Bengkel Pemindahan Pengetahuan bagi Enterprise Architecture Skop 2 As-Is Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah

16-18 Disember 2022, berlangsung sesi pemindahan pengetahuan bagi Enterprise Architecture Skop 2 di Royale Chulan Pulau Mutiara. Buat kali pertamanya bengkel dianjurkan bila nama kementerian telah ditukar baru daripada KPLB kepada KKDW. 

December 16-18, 2022, the knowledge transfer session for Enterprise Architecture Scope 2 at the Royale Chulan Pulau Mutiara. For the first time, the workshop is using a new name since the ministry has changed from KPLB to KKDW. 

Perkongsian, penambahbaikan dan pembetulan supaya digitalization dapat memberi nilai business kepada KKDW melalui Enterprise Artchitecture adalah inti utama yang ditekankan dalam bengkel ini. 

Menjurus kepada bengkel 2 As-Is – Analisis Jurang adalah jantung kepada penghasilan program dan inisiatif pendigitalan yang bernilai di KKDW. Memahami apa itu analisis jurang, proses yang terlibat di dalamnya dan kerangka kerja yang digunakan sebagai based-line agar proses analisis yang dibuat tidak tersasar daripada trend perkembangan pendigitalan semasa dan yang paling utama – dapat memberi manfaat kepada KKDW. 

Sharing, enhancing and correcting so that digitalization can provide business value to KKDW through Enterprise Artchitecture (EA) is the main core that is emphasized in this workshop. 

Gap Analysis is at the heart of generating valuable digitization programs and initiatives at KKDW. Understanding what is being defined as a gap analysis, the process involved and the framework used as a baseline so that the analysis process created does not stray from the current trend of digitization development and most importantly – can benefit KKDW. 

Dalam menyelesaikan masalah atau memberi solusi – perkara paling utama ialah mengenalpasti punca dan akibat. Selalunya mudah dilihat kesan iaitu daripada simptom yang ditunjukkan. Lanjutan itu perlu dicari puncanya (cause) dan punca yang menghampiri backbone adalah yang paling utama untuk diselesaikan. Kerana itu menggunakan Ishikawa Diagram adalan visual termudah untuk menggambarkan cause dan effect serta mana satu faktor yang perlu dipertimbangkan untuk diselesaikan.

In solving a problem or providing a solution – the most important task is to identify the cause and effect. Often it is easy to see the effect of the symptoms shown. Hence, it is necessary to find the cause and the cause that is nearer to the backbone is the most critical one to be solved. Therefore, using Ishikawa Diagram is the easiest way to illustrate cause and effect and then consider which factors need to be resolved.

Predicting Mental Illness among High School Students in Malaysia.

Based on National Health Morbidity Survey 2017 (NHMS 2017) by the Health Ministry’s Institute for Public Health (IPH) 2017, high school students in Malaysia are at risk for mental health problems. The results from the studies show that 18.3% high schoolers are suffering from depression, 39.7% have anxiety and 9.6% dealing with stress.

This is a master project by Aizat Nuruddin. He is predicting Mental Illness among High School Students in Malaysia. Using Data from National Health and Morbidity Survey (NHMS 2012). Hopefully the symptoms and factors identified can help alarming the situation.

https://youtu.be/lnfeuFanmmo

Coordinator for Masters’ Project

Dr Nilam Nur Sjarif adalah merupakan koordinator bagi semua projek master (MANB, MANQ, MANA, MANS) di Jabatan Informatik Termaju. Ini adalah jawatan baru yang akan memastikan integriti dan keadilan dalam pengagihan beban setiap penyelia.

 1. Registration form – Pelajar akan diberi proposal form dan mereka perlu hantar tajuk dan proposal pelajar yang ditandatangani oleh penyelia. Impak – SV in-the-know.
 2. Progress Report form – maksimum 4 kali pertemuan yang perlu ditandatangani – kalau lebih tiada masalah. Impak – wajib perjumpaan dengan SV.
 3. Consent form – minggu ke-10 perlu ada persetujuan SV untuk mengesahkan keupayaan pelajar menghantar laporan akhir.
 4. Minggu ke-13 untuk penghantaran laporan akhir beserta dengan turnitin.
 5. MInggu 14-15 lock untuk presentation project 2 dan 1.

Sesi Sua Mesra YBrs Dekan FTIR

YBrs Prof Madya Dr Astuty Amrin dilantik menjadi dekan Fakulti Teknologi dan Informatik Razak secara rasminya pada 17 Julai 2019. Berdasarkan pengalaman beliau di SPS dan akademik, dengan sokongan dua hero TDA dan TDPIPA yang gagah perkasa, insya Allah beliau menyampaikan rasa keyakinan dan besar hati untuk menerajui FTIR. Beliau adalah orang yang sangat rajin bekerja dan berintegriti. Itu adalah kekuatan utama beliau. Sekiranya beliau tidak tahu, beliau akan belajar. Sekiranya tahu beliau akan kongsi bersama orang lain.

Diantara harapan dan halatuju Razak.

 • Perkasakan Sinergi 4.0.
 • Kukuhkan Core Business (akademik)
 • Kenaikan pangkat & succession planning
 • Tingkatkan enrolmen

Alhamdulillah, Jabatan Informatik Termaju jelas perpaduannya. Itu kekuatan utama. 54% daripada staf akademik berusia antara umur 40-49 tahun. Matang dan paling produktif membuat kerja akademik, mudah pula untuk succession planning. Kepakaran setiap ahli akademik hendaklah diambil kira daripada sarjanamuda, sarjana, phd dan seterusnya bidang penyelidikan semasa yang diceburi. Jumlah pelajar penyelidikan 129 orang dan 209 pelajar baru, dekan mengingatkan para akademik untuk menyelia pelajar dengan lebih berintegriti, supportive dan bertimbangrasa. Beberapa peringatan daripada Dekan ialah:

 1. Pelajar kurang daripada 2 baki semester hendaklah NHT (notis hantar tesis) dengan kadar segera.
 2. Semester terbaik untuk Pelajar PD ialah pada semester 3.

Dekan Do’s
1. Profesionalism & Disiplin – waktu kerja, cara berpakaian, peraturan mengguna kenderaan dan arahan bertukar bilik.
2. Etika & integriti – AP59, etika sosial, menjaga nama baik Fakulti dan UTM, kepakaran yang sebenar.

Dekan Dont’s
1. Penyebaran maklumat tidak benar.

Pengajaran Tentang Masa dalam Surah Al-Asr & Al-Fajr

Pagi ini, PM Dr Shahidan menyampaikan tazkirah ringkas tentang pentingnya masa. Pengajaran yang dipetik dalam surah al-asr (waktu asar yang sibuk dengan kerja) dan al-fajr (waktu subuh yang susah nak bangun).

Yes, I like my boss PM Shahidan. He is a simple guy – talks like father, full of hikmah and prioritize syura. I can feel that he speaks from heart to others’ heart. Straight forward and sincere.

Dalam surah al-Asr, Allah menerangkan bahawa sesungguhnya demi masa ramai orang yang kerugian – Innal insana la fi Husr. Justeru dalam kehidupan, banyak idioms tentang masa. Ada orang tak cukup masa, ada orang lebih masa, ada orang buang masa, ada orang curi masa, ada orang beri masa. Yang paling bahaya sekiranya masa kita berkait dengan masa orang lain. Contoh paling mudah ialah apabila kita tidak menepati masa dalam mesyuarat, orang terpaksa menunggu untuk mulakan perbincangan – itu namanya kita mencuri masa orang lain (Allahuakhbar baru perasan kita bukan sahaja merugikan masa sendiri tetapi sehingga mencuri masa orang lain). Yang paling bagus ialah kita beri masa – beri masa dengan mendengar masalah orang lain, beri masa kepada masjid dan surau, beri masa untuk membantu orang lain.

Dalam kita cuba menghargai masa – ingat untuk Watawa saubil haq – Berdakwah dengan kecil-kecilan – anak-anak dan suami. Juga jangan lupa Watawa saubis sob – penuh dengan kesabaran