidup, wahai yang mandiri, wahai yang menciptakan dengan indah seluruh langit dan bumi, wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, maafkanlah aku.

 1. Memohon Ampunan Pernah Menyekutukan Allah

Menyekutkan Allah SWT merupakan dosa besar dalam Islam dan doa ini sangat baik dipanjatkan untuk seseorang yang pernah berdosa sangat besar yakni menyekutukan Allah dengan hal lainnya.

Ya man laisa illa huw, yaa man la ya‘lamu ma huwa illa huw, u‘fu ‘anni.

Wahai yang tidak ada selain Dia, wahai yang tidak ada yang tahu tentang Dia selain Dia, maafkanlah aku.

 1. Doa Memohon Ampunan Untuk Jalan Kebaikan

Doa ini sangat tepat dibacakan untuk memohon ampunan atas kelemahan diri dalam kelemahan saat menyampaikan doa atau mengungkapkan keinginan dan memohon agar ditunjukan jalan terbaik menuju kebenaran di jalan Allah SWT.

Allahumma in fahihtu ‘an mas`alati, au ‘amitu ‘an thalibati, fadullani ‘ala mashalihi, wa khudz binashiyati ila marasyidi. Allahummahmilni ‘ala ‘afwika wala tahmilni ‘ala ‘adlik.

Ya Allah jika aku lemah dalam menyampaikan permintaanku, atau aku buta dalam mengutarakan keinginanku, maka tunjukilah aku kepada yang baik bagiku, dan peganglah ubun-ubunku ke arah kebenaranku. Ya Allah bawalah aku kepada maaf-Mu, dan janganlah Engkau bawa aku kepada keadilan-Mu.

 1. Doa Istighfar

Ini merupakan doa memohon pengampunan dosa atas segala perbuatan dosa sekaligus berjanji untuk tidak mengulangi dosa atau kesalahan yang serupa mulai dari perkataan, tatapan, hati dan pikiran.

Allahummaghfir lî ma anta alamu bihi minni, fain ‘udtu fa‘ud ‘alayya bil maghfirah. Allahummaghfir li ma wa`aitu min nafsi walam tajid lahu wafa`an ‘indi. Allahummaghfir li ma taqarrabtu bihi ilaika bilisani tsumma khalafahu qalbi, Allâhummaghfir li ramazatil alhazh, wa saqathatil alfazh, wa syahawatil janan, wa hafawatil lisan.

Ya Allah ampunilah aku yang Engkau lebih tahu tentangnya dari diriku, bila aku mengulangi lagi perbuatan dosa, maka ulangi lagi ampunan-Mu. Ya Allah ampunilah dosa-dosa janjiku yang telah kuikrarkan, namun Engkau tidak mendapatiku memenuhinya. Ya Allah ampunilah dosa-dosa pendekatan diriku kepada-Mu dengan lidahku yang kemudian hatiku menyalahinya. Ya Allah ampunilah dosa-dosa lirikan mata, pemilihan kata-kata yang tidak baik, hasrat hati dan kesalahan dalam bicara.

 1. Memohon Pengampunan Pelanggaran Perjanjian

Ini merupakan salah satu doa yang baik dibacakan supaya bisa mendapat pengampunan dosa atas semua dosa dan kesalahan yang dilakukan berhubungan dengan pelanggaran janji kita pada Allah SWT dalam segala hal.

Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana ‘abduka (amatuka jika muslimah) wa ana ‘ala ‘ahdik, wa abu`u bini‘matika ‘alayy, wa abu`u laka bidzanbi, faghfir lî innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant.

Ya Allah Engkaulah Tuhanku tidak ada tuhan selain Engkau, Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu, dan aku terikat dengan perjanjian dengan-Mu. Aku mengakui kenikmatan-Mu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku kepada-Mu, maka ampunilah aku, sebab sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau.

 1. Doa Memohon Pengampunan Kezaliman

Untuk anda yang sering melakukan kezaliman besar pada diri sendiri, maka bisa memanjatkan doa memohon pengampunan dosa ini sehingga bisa mendapat rahmat dan pengampunan dari Allah SWT atau bisa memanjatkan doa orang teraniaya dalam Al Quran.

Allahumma inni zhalamtu nafsi zhulman katsira, wala yaghfirudz dzunuba illa ant, faghfir li maghfiratan min ‘indika warhamni, innaka antal ghafurur rahim.

Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang besar, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau, maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah aku, sungguh Engkau maha pengampun lagi maha penyayang.

 1. Doa Mohon Ampun dan Pertaubatan

Doa ini merupaka doa sehari hari yang bisa dibacakan untuk memohon pengampunan atas segala dosa yang pernah dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja.

Allahumma inni astaghfiruka lima tubtu minhu ilaika tsumma ‘udtu fih, wa astaghfiruka lima wa‘adtahu min nafsi tsumma akhlaftuk, wa as taghfiruka linni‘amil lati an‘amta biha ‘alayya fataqawwaitu biha ‘ala ma‘shiyatik.

Ya Allah, aku memohon ampun kepada-Mu terhadap dosa yang aku telah bertobat darinya, kemudian aku mengulanginya lagi. Aku memohon ampun kepada-Mu terhadap dosa janjiku dari diriku, kemudian aku menyalahinya. Dan aku memohon ampun kepada-Mu untuk segala kenikmatan yang Engkau karuniakan kepadaku, lalu dengannya aku menjadi kuat dalam berbuat maksiat kepada-Mu.

 1. Doa Memohon Ampun Dengan Istighfar

Doa untuk menghadapi ujian dan juga memohon pengampunan dosa berikut ini memakai kalimat istighfar yang diriwayatkan oleh Amirul Mu’minin, Ali bin Abi Thalib as yang berhubungan dengan ayat Al Quran dimana seluruhnya menyatakan tentang Allah SWT yang maha mengampun lagi maha penyayang.

Allahumma innaka qulta fî muhkami kitabikal munzal, ‘ala nabiyyikal mursal, shallallahu ‘alaihi wa ãlihi wa qaulukal haqq, Kanû qalîlan minal laili ma yahja‘un, wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa ana astaghfiruka wa atubu ilaik.

Ya Allah Engkau telah berfirman dalam kitab-Mu yang sempurna yang diturunkan kepada Nabi-Mu yang diutus dan firman-Mu benar: Mereka itu sedikit tidur di malam hari dan pada waktu sahur mereka meminta ampun. Dan aku meminta ampun kepada-Mu dan bertobat kepada-Mu.

 1. Doa Pengampunan Dari Tempat Tidak Baik

Doa ini dipanjatkan untuk memohon pengampunan atas kesalahan yang sudah diperbuat berhubungan dengan perbuatan pernah berpaling dari Allah SWT yakni tempat yang tidak baik.

Wa qulta tabarakta wa ta‘alait, Tsumma afîdhu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullaha innallaha ghafurun rahîm. Wa ana astaghfiruka wa atubu ilaik.

Engkau berfirman Engkau maha berkah dan Engkau maha tinggi: Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang-orang bertolak dan memohon ampunlah kepada Allah sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan aku memohon ampun kepada-Mu dan bertobat kepada-Mu.

 1. Doa Pengampunan Karena Tidak Sabar

Doa agar dipermudah segala urusan ini dikhususnkan bagi seseorang yang ingin meminta pengampunan karena selama hidup pernah berlaku tidak sabar dalam menjalani hidup.

Wa qulta tabarakta wa ta‘alait: Ashshabirîna wash shadiqina wal qanitîna wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Wa ana astaghfiruka wa atûbu ilaik.

Engkau berfirman Engkau maha berkah dan Engkau maha tinggi: Orang-orang yang sabar yang benar yang taat dan yang meminta ampun di waktu sahur. Dan aku memohon ampun kepada-Mu dan bertobat kepada-Mu.

 1. Doa Pengampunan Dosa Untuk Orang Lain

Selain dipanjatkan untuk memohon ampunan bagi diri sendiri, doa ini juga berkhasiat untuk meminta ampun bagi orang lain atas perbuatan dosa yang mereka lakukan.

Wa qulta tabarakta wa ta‘alait, Istaghfir lahum au la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab‘ina marraan falan yaghfirallahu lahum. Wa ana astaghfiruka wa atubu ilaik.

Engkau berfirman Engkau maha berkah dan Engkau maha tinggi, Mintakan ampunan bagi mereka atau kamu tidak memintakan ampunan buat mereka, jika kamu mintakan ampunan untuk mereka sebanyak tujuh puluh kali, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan aku memohon ampun kepada-Mu dan bertobat kepada-Mu.

 1. Mohon Ampun dan Taubat

Doa agar keinginan tercapai yang baik dipanjatkan sebagai permohonan ampun ini juga harus diikuti dengan pertaubatan agar diberikan karunia oleh Allah SWT.

Wa qulta tabarakta wa ta‘alait, Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti‘kum mata‘an hasanan ila ajalin musamman wa yu`ti kulla dzi fadhlin fadhlah. Wa ana astaghfiruka wa atubu ilaik.

Engkau berfirman Engkau maha berkah dan Engkau maha tinggi, Dan mintalah ampunan kepada Tuhan kamu kemudian bertobatlah kepada-Nya niscaya Dia berikan karunia yang baik kepadamu sampai masa tertentu, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang punya keutamaan (balasan) keutamaannya. Dan aku memohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu.

Doa Ketika Turun Hujan – Amalan Sunnah

Hujan menurut Islam adalah salah satu karunia Allah yang patut kita syukuri. Tidak sepatutnya kita mencela ketika hujan turun ke bumi. Bukan tanpa alasan, sebab hujan adalah salah satu waktu terbaik untuk memanjatkan doa. Doa yang kita panjatkan ketika hujan merupakan Cara Bersyukur Menurut Islam dan Cara Mensyukuri Nikmat Allah dalam Islam. Ibnu Qudamah dalam Al Mughini berkata, “Bahwa kita dianjurkan untuk berdoa ketika hujan turun, seperti yang diriwayatkan oleh Nabi SAW :

اُطْلُبُوا اسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ ثَلَاثٍ : عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوشِ ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَنُزُولِ الْغَيْثِ

Artinya : “Berdoalah disaat waktu yang mustajab, yakni pada saat berada pada 3 keadaan, pertama adalah saat bertemu dua pasukan, kedua saat menjelang shalat dan ketiga adalah ketika hujan turun”. Hadits Sahl bin Sa’d juga berkata bahwa Rasulullah SAW brsabda :

ثِنْتَانِ مَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَ تَحْتَ المَطَرِ

Artinya : “Dua doa yang mustahil untuk ditolalah adalah doa ketika adzan dan doa saat turun hujan”.

Lalu apa sajakah doa ketika turun hujan? Mari kita simak bersama-sama.

Doa-doa Ketika Turun Hujan

 1. Doa ketika turun hujan

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa sebagian orang akan berkeluh kesah saat mengetahui bahwa hujan akan segera turun. Padahal itu sama sekali salah. Hujan adalah nikmat Allah yang paling terindah. ‘Aisyah Radiallahu Anha berkata bahwa Rasulullah SAW membaca doa ketika turun hujan yaitu :

اللَّهُمَّ صَيِبًا نَافِعًا

Artinya : “Ya Allah, turunkanlah kami hujan yang bermanfaat untuk kami” (HR. Ahmad Bukhari dan yang lainnya)

Dengan membaca doa ini, Insha Allah hujan yang turun akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita.

 1. Doa ketika hujan lebat

Saat hujan turun dengan sangat deras atau memiliki intensitas tinggi akan sangat menimbulkan kekhawatiran tinggi dan ketakutan yang berlebihan akan terjadinya musibah. Maka, cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa khawatir kita akan hujan yang lebat adalah dengan berdoa.

Melalui doa, kita dapat berharap bahwa hujan yang turun adalah hujan yang membawa kenikmatan dan bukan pengantar musibah. Suatu ketika kota Madinah mengalami hujan setiap hari sehingga menyebabkan tanaman dan binatang mengalami kebanjiran. Kemudian para sahabat meminta Rasulullah SAW untuk berdoa agar cuacanya menjadi lebih cerah. Nabi SAW pun berdoa :

اللَّهُمّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا,اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

Artinya : “Ya Allah turunkan hujan di sekitar kami dan bukan membuat bahaya kepada kami. Ya Allah turunkan hujan di daerah dataran tinggi, gunung, bukit, perut lembah dan tempat pohon tumbuh”  (HR. Bukhari dan Muslim). Syekh Shohih As Sadlan mengatakan doa tersebut dapat dibaca ketika terjadi hujan lebat dan kemudian khawatir hujan lebat tersebut akan membawa bahaya (Dzikru wa Tadzkir, Sholih As Sadlan, hal. 28, Asy Syamilah).

 1. Doa ketika selesai hujan turun

Bukan hanya ketika turun hujan kita diwajibkan untuk berdoa, saat selesai hujan turun juga termasuk dalam waktu yang mustajab untuk memanjatkan doa. Berikut adalah doa ketika selesai turun hujan :

مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ

Artinya : “Kita diberikan hujan karenahujan yang mengandung karunia dan rahman Allah”

Zaid bin Ali berkata bahwa Rasululullah SAW saat sedang melakukan sholat shubuh bersama sahabat-sahabatnya dimana malam harinya hujan turun dengan sangat lebat. Sebelum pergi Rasulullah SAW, beliau menghadap ke para jamaah dan bersabda, “Apakah kalian mengetahui apa yang Rabb kalian katakan?” Sahabat menjawab, “Sesungguhnya Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui”

أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِى وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ. فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِى وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا. فَذَلِكَ كَافِرٌ بِى مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ

Rasulullah SAW bersabda, “Di pagi hari, diantara hambaKu ada yang beriman dan ada yang kafir. Siapa yang berkata, “Muthirnaa bifadlillahi wa rahmatihi lillahi” maka dia beriman kepada Allah dan kufur pada binatang. Sedangkan yang berkata, “Muthirna binnau kadza wa kadza” dia kafir kepada Allah dan beriman kepada binatang.” (HR. Bukhari, Muslim dan yang lainnya).

Amalan-Amalan Ketika Hujan Turun

Doa-doa tersebut juga merupakan sesuatu yang dapat mendatangkan pengertian akan pentingnya mengenal Allah dengan baik dan benar. Setelah kita mengetahui berbagi macam doa ketika hujan turun, kita juga perlu mengetahui amalan-amalan yang bisa kita lakukan saat hujan turun. Berikut adalah beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika turun hujan :

 • Mengambil berkah air hujan

Anas bin Malik ra berkata, “Sesungguhnya kami pernah kehujanan bersama Rasulullah  SAW kemudian beliau menyingkap bajunya hingga hujan mengguyurnya. “Mengapa Engkau melakukan demikian wahai Rasulullah?” Kemudian Rasulullah bersabda,

لأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى

Artinya : “Karena hujan ini baru saja diciptakan oleh Allah.”

An Nawawi kemudian menjelaskan bahwa makna dari hadits tersebut adalah hujan merupakan rahmat baru pemberian dari Allah SWT. Oleh sebab itulah, Rasulullah SAW bermaksud mengambil berkah dari hujan tersebut. An Nawawi juga mengatakan bahwa terdapat dalil bagi para ulama Syafiiyah yang menganjurkan untuk menyingkap badan selain aurat saat awal turun hujan semata-mata untuk mendapatkan keberkahan dari hujan tersebut. Hal ini juga dicontohkan oleh sahabat Ibnu ‘Abbas yang berkata,

أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ، يَقُوْلُ: “يَا جَارِيَّةُ ! أَخْرِجِي سَرْجِي، أَخْرِجِي ثِيَابِي، وَيَقُوْلُ: وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً

Artinya : “Saat turun hujan, beliau berkata, keluarkanlah pelanaku juga bajuku. Dan beliau membaca ayat yang berarti, “Dan Kami telah menurunkan air dari langit yang banyak mengandung baroka”(QS. Qaaf 50 : 9)

 • Berwudhu menggunakan air hujan

Yazid bin Al Hadi mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika melihat hujan yang mengalir deras bersabda,

اُخْرُجُوا بِنَا إلَى هَذَا الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ طَهُورًا ، فَنَتَطَهَّرَمِنْهُ وَنَحْمَدَ اللّهَ عَلَيْهِ

Artinya : “Keluarlah bersama kami menuju air yang Allah jadikan sebagai alat untuk berzuci” Lalu kami semua bersuci menggunakan air tersebut dan memuji nikmat Allah.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa air hujan juga dapat dijadikan media untuk mensucikan diri. Sungguh Allah mempermudah segala sesuatu yang kita butuhkan.

 • Dilarang mencela hujan

Ketika hujan turun, kita sama sekali tidak diperkenankan untuk mencelanya. Hujan adalah nikmat Allah yang luar biasa. Perlu diketahui bahwa setiap ucapan seseorang baik yang bernilai dosa maupun tidak akan masuk ke dalam catatan amal malaikat. Allah berfirman,

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Artinya : “Tidak ada ucapan apapun yang diucapkan melainkan dicatat oleh malaikat pengawas yang selalu hadir” (QS. Qaaf 50 : 18)

Rasulullah SAW pun telah banyak menasehati kita untuk tidak menjadi kambing hitam dari apa yang tidak kita sukai. Seperti larangan beliau saat kita mencela waktu dan angin sebab kedua hal itu sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Namun akan berbeda hukumnya, jika kita hanya mengucapkan seperti kalimat pemberitaan misalnya, “Hari ini hujan sangat deras sehingga kita tidak dapat pergi ke kantor”

Kalimat seperti ini tentunya tidak mengandung sesuatu yang mencela sehingga hukumnya tidak apa-apa. Pada intinya, mencela hujan sama sekali adalah hal yang terlarang dalam Islam.

Sebab mencela hujan sama saja degan mencela Pencipta hujan yaitu Allah SWT. Sudah sepatutnya kita sebagai umat manusia dapat menjaga lisan kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan menimbulkan murkanya Allah. Yang dilakukan semestinya ketika hujan sebagai cara meningkatkan akhlak terpuji tidak lain adalah dengan banyak melakukan amalan-amalan serta banyak memunajatkan doa-doa ketika turun hujan.

Demikian doa-doa ketika turun hujan. Semoga bermanfaan dan kita senantiasa bisa mengamalkan amalan-amalan yang disukai oleh Allah ketika hujan.

Sebab hujan adalah kebaikan bukan keburukan