Coffee Talk: Seni dalam Permohonan Intellect Property (IP)

Pejabat Timbalan Dekan (Penyelidikan, Inovasi, Komersialisasi & Jaringan) UTM AIS akan mengadakan Coffee Talk: IPR Tips & Tricks kepada staf akademik UTM AIS. Butiran Program adalah seperti berikut: Tarikh     :  24 Januari 2018 (Rabu) Masa        :  11.00...